İmamlıkta Tercih Sırası

slymndzgn

Tecrübeli
İmamlıkta tercih sırasıSual: Birkaç kişi, cemaatle namaz kılarken, imam olmak istemeyen olduğu gibi, teklifsiz imam olan da oluyor. Hangisi uygundur?

CEVAP

İkisi de uygun değildir. Aşağıda bildirilen hususlara göre kendi aralarında imam seçmelidir.

İmamlığa en layık olmada tercih sırası şöyledir:

1- Sünneti [yani din bilgilerini] en iyi bilen, namazı bozan ve bozmayanları en iyi bilen,

2- Kur’an-ı kerimi en iyi okuyan, tecvidi en iyi bilen,

3- Takvası daha çok olan,

4- En yaşlı olan,

5- Huyu, ahlakı daha güzel olan,

6- Yüzü en güzel olan,

7- Nesebi en güzel olan,

8- Sesi en güzel olan,

9- Elbisesi daha temiz ve güzel olan,

10- Malı, mevkii daha çok olan,

11- Mukim misafire tercih edilir,

12- Çoğunluğun seçtiği imam olur.

13- Çoğunluk da seçmezse, kur’a çekilir.

Daha üstünü varken, başkası seçilirse, çirkin olursa da, günah olmaz.

Ümminin, kendisi gibi ümmi olanlara imam olması caizdir. Ümmi, Kur’an-ı kerimi yüzünden okumasını bilmeyen kişidir. Ümminin, Kur’an-ı kerim okumasını bilene imam olması caiz değildir. Tecvitle okuyamayan da, tecvitle okuyana imam olamaz. Kendisinden daha ehli varken imamlığa geçmemelidir.

 
Üst