iHSAN

  • Konbuyu başlatan AhDe_VeFaLi
  • Başlangıç tarihi
A

AhDe_VeFaLi

Ziyaretçi
#1
Her işi iyi ve güzel bir şekilde yapmak
anlamına gelen ihsanı, Pegamber
Efendimiz, “İhsan; Allah'a, sanki
onu görüyormuş gibi kulluk etmendir.
Çünkü her ne kadar Allah’ı görmesen
de, o seni görmektedir.” (Müslim, “İman”,
1) şeklinde tanımlamıştır. Aslında bu
tanım, hayatımıza yön vermesi gereken
temel bir ilkenin ifadesidir. İnsanın
daima Allah’ın huzurunda olduğunu
düşünmesi onun yaptığı her işi
en güzel şekilde yapmasını sağlayacak,
her türlü kötülükten onu sakındıracaktır.
Yüce Rabbimiz, her işimizde ihsan
ile hareket etmemizi bizlere emretmiştir
(Müslim, “Sayd” ve “Zebâih”, 57).
Müminin ibadetleri erkânına ve
şartlarına uyarak en güzel şekilde
yapması, her meslek sahibinin mesleğinin
hakkını vererek icra etmesi,
eşlerin birbirlerine karşı güzel muamelede
bulunması, ebeveyne karşı
evlatlığın güzel bir şekilde yapılması
ihsanın günlük hayattaki tezahürlerindendir.
Allah’ın sevgi ve rızasını kazanmak
isteyen kimse ihsanı elden bırakmamalı,
bunun için de Peygamberimiz
gibi "Ey Allah'ım! Benim bedenimi
güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir."
(Ahmed b. Hanbel, I/403) duasıyla
Allah’a niyazda bulunmalıdır.