Hücre Ve Elemanları

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
[FLASH]http://www.johnkyrk.com/CellIndex.swf[/FLASH]

Hücrenin Ancak Bütün Elemanları ve Özellikleri Tam Olduğunda Faaliyet Gösterebileceğini Biliyor Musunuz?Allah yarattığı herşeyi işlevini eksiksiz yerine getirecek bir kusursuzlukla yaratır. Gözümüzü nereye çevirirsek Rabbimizin yaratışındaki bu mükemmellikle karşılaşırız. İngiltere Kraliyet Kimya Derneği'nin bir üyesi olan kimyacı Prof. David Rosevear, hücrenin bir bütün olarak var olduğunda işlev göreceğinden şöyle bahsetmektedir:

"Moleküler biyolojinin ilerlemesiyle birlikte, Oparin ve Haldane zamanından beri, hücre artık basit olarak görülmüyor. Canlı hücre zarı, belli bileşiklerin hücrenin içine alınmasını veya hücreden dışarı çıkmalarını sağlar. Hücre zarı basit bir yarı-geçirgen zar değildir. Hücrelerin içinde tüm canlının yapısı ve fonksiyonları ile ilgili bilginin saklandığı nükleik asitler bulunmaktadır. Ayrıca hücrede proteinleri üreten ribozomlar bulunur. Bu proteinler nükleik asitlerin kompleks mekanizmasının yapılmasında kullanılır ve çok sayıdaki çeşidi ile her birinin özel bir işlevi vardır. Hücrede ayrıca enerji (ATP) üreten mitokondri bulunmaktadır. Bu parçaların her birinin kompleksliği muazzamdır... Bu parçalar tek başlarına var olamazlar, hücre de bunlardan birinin eksikliğinde var olamaz... Bu nedenle hücrenin, en başından itibaren, şaşırtıcı derecede kompleks olan ve birbirlerine bağımlı tüm parçaları ile birlikte var olması gerekir. Parçaların milyonlarca yıl içinde aşama aşama bir araya gelmesi ile oluşması -evrimleşmesi- mümkün değildir."
 
Üst