İlmin Alimlerin Ölümüyle Ölmesi

  • Konbuyu başlatan Ze'Mahşer
  • Başlangıç tarihi
Z

Ze'Mahşer

Ziyaretçi
#1
Hişam’m babası aracılığıyla Abdullah b. Amr (r.a.) dan nakledişine göre Rasûlüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur.

«Şüphesiz Allah (c.c.) ilmi insanlar arasından zorla söküp almayacak, ancak ilmi âlimlerin ruhunu almakla ilmi öldüre*cek. Artık âlim kalmayınca insanlar bir takım cahilleri lider edinecek. Bu liderlere sorular sorulacak. Bunlar da bilgisiz olduğu halde fetva verecek ve hem kendileri hak yoldan sapa*cak, hem de insanları doğru yoldan sapıttıracak.»


Bu muttefekun aleyh bir haberdir.[87]

[87] Buharı İlim 3/34, 71/8; Müslim 2673; Tirmizî 2790; İbni Mâce 52; Daramı 245; Müsned 2/126, 190, 203; Humeydî Müsned 581; Hatib Tarîh 1/241, 3/74, 4/282, 5/313, 460, 8/368, 10/315, 375; İbni Mübarek Zühd 281; Taberânî Sa-ğîr 1/165; İbni Ebî Şeybe 15/177; Beyhakî Delâil 6/543; Ebû Nüaym Hılye 2/181, 10/25; İbni Adiy 5/1865; Tahavî Müşkil 1/127; Abdürrezzak Musannef 20471, 20481; Beyhakî Kübrâ 10/116.
İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam,2/118
 
M

Mu@YMe

Vip Üye
Özel Üye
#2
ALLAHU TEALA razı olsun
RABBIM'ız yar ve yardımcımız olsun inşeALLAH
emğinize sağlık
 
zeyd

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
#3
insanlar bir takım cahilleri lider edinecek. Bu liderlere sorular sorulacak. Bunlar da bilgisiz olduğu halde fetva verecek ve hem kendileri hak yoldan sapa*cak, hem de insanları doğru yoldan sapıttıracak.»
ALLAH MUHAFAZA BUYURSUN İNŞAALLAH
NİCER OLUR HALİMİZ
ALLAHÜMME AFFEKE
BİLGİSİZLİKDEN SANA SINIĞIRIZ ALLAHIM AMİN
 

Benzer konular

Üst