Hisbe Teşkilatı (Makale)

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
#1
Hisbe Teşkilatı nedir?

İslam hukukuna göre iyiliği emir, kötülükten yasaklamak üzere kurulan bir teşkilat.

Hisbe ne demektir?

Hisbe kelimesi sözlükte zannetmek,hesap etmek,saymak,kifayet,ecir,sevap,bir şeyin mükefatını Allahtan beklemek gibi anlamlara gelir.

Hisbe Teşkilatı Yapısı

Kaynağı “emri bil maruf nehy anil münker” ile alakalı ayet ve hadislerden alan hisbe Peygamber Efendimizin zamanından beri bütün Müslümanlar tarafından bilinmekteydi.

Hisbenin teşkilatlı bir yapı haline gelmesi Hz.Ömer zamanında olmuştur.

Teşkilatın başkanına Muhtesip denir.Muhtesip çarşıda,pazarda dolaşıp İslami prensiplere aykırı hareket eden kişileri uyarır,Müslümanlara Kitap ve Sünnete uygun hareket etmesini sağlardı.

Muhtesip Cuma namazına gitmeyenleri uyarır,ramazanda alanen bir şeyler yiynelere engel olur,içki içenlerden hesap sorardı.

Genel olarak islami kurallara aykırı davranışta bulunanları tesbit eder gerekli tutanakları tutup mahkemelere sevkederdi.

Yani günümüzdeki polis ve zabıtaların görevini yapardı.

Osmanli devletinde muhtesipler kadının(hakim) yardımcısı olarak görev yapmışlardır.

Osmanlılar zamanında muhtesiplerin yaptıkları görevler:

1.Dini hayat ile alakalı olanlar

2.Adaletle ilgili olanlar.

3.Ekonomik ve sosyal hayat ile alakalı olanlar.

Osmanlı devletinin vazgeçilmez bir teşkilatı olmuş İslam hukukuna aykırı hareket edenler ile mücadele ederken bir yandan da suçluları yakalayıp adliyeye sevk etmişlerdir.

Muhtesipler seçilirken çok dikkat edilmiş,dürüst,dindar,emin olmaları hususunda hassasiyet ile durulmuştur.

II.Mahmut zamanında yapılan idari reform çerçevesinde ihtisap teşkilatı biraz daha geliştirilmiş, 1826 tarihinde çıkarılan bir nizamname ile sadrazamlığa bağlı ihtisap nezareti kurulmuş.1854 tarihinde Şehreemanet kurularak ihtisap nezaretine son verilmiş.

#Akseyh
 

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
#2
II.Mahmut zamanında yapılan idari reform çerçevesinde ihtisap teşkilatı biraz daha geliştirilmiş, 1826 tarihinde çıkarılan bir nizamname ile sadrazamlığa bağlı ihtisap nezareti kurulmuş.1854 tarihinde Şehreemanet kurularak ihtisap nezaretine son verilmiş
ALLAH RAZI OLSUN