İlmin Alimlerin Ölümüyle Ölmesi

  • Konuyu başlatan Ze'Mahşer
  • Başlangıç tarihi
Z

Ze'Mahşer

Ziyaretçi
Hişam’m babası aracılığıyla Abdullah b. Amr (r.a.) dan nakledişine göre Rasûlüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur.

«Şüphesiz Allah (c.c.) ilmi insanlar arasından zorla söküp almayacak, ancak ilmi âlimlerin ruhunu almakla ilmi öldüre*cek. Artık âlim kalmayınca insanlar bir takım cahilleri lider edinecek. Bu liderlere sorular sorulacak. Bunlar da bilgisiz olduğu halde fetva verecek ve hem kendileri hak yoldan sapa*cak, hem de insanları doğru yoldan sapıttıracak.»


Bu muttefekun aleyh bir haberdir.[87]

[87] Buharı İlim 3/34, 71/8; Müslim 2673; Tirmizî 2790; İbni Mâce 52; Daramı 245; Müsned 2/126, 190, 203; Humeydî Müsned 581; Hatib Tarîh 1/241, 3/74, 4/282, 5/313, 460, 8/368, 10/315, 375; İbni Mübarek Zühd 281; Taberânî Sa-ğîr 1/165; İbni Ebî Şeybe 15/177; Beyhakî Delâil 6/543; Ebû Nüaym Hılye 2/181, 10/25; İbni Adiy 5/1865; Tahavî Müşkil 1/127; Abdürrezzak Musannef 20471, 20481; Beyhakî Kübrâ 10/116.
İmam Zehebi, Tarihü’l-İslam,2/118
 

Mu@YMe

Vip Üye
Özel Üye
ALLAHU TEALA razı olsun
RABBIM'ız yar ve yardımcımız olsun inşeALLAH
emğinize sağlık
 

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
insanlar bir takım cahilleri lider edinecek. Bu liderlere sorular sorulacak. Bunlar da bilgisiz olduğu halde fetva verecek ve hem kendileri hak yoldan sapa*cak, hem de insanları doğru yoldan sapıttıracak.»
ALLAH MUHAFAZA BUYURSUN İNŞAALLAH
NİCER OLUR HALİMİZ
ALLAHÜMME AFFEKE
BİLGİSİZLİKDEN SANA SINIĞIRIZ ALLAHIM AMİN
 
Üst