ilk osmanlı parlamentosu

ömr-ü diyar

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
Yönetici
#1
ilk osmanlı parlamentosu, kanuni esasi ,kanuni esasinin özellikleri
1. MEŞRUTİYET :1876 ANAYASASI

1876 ANAYASASINA GİDEN YOL:
*Abdülhamit 28 kişilik özel bir komisyon görevlendirdi.
*Komisyon Başkanı:MİTHAT PAŞA
*Komisyon:16 sivil devlet memuru ve 2 asker ve 10 ulema sınıfı
*Kanuni Esasi Aralık 1876 padişah fermanı ile ilan edilmiştir.
*Kanuni Esasi ile TERSANE KONFERANSI aynı gün gerçekleşmiştir.

-İngiltere,Rusya,Fransa,Prusya,Osmanlı
-İstanbul Haliç dershanesinde toplanmıştır.
SIRBISTAN KARADAĞ=BAĞIMSIZLIK
BOSNA HERSEK BULGARİSTAN 'a ÖZERKLİK VERİLMİŞTİR.
KANUNİ ESASİ TEPEDEN İNME BİR DEVRİMDİR.

KANUNİ ESASİNİN ÖZELLİKLERİ:
*Belçika ve Prusya anayasalarından etkilenmiştir.
*İSLAM DÜNYASINDAKİ İLK ANAYASADIR.
*Hükümdar yetkileriniilk defa(kısmende olsa) halkın seçtiği parlamento ile paylaştı.

(PADİŞAH VE PARLAMENTO)
*Başkent:İsatanbul şehri Resmi Dil=türkçe
*Devlet dini:İSLAM
*Bütün din ve mezhepler için Din vr Vicdan Hürriyeti tanınmıştır.
*Yürütme gücünün asıl sahibi:Hükümdar
Yasama yetkisi Padişah,parlamento,(Meclisi umumi) arasında paylaşılmıştır.
Meclisi Umumi:HEYET-İ AYAN VE HEYETİ MEBUSAN olarak 2 GRUBA AYRILMIŞTIR.
(MECLİS)

**HEYETİ AYAN:
-Üyeleri kayd-ı hayat şartıyla(ömür boyu) atanırlar.
-Doğrudan doğruya padişah tarafından atanır.
-40 yaşını doldurmuş olmak gerekir.

HEYET-İ MEBUSAN:
-Gizli oyla seçilir iki dereceli seçim sistemi uygulanmış
-Seçimler 4 yılda 1 seçilir oy hakkı mülk sahiplaeriyle sınırlandırılmış.
-Halk tarafından seçilir
(Osmanlı devletinde ilk ,defa MERKEZİ YÖNETİM DÜZEYİNDE HALKIN TEMSİLCİSİ ilkesi gerçekleştirilmiştir.
*Milletvekillerinin ve ayan meclisi üyelerinin kanun teklif edebilmeleri için önce padişahtan izin alabilmeleri gerekir.
-Padişaha kanun teklif ve tasarıları üzerinde mutlak bir veto yetkisi vardır.
*Kanuni Esaiye tek taraflı iradesiyle değiştirme yetkisi yoktur.
-Divan-ı Ali (YÜCE DİVAN) kurulmuştur.(Bakanları ve temyiz mahkeme başkan ve üyelerini yargılamak)

İLK OSMANLI PARLAMENTOSU:
*MİLLETVEKİLİ SAYISI=80Müslüman ve 50 gayrimüslim=130 Mebus(milletvekili)
*Milletvekillerinin önemli bölümü bürokratik kökenli olmakla diğer meslek temsilcileride bilinmektedir.

*İLK OSMANLI PARALAMENTOSU:
20MART 1877 de AÇILDI.
*Heryıl Kaısm ayı başı toplanır Mart Ayı başı padişah iradesiyle kapanırdı.
-Abdülhamit 14ŞUBAT 1978 deMECLİS-İ UMUMİYİ FESH ETTİ.(TATİLE SOKTU.)
1.MEŞRUTİYET UNSURLARI:
1-Padişahın yetkileri bir anayasa ile sınırlandırıldı.
2-Halkın oyuna dayanan bir parleamento
3-Anayasa,hürr,yet,kamu oyu,genel oy gibi kavramlar.


Hazırlayan : Müge-Kaan Ateş