Hergün Bir Hadis-i Şerif Yazalım...

  • Konuyu başlatan Ze'Mahşer
  • Başlangıç tarihi
Z

Ze'Mahşer

Ziyaretçi
Peygamber Efendimiz (S.A.V) buyurdular ki:

"Mazlumun bedduasından sakınınız. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur."

(Buharî, Müslim)
 

zeyd

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
183- [1:228, Hadîs No: 316]Ebû Hüreyre'den (r.a.) rivayetle:
Allah'a duanızın kabul edileceğine kesinlikle inanmış olarak duâ edin. Şunu da bilin ki, Allah kendisinden gafil ve başka işlerle meş*gul bir kalbin duasını kabul etmez
camiis-sağğıır
 

zeyd

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
RIYAZUSSALİHİN 1436. Mü’minlerin annesi Cüveyriye Binti’l–Hâris radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah namazını kıldıktan sonra, Hazret–i Cüveyriye namaz kıldığı yerde oturmakta iken erkenden evden çıktı. Kuşluk vakti tekrar eve döndü. Cüveyriye radıyallahu anhâ’nın hâlâ yerinde oturmakta olduğunu görünce:

– “Yanından ayrıldığımdan beri hep burada oturup zikirle mi meşgul oldun?” diye sordu. O da:

– Evet, diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurdu:

“Senin yanından ayrıldıktan sonra üç defa söylediğim şu dört cümle, senin sabahtan beri söylediğin zikirlerle tartılacak olsa, sevap bakımından onlara eşit olur:
Sübhânallâhi ve bi–hamdihî
adede halkihî
ve rızâ nefsihî
ve zinete arşihî
ve midâde kelimâtihî:
Yarattıkları sayısınca, kendisinin hoşnut olduğunca, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamdederim.


Müslim’in diğer bir rivayeti şöyledir:

“Sübhânallâhi adede halkıhî,
sübhânallâhi rızâ nefsihî,
sübhânallâhi zinete arşihî,
sübhânallâhi midâde kelimâtihî
 

Z

Ze'Mahşer

Ziyaretçi
Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ) şunu demiştir:
"Resülullah (aleyhissalatu vesselâm) misk ve anber gibi, renksiz koku maddeleri sürünürdü ve derdi ki:
"Sürünme maddelerinin en iyisi misktir."


Tirmizî, Cenâiz 16, (991); Nesâî, Zinet 31, (8, 151, 152); Ebü Dâvud, Cenâiz 37, (3158).
 

Z

Ze'Mahşer

Ziyaretçi
Abdullah İbnu Amr radıyallahu anhüma anlatıyor:

"Resülullah aleyhissalatu vesselam'a: "En efdal insan kimdir?" diye sorulmuştu.
"Kalbi mahmüm (pak), dili doğru sözlü olan herkes" buyurdular.
Ashab: "Doğru sözlülüğün ne demek olduğunu biliyoruz. Mahmümu'l-kalb ne demektir?" diye sordu.
"(Mahmüm kalb), Allah'tan korkan tertemiz kalptir, içinde günah yoktur, zulüm yoktur, kin yoktur, hased yoktur" buyurdular."
 

FERASETLİ

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
Günün Hadisi:

Enes ibni Mâlik radıyallahu anh anlatıyor:

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çocuğunun mezarı başında yüksek sesle ağlayan bir kadının yanından geçti. Ona,
- "Allah´tan kork ve sabret" buyurdu. O da
- "Git şuradan! Benim başıma gelen felâket, sana gelmedi ki!" dedi.

Kadın Resûl-i Ekrem´i tanıyamamıştı. Ona, konuştuğu kimsenin Peygamber olduğu söylenince,
üzüntüsünden öleyazdı (çok üzüldü).

Özür dilemek için hemen Hz. Peygamberin evine koştu; orada kapıcılar olduğunu sandı; öyle birileri yoktu. Resûl-i Ekrem´e,
- "Sizi bilemedim, (beni affedin)" deyince,
Allah´ın Elçisi şöyle buyurdu:

- "Sabır, felâketle yüz yüze geldiğin ilk anda ona *katlanmaktır."
 

Z

Ze'Mahşer

Ziyaretçi
عن ابي هريرة
سيأتي زمان علي أمت يحبون خمسا وينسون خمسا ويحبون الدنيا وينسون العقبي ويحبون الدور وينسون اقبور ويحبون المال وينسون الحساب ويحبون العيال وينسون الحور ويحبون النفس وينسون الله هم مني بوراء وأنا منهم برئ​

Ebu hureyre (r.a) dan rivayet edilğine göre

Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem)şöyle buyurdu:

''Ümmetimin üzerine bir zaman gelecek,5 şeyi sevecekler,ama onun mukabili 5 şeyi unutacaklar.
1)Dünyayı sevecekler,ama ahireti unutacaklar.
2)Dünyadaki evlerini sevecekler,ama kabirleri unutacaklar.
3)Dünyalık malı mülkü sevecekler,ama onların hesabını unutacaklar.
4)Dünyadalık çoluk çocuğu sevecekler,ama hurileri unutacaklar.
5)Kendi nefislerini (canlarını) sevecekler,ama ALLAH'ı (Celle celaluhu) unutacaklar.

Dikkat edin,onlar benden uzaktır.Bende onlardan uzağım."(İbn-i Hacer Askalani,munebbihat)​
 

FERASETLİ

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
Ensardan bir kadın olan Ümmü Ala binti Haris (r.a)'dan rivayet edilmiştir: Ümmü Ala, Rasulullah (s.a.s)'e biat eden kadınlardan idi. Ümmü ala demiştir ki:
«Hicrette muhacirler kura ile ensar arasında taksim edilmişti. Bizim ailenin kısmetine de Osman b. Maz'un düşmüştü. Biz Osman'ı evimize konukladık. Fakat Osman bir süre sonra ölümüne sebep olan bir hastalığa yakalandı. Ölünce yıkandı ve kendi elbisesi ile kefenlendi. Sonra Rasulullah (s.a.s) cenazeye geldi. Ben cenazeyi överek:
«Ey Eba Saib! Cenab-ı Hak sana rahmet etsin. Senin hakkında bildiğim ve bu cemaate bildirmek istediğim şudur ki: Sen, Allah (c.c)'nun ahiret hayatında rahmetine nail olmuş bir kişisin» dedim. Bunun üzerine Rasulullah:
«Allah (c.c)'nun bu ölüye ikram ve inayet buyurduğunu nereden biliyorsun?» şeklindeki sorusuna cevaben ben de:
«Ya Rasulallah! Babam anam sana feda olsun. Allah bu imanlı, itaatkar kuluna ikram etmez de, ya kime ikram eder?» dedim. Bu defa da Rasulullah:
«Osman b. Maz'un ölmüştür. Ve Allah'a yemin ederim ki, ben de bu imanlı ölü için hayır ve saadet umarım. Yine Allah'a yemin ederim ki, ben Allah'ın bir rasulü iken bile bana ve size yarın Allah tarafından ne muamele edileceğini bilemem» buyurdu. Ümmü Ala demiştir ki:


«Vallahi bundan sonra ben, kimseyi övmeye cesaret edemedim.»
(Buhari-Müslim)

HADİSTEN İSTİFADE:

-Gerek Kur'an'da ve gerekse hadislerde, bazı kimselerin cennetlik olduğu bildirilmiştir. Bunlar hakkında cennette olduklarına dair şehadet etmemiz gerekir. Fakat, mü'min de olsa sahih bir rivayet olmaksızın, bir kişinin cennetlik olduğunu söylememiz asla doğru olmaz. Ancak iyi bir insan olduğunu vurgular, iyi amellerini zikredebiliriz. Övgüde aşın gitmek hata olabileceği için, en hayırlı metod; gördüklerini duyduklarını söyleyip: «Allah en iyi bilir» demektir, insanlar zahiri durumuna, sözlerine ve amellerine göre mü'min veya kafir olarak isimlendirilir. Fakat onlar hakkında cennetliktir veya cehennemliktir denilmez. Allah ise insanları kalplerine göre mü'min veya kafir olarak isimlendirmiştir. Çünkü kalpleri ve gaybi sadece Allah bilir.
Kur'an'ı Kerim veya hadis-i şeriflerde cennetlik veya cehennemlik oldukları bildirilen kişilerin cennetlik veya cehennemlik olduklarına şehadet edilmesi gerekir. Bunun dışındaki kişiler hakkında cennetlik veya cehennemliktir denilmez. Sadece: «Bütün kafirler cehennemliktir, bütün mü'minler cennetliktir» denir.
 

zeyd

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye

Ebu Davud, Büyu 27:
Biri diğerine ihanet etmediği müddetçe iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaşına ihanet etti mi ben aralarından çekilirim.
 

sahasan

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallah u aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Haset etmekten sakının. Zira, ateşin odunu (veya otları) yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikler i yer bitirir. "

Ebû Dâvûd, Edeb 44. (v, 208)
 

zeyd

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
ALLAHU TEALA sizin bedenlerinize ve dış görünüşlerinize bakmaz(itibar etmaz). Fakat kalplerinize bakar(itibar eder)."


 

Z

Ze'Mahşer

Ziyaretçi
Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın azadlısı Sevban radıyallahu anh anlatıyor:

"Gümüş ve altın (biriktirme) ile ilgili ayet (Tevbe 34) nazil olduğu zaman halk: "Öyleyse hangi malı biriktirmeliyiz?" diye birbirlerine sordular. Hz. Ömer: "Bunu, ben sorup size haber vereyim!" dedi ve hemen devesine atlayıp gitti. Ben de peşinden gittim. Hz. Ömer: "Ey Allah'ın Resulü hangi maldan edinelim?" diye sordu. Aleyhissalatu vesselam da: "Her biriniz, şükreden bir kalp, zikreden bir dil, ahiret işinize yardımcı olacak mü'mine bir kadın edinsin" buyurdular."
 

M

[email protected]

Vip Üye
Özel Üye
وعن أبى سعيد الخدري رضِىَ اللّهُ عنهُ قال: ]قال رسولُ اللّه #: خَصْلَتَانِ َ تَجْتَمِعاَنِ في مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ، وَسُوءُ الخُلْقِ[. أخرجه الترمذى .

2 )- Ebu Saîd el-Hudrî (Radıyallahu Anh) anlatıyor: "Resûlullah (Aleyhissalâtu Wesselâm) buyurdular ki:
"İki haslet vardır ki bir mü´minde asla beraber bulunmazlar: Cimrilik ve kötü ahlâk."

Tirmizî, Bir: 41, (1963).H.
 

zeyd

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Allah’a hamdederek başlanmayan her önemli iş bereketsiz olur
 

FERASETLİ

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
Resulullah (sav) "ALLAH'tan hakkıyla haya edin!" buyurdular. Biz: "Ey ALLAH'ın Resulü, elhamdülillah, biz ALLAH'tan haya ediyoruz" dedik. Ancak O, şu açıklamayı yaptı: "Söylemek istediğim bu (sizin anladığınız haya) değil. ALLAH'tan hakkıyla haya etmek, başı ve onun taşıdıklarını, batni ve onun ihtiva ettiklerini muhafaza etmen, ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır. Kim ahireti dilerse dünya hayatının zinetini terketmeli, ahireti bu hayata tercih etmelidir. Kim bu söylenenleri yerine getirirse, ALLAH'tan hakkıyla haya etmiş olur."(Tirmizi, Kıyamet 25)
 

Similar threads


Üst