Islam ve birlikte yaşama tecrübesi

  • Konbuyu başlatan AhDe_VeFaLi
  • Başlangıç tarihi
A

AhDe_VeFaLi

Ziyaretçi
#1
Kur’an’a göre, dillerin ve renklerin
farklı olması Allah’ın varlığının delillerindendir
(Rum, 30/22)
. Kur’an’da

“Rabbin dileseydi insanları elbette
tek bir ümmet yapardı.”
(Hûd, 11/118),

“Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere
ayırdık.”
(Hucurât, 49/13) buyurularak
farklılıkların ilahi hikmetin
ve sınavın bir parçası olduğu vurgulanmaktadır.
Birlikte yaşama ihtiyacı yaratılıştan
gelen bir özelliktir. Bu ihtiyaç psikolojik
olduğu kadar, sosyal ve iktisadî bir
gereklilikten de kaynaklanmaktadır.
Kur’an’da selamlaşmadan infaka
kadar, bu hususta pek çok düzenleme
bulunmaktadır. Peygamber
Efendimizin (s.a.s.)
“Birbirinizi sevmedikçe
gerçek iman etmiş olmazsınız.”

(Müslim, “İman”, 93)
“Kişi kendisi
için istediğini Müslüman kardeşi için
de istemedikçe (kamil manada) iman
etmiş olamaz.”
(Buhârî, “İman”, 7) “Kim
kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah
da onun ihtiyacını giderir...”
(Buhârî,
“Mezâlim”, 3)
vb. pek çok hadisi ve bir
Yahudi cenazesi için ayağa kalkarak
hürmet göstermesi, cenazenin Yahudi
bir kişiye ait olduğunu hatırlatanlara

“Bu da bir insan değil mi?”
(Buhârî, “Cenâiz”, 49)
şeklindeki cevabı,
ayrıca Medine Vesikası birlikte yaşama
hususunda günümüze de ışık

tutmaktadır.