Hz Aişe Annemiz Hakkında Özet Bilgi

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
Müminlerin anneleri olan, peygamber efendimizin eşlerinden Hz Aişe Annemiz Hakkında Özet Bilgi

Resûlullahın "sallallahü aleyhi ve sellem" zevce-i mutahherası ve Hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk'ın kızıdır. Annesi, Ümm-i Rûman'dır. Hicretten önce Mekke'de doğup, hicrî 57, (mîlâdi 13 Temmuz 676)'da 65 yaşında Medine'de vefât etti. Bakî Kabristanı'ndadır.


Peygamber efendimiz, Hatîce-i Kübrâ'nın vefâtından bir yıl sonra nikâh etti. Nikâhı, Allahü teâlânın emri ile yapıldı. Aklı, zekâsı, iffeti ve takvası, şaşılacak kadar çok idi. Resûlullah tarafından çok sevilir ve çok övülürdü. Âyet-i kerîme ile methedilmiştir. Eshâb-ı kirâm, müşküllerini çözmek için kendisine müracaat ederdi. Hazret-i Âişe'nin üstünlüğünü ve fazîletini bildiren pek çok hadîs-i şerîf vardır.
 

Hak yol

Yeni Üye
Üye
Hz. Aişe buyuruyor ki:


(Bir gün Resulullah mübarek nalınlarının kayışlarını çakıyordu. Ben de iplik eğiriyordum. Mübarek yüzüne baktım. Parlak alnından ter damlıyordu. Ter damlası, her tarafa nur saçıyordu. Gözlerimi kamaştırıyordu. Şaşakaldım.

Bana doğru baktı. (Sana ne oldu ki, böyle dalgın duruyorsun?) buyurdu.

Ya Resulallah! Mübarek yüzünüzdeki nurların parlaklığına ve mübarek alnınızdaki ter tanelerinin saçtıkları ışıklara bakarak kendimden geçtim, dedim.

Resulullah kalkıp yanıma geldi. Gözlerimin arasını öptü ve (Ya Aişe! Allahü teâlâ sana iyilikler versin! Beni sevindirdiğin kadar, ben seni sevindiremedim) buyurdu. Hz. Aişe’nin mübarek gözlerinin arasını öpmesi, Resulullahı severek, Onun cemalini anlayarak gördüğü için aferin ve takdir olmaktadır.
Hz. Aişe, kendisinin, ezvac-ı tahiratın hepsinden daha üstün olduğunu söyler, Allahü teâlânın nimetlerini sayar, (Resulullah benimle evlenmeden önce, Cebrail aleyhisselam, benim resmimi Resulullaha gösterip “Bu senin zevcendir” demişti) derdi.

O zaman canlı resmi yapmak haram olmamıştı ve resmi, insan da yapmamıştı.

Resulullah, Aişe validemize buyurdu ki: (Seni üç gece rüyada gördüm. Melek, beyaz ipek üzerindeki resmini bana gösterdi. Bu senin zevcendir, dedi. Rüyada, meleğin gösterdiği resmini unutmadım.) [Buhari ve Müslim]

Hadis âlimlerinden Abdulhak Dehlevi hazretleri, (Medaric-ün-nübüvve) kitabında buyuruyor ki:

Aişe-i Sıddika hazretlerinin faziletleri, üstünlükleri, sayılamayacak kadar çoktur. Eshab-ı kiramın Fıkıh âlimlerindendi. Çok fasih ve beliğ konuşurdu.


Eshab-ı kirama fetva verirdi. Fıkıh bilgilerinin dörtte birini Hz. Aişe haber vermiştir. Hadis-i şerifte, (Dininizin dörtte birini Humeyra’dan öğreniniz!) buyuruldu.

(Kurret-ül-ayneyn) [Resulullah, Hz. Aişe’yi çok sevdiği için, Ona (Humeyra) derdi. ]

Ürvetübni Zübeyr hazretleri buyuruyor ki: Kur’an-ı kerimin manalarını ve helal ve haramları ve Arab şiirlerini ve nesep ilmini, Hz. Aişe’den daha çok bilen kimse, görmedim.

Hz. Aişe’nin şan ve şereflerinden birisi de Resulullahın, Onu çok sevmesidir. Resulullaha, en çok kimi seviyorsun denilince, (Aişe’yi) buyurdu. Erkeklerden kimi diye sorulunca, (Aişe’nin babasını) buyurdu. (Buhârî)

{Bir hadisi şerifte de buyuruldu ki: (Erkeklerden vezirim Zübeyr bin Avvam, kadınlardan ise Âişe’dir.) [Deylemî]}
 
Üst