Hz Muhammed'in Çağrısı Karşısında İnsanların Tepkisi Nasıl Olmuştur

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Hz Muhammed'in Çağrısı Karşısında İnsanların Tepkisi Nasıl Olmuştur

Peygamber Efendimiz peygamberliğinin ilk üç yılında halkı gizlice İslâm'a dâvet etti. Yalnızca çok güvendiği kimselere İslâm'ı anlattı. Başta Hz. Ebû Bekir olmak üzere, Hak dini kabullenmiş olanlar da, el altından güvendikleri arkadaşlarını teşvik ediyorlardı.

Bu üç yılda Müslümanların sayısı ancak 30'a çıkabildi. Bunlar ibâdetlerini evlerinde gizlice yapıyorlardı.Peygamberliğin dördüncü yılında (614 M.) inen: "Sana emredilen şeyi açıkça ortaya koy, müşriklere aldırma". (el-Hicr Sûresi, 94) anlamındaki âyet ile İslâm'ı açıktan tebliğ etmesi emredildi. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.s.) halkı açıktan İslâm'a dâvete başladı.Kabe’ye gidip kendisine inen âyetleri açıktan okuyordu:

"Ey insanlar şüphesiz ben, göklerin ve yerin hâkimiyetine sâhip ve kendinden başka hiç bir ilah olmayan, dirilten ve öldüren Allah'ın sizin hepinize gönderdiği Peygamberiyim. Allah'a, ve Peygamberine imân edin, O'na uyun ki doğru yolu bulmuş olasınız..." diyerek onları İslâm'a dâvet ediyordu.

Açık dâvetin başlamasından sonra, halkla daha kolay temas edebilmek için Peygamberimiz, kendi evinden, Safâ ile Merve arasında işlek bir yerde bulunan "Erkam"ın evine taşındı. Bir çok kimse bu evde İslâm'la şereflendiği için bu eve "Dâr-ı İslâm" denildi.
 
Üst