İbrahim (a.s) ile İsmail (a.s)’ın duâsı ;

HaFsA

KF Ailesinden
Özel Üye
Bismillahirrahmanirrahim ;

O zaman ki, İbrahim Kabe’nin temellerini yükseltiyordu. İsmail ile birlikte şöyle dua ettiler: “Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur, çünkü sen, ancak sen her zaman işitensin, her zaman bilensin. Ey Rabbimiz, bizi yalnız senin için boyun eğen müslüman yap ve soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen bir müslüman ümmet oluştur. Bizlere ibadetimizin yollarını göster ve tövbe ettikçe üzerimize rahmetinle bak. Tövbeleri en fazla kabul eden, en çok merhamet eden ancak sensin sen! Ey Rabbimiz, onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki, üzerlerine ayetlerini okusun, kendilerine kitabı ve hikmeti öğretsin ve içlerini, dışlarını temizleyip paklasın. Çünkü en güçlü, en hikmetli olan ancak sensin sen!” Kendine kıyan ahmaktan başka, İbrahim’in dininden kim yüz çevirebilir? Gerçekten biz onu dünyada seçtik. Şüphesiz ki o, ahirette de iyilerdendir. (Bakara sûresi 127, 128, 129, 130)
 
Üst