İslami Soru Cevap Oyunu

  • Konuyu başlatan Hicran Yürekli Ammar
  • Başlangıç tarihi
İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
hicretin 2. yılında


Soru : Kıyamet günü Allah (c.c.)’ın bizzat okuyacağı sure hangisidir?

Tam hatırlamıyorum.Rahman suresi diye hatırlıyorum.

Soru : Gece yatağa girerken Hz.Peygamber(sav)'in okuduğu dua hangisidir?
 

Eslem_Rufeyde

Eslem_Rufeyde

◄ كُن فَيَكُونُ ►
Özel Üye
Tam hatırlamıyorum.Rahman suresi diye hatırlıyorum.

Soru : Gece yatağa girerken Hz.Peygamber(sav)'in okuduğu dua hangisidir?
dogru hatırlıyorsun Ahmed1 \:rolleyes:

Fahri kainat Peygamber Efendimiz yatmadan önce; Fatiha suresi ile birlikte bir sure okumayı ve daha sonra (Ramûz, c. 1/26-1), "La İlahe İllallah, Vahdehu La Şerike Leh, Lehü'l mülkü ve Lehü'l Hamdü ve hüve Âlâ Külli Şey'in Kadîr" ve "La havle velâ kuvvete illâ Billah" demeyi, sonrasında ise 33 kere "Süphanallah", 33 kere "Elhamdülillah" ve 34 kere ise "Allahu Ekber" demeyi ve böylece bu tesbihatı 100 e tamamlamayı ve Kâfirûn sûresini okumayı... tavsiye etmişlerdir.

Soru : Bedir savaşında ilk şehit olan sahabe kimdir?
 

kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
Ek bilgi
Peygamber Efendimiz(s.a.v) yatmadan önce 3 felak,nas ve ihlas süresi okur her okuyuşta ellerine üfler ve vucuduna sürerdi.Felak ve nas süreleri inmeden başka bir dua ederdi.
 

enes61

enes61

KF Ailesinden
Özel Üye
O İnanç olarak Maturidî mezhebinin kurucusudur.

Amel olarak 4 Mezhepten biri olan Hanbeli mezhebinin kurucusu ise Ahmed b. Hanbeldir.Müsned adlı hadis kitabı vardır.Yaklaşık 30.000 hadis nakletmiştir.Kendisinin hafızasında 1 Milyon hadis bildiği naklediliyor.
çok pardon haklısınız :(
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
Ek bilgi
Peygamber Efendimiz(s.a.v) yatmadan önce 3 felak,nas ve ihlas süresi okur her okuyuşta ellerine üfler ve vucuduna sürerdi.Felak ve nas süreleri inmeden başka bir dua ederdi.
Önce üfler sonra o sureleri okurdu.Okuduktan sonra üflediğine dair rivayette vardır ancak uygulama : önce ele üfler sonra okur.
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
Ben okuduktan sonra yapıyorum.Bilmiyorum.Sakıncası var mı?
1-Peygamber(sav) yapıyorsa hikmeti var.Neden böyle yapıyor demekten bile Allah sığınırım.Ayrıca o hadis sahih hadis kitaplarında geçiyor.Buhari ve Müslim en güvenilir hadis kitaplarıdır.

2-kurtuluş kardeşim senin için araştırayım.Bakalım umumi uygulama nasılmış.Çünkü iki şekilde de rivayet var.
 

Eslem_Rufeyde

Eslem_Rufeyde

◄ كُن فَيَكُونُ ►
Özel Üye
1-Peygamber(sav) yapıyorsa hikmeti var.Neden böyle yapıyor demekten bile Allah sığınırım.Ayrıca o hadis sahih hadis kitaplarında geçiyor.Buhari ve Müslim en güvenilir hadis kitaplarıdır.
.
sadece sordum \:oops:
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
Hz.Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor:

"Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselam) yatağına girdiği zaman, Muavvizateyn'i ( felak ve nas sureleri) ve kulhüvallabu ahad'i okur ellerine üfleyip ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi." (Buharî, Fedâilu'l-Kur'ân 14, Tıbb 39, Da'avât 12; Müslim, Selâm 50; Muvattâ, Ayn 5; Tirmizî, Da'avât 21; Ebu Dâvud, Tıbb 19.)

-Burada-
1-Önce okur
2-Sonra üflerdi - şeklindedir


Fakat başka hadislerde önce üfleyip sonra okurdu deniliyor.

İbnu Hacer, rivayetin farklı vecihlerini kaydeder. Buna göre, önce ellerini cemeder(birleştirir), sonra ellerine üfler, sonra okur ve okuma sırasında eline üflerdi.

İbnu Hacer, bu üflemenin tükrüksüz veya hafif tükrüklü olabileceğini belirtir. Bu maksadla Felak, Nâs ve İhlas sûreleri okunmuştur.

Meshetme işi, bereket düşüncesiyle yapılmıştır. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselam) ellerini önce başına, yüzüne sürer, ondan sonra elinin yetişebildiği yerlere kadar bütün vücuduna sürerdi.

Hz. Aişe der ki:

"Resûlullah, kendini götüren hastalığa yakalanınca, ben okuyup üzerine üflüyordum. Kendi elleriyle de vücudunu meshediyordum. Çünkü onun elleri bereket yönüyle benim elimden çok üstün idi."


Bazı rivayetler, Kur'ân'dan okuyup nefes ederek tedaviyi Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in ailesi efradına da uyguladığını tasrih eder. Sahabe veTâbiin de aynı tedavi usulüne başvurmuştur. Ulema bunun cevazında ittifak etmiştir.

(Prof. Dr. İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Muhtasarı, VII/50, 51, Akçağ Basım Yayın, Ankara, 1988)
 

Eslem_Rufeyde

Eslem_Rufeyde

◄ كُن فَيَكُونُ ►
Özel Üye
konu yine dağıldı.... \o_O\:eek:\:mad:\:confused:\:cool:\:eek:\:rolleyes:\:oops:\o_O

Soru : İhramlı iken tırnak kesmenin hükmü nedir?
 

ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
İhramlı iken el veya ayakların tırnaklarını kesmek cezayı gerektirir.

♦ El ve ayakların bütün tırnaklarının aynı zaman ve mekânda bir defada kesilmesi halinde bir dem; ayrı ayrı yerlerde kesilmesi halinde her bir el ve ayak için ayrı ayrı dem; el veya ayakların her birinin dörder veya daha az sayıda tırnaklarının kesilmesi halinde kesilen her bir tırnak için bir sadaka-ı fıtır gerekir.

Kırılan tırnakların koparılması veya kesilip atılması ceza gerektirmez.

♦ İhramlı kimsenin, ihramlı veya ihramsız başka birinin tırnaklarını kesmesi sadaka-i fıtır gerektirir.

Şafii, Maliki ve Hanbelî mezheplerine göre ihramsız bir kimsenin tırnağını kesmek ceza gerektirmez.

Hz. Fâtımâ evlendiğinde ve vefât ettiğinde kaç yaşındaydı?
 

Eslem_Rufeyde

Eslem_Rufeyde

◄ كُن فَيَكُونُ ►
Özel Üye
15 yaşındayken Allahü teâlânın emriyle, Hz. Ali ile evlendi

27 yaşında vefat etmiştir.


Soru : Ağaç kovuğunda şehit edilen peygamber kimdir?
 

ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Zekeriyâ (a.s)

Kavmi tarafından 7 öldürülüp tekrar tekrar diriltilen peygamber kimdir?
 

kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
hicretin 2. yılında
Soru : Kıyamet günü Allah (c.c.)’ın bizzat okuyacağı sure hangisidir?
Yine bölüyorum ama yanlış bilgi olmasın.Benim edindiğim bilgilerle uyuşmuyor.Ahmed1e sordum aşağıdaki bilgiyi verdi.
"Genel olarak, Allah’ın cennet halkına Kur’an okuyacağına dair bir rivayet Hakim-i Tirmizî’de yer almıştır. Elbanî bu hadisin zayıf olduğunu söylemiştir.(bk. Daîfu’l-Cami’, no: 1834).

Deylemî de Ebu Hureyre’den merfu olarak yaptığı rivayette “İnsanlar, kıyamet günü Rahman(olan Allah)’ın onlara okuduğu Kur’an’ı işittikleri gibi hiç işitmemişlerdir.” manasına gelen bir ifadeye yer verilmiştir. Elbanî bunun da zayıf olduğunu belirtmiştir.(bk. Daîfu’l-Cami’, no: 4157)."
 

Üst