İnfak Duyarlılığı

KF_Admin

Administrator
Forum Administrator
#1


İnfak Duyarlılığı

İnfak; “Allah’ın hoşnutluğunu elde
etme amacıyla kişinin kendi servetinden
harcama yapması, muhtaçlara
ayni ve nakdi yardımda bulunması”
demektir. Bu bakımdan infak, zekatı
ve gönüllü olarak yapılan her çeşit
hayrı içermektedir.
Şüphesiz insanın sahip olduğu servetin
gerçek sahibi Allah’tır. O’nun
emanet olarak verdiği bu servetten
başkalarına vermek gerekir (Nûr,
24/33). Kur’an’da müminlerin özelliklerinden
birisi olarak infak da zikredilmiştir
(Bakara, 2/2-3). Öyle ki, mümin
sadece varlıklı olduğu anda değil
yokluk içinde de olsa Allah için infak
edecek bir şeyler bulabilir. “Onlar,
bollukta ve darlıkta Allah yolunda
infak ederler…” (Âl-i İmrân, 3/134) ayeti
ifadelerimize tercüman olmaktadır.
Allah’ın lütfettiği nimetleri, bu nimetlere
muhtaç insanlarla paylaşabilmek,
gerçekten sadece takva ehli
müminlerin özelliğidir.
Bir paylaşım kültürü olan infak, verenin
duygularında kötülüklerin oluşmasına
engel olurken hem insanlar
hem de Yüce Allah tarafından sevilmesini
sağlar.
Aynı zamanda fakirlerin de sıkıntılarını
gidererek kıskançlık, haset ve
düşmanlık gibi duyguların oluşmasını
önler. Kısaca barış ve huzur dolu bir
toplumun oluşmasına katkı sağlar.