Hüsn-ü Bilgayr Ne Demektir?

  • Konuyu başlatan ma'vera
  • Başlangıç tarihi
ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Hüsn-ü bilgayr:
Dolayısı ile, neticeleri ciheti ile güzel olan.

âyetinin bir sırrını izah eder. Şöyle ki:

Herşeyde, hattâ en çirkin görünen şeylerde, hakiki bir hüsün ciheti vardır. Evet, kâinattaki herşey, her hâdise, ya bizzat güzeldir, ona hüsn-ü bizzat denilir; veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki, ona hüsn-ü bilgayr denilir. Bir kısım hâdiseler var ki, zâhiri çirkin, müşevveştir. Fakat o zahirî perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var.
S.)

O herşeyi en güzel şekilde yarattı. (Secde Sûresi: 7.)
Hüsn-ü bizzat:
Kendisi bizzat güzel olan.


Hüsn-ü hareket:
Güzel muamele yapma, iyi muamelede bulunma.


K:Yeni Lûgat


 

Üst