Hz Meryem'in diğer adının Azra olduğu söyleniyor, doğru mudur?

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Hz Meryem'in diğer adının Azra olduğu söyleniyor, doğru mudur?

Hadislerde Hz. Meryem için “اَلْعَذْرَاءُ الْبَتُولُ = el-azrâ el-betûl”(1) tabirleri geçmektedir. Rivayetlerin bir kısmında bu tabirler, “kendisine hiçbir beşer dokunmamıştır”(2) ve “Hz. İsa dışında bir çocuğa hamile kalmamıştır”(3) şeklindeki ilâvelerle açılmış durumdadır.

Bu kelimelerden el-azrâ, “bekâr bayan”ı ifade ederken(4); el-betûl ise “evlenmeyen.. dünyevî lezzetlerden elini-eteğini çekip kendisini Allah’a ve ibadete vermiş bayan”(5) gibi anlamlara gelmektedir.

Dipnotlar:

1- Bkz.: Ahmed b. Hanbel, el-Müsned I, 202, 461, V, 291; et-Tayâlisî, el-Müsned s. 46; Abd b. Humeyd, el-Müsned s. 193.
2- Bkz.: Ahmed b. Hanbel, el-Müsned I, 461; et-Tayâlisî, el-Müsned s. 46; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef VII, 350.
3- Bkz.: Ahmed b. Hanbel, el-Müsned I, 461; et-Tayâlisî, el-Müsned s. 46; Saîd b. Mansûr, Kitâbü’s-sünen II, 228.
4- İbnü’l-Esîr, en-Nihâye III, 196; İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab “ب ك ر” mad. (IV, 78)
5- İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab “ب ت ل” mad. (XI, 43); el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûs I, 1246
 

mss

Misafir Soru Sistemi
Yeni doğan çocuğa azra ve betül ismi verilebilir mi?

/Soru Sahibi : Sahin
 
Üst