Her Gün Kur'an-ı Kerimden Ayetler ve Mealleri

C

CaNdAn ÖtE

Üye
Üye
Bakara Suresi
155-156. (Ey mü’minler! İtaat edeni isyan edenden ayırt etmek için) andolsun ki, sizi hem biraz korku ve açlıkla hem de mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. (Ey Resûlüm!) Sabredenlere (lütuf ve ihsanımı) müjdele! Öyle ki onlar, kendilerine bir bela geldiği zaman ancak: “Biz Allah için (teslim olmuş kullar)ız ve elbette biz, (yine) O’na döneceğiz.” derler.

(Çünkü gelen her türlü afet ve musibet, Allah’ın bilgi, irade ve takdiri dâhilindedir. Sabretmek ise, insanın Allah’ın takdirine boyun eğmesi ve günah teşkil eden arzularına engel olmasıdır.)
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
C

CaNdAn ÖtE

Üye
Üye
33. (İnsanları ibadet ve itaat için) Allah’a çağıran, sâlih (sevaplı) ‘iş ve hareket’ yapan ve “şüphesiz ben müslümanlardanım” diyen kimseden daha güzel sözlü (olan) kimdir?​
FUSSİLET33
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
C

CaNdAn ÖtE

Üye
Üye
Enbiya Suresi
35. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şer ile de hayır ile de deniyoruz.(4) (Sonunda) ancak bize döndürüleceksiniz.
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
C

CaNdAn ÖtE

Üye
Üye
Hac Suresi

66. Size (önce) hayat verip sonra öldürecek, sonra yine diriltecek olan ancak O’dur. Gerçekten insan, çok nankördür
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
9/TEVBE-128: Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm(rahîmun).
Andolsun ki; size, sizin içinizden azîz bir Resûl geldi. Sizin üzüldüğünüz şey, O’na ağır gelir (O’nu üzer). Size çok düşkün, mü’minlere şefkatli ve merhametlidir.

9/TEVBE-129: Fe in tevellev fe kul hasbîyallâh(hasbîyallâhu), lâ ilâhe illâ hûv(hûve), aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).
Bundan sonra eğer onlar dönerlerse, o zaman onlara şöyle de: “Bana, Allah yeter (kâfidir), O’ndan başka ilâh yoktur. Ben, Allah’a tevekkül ettim (güvendim). Ve O, azîm arşın Rabbidir.
 

M

[email protected]

Vip Üye
Özel Üye
14.Bedeviler, dedi ki: "İman ettik." De ki: "Siz iman etmediniz; ancak "İslam (Müslüman veya teslim) olduk deyin. İman henüz kalplerinize girmiş değildir. Eğer Allah'a ve Resûlü’ne itaat ederseniz, O, sizin amellerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir."

15.Mü'min olanlar, ancak o kimselerdir ki, onlar, Allah'a ve Resûlü’ne iman ettiler, sonra hiçbir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla mücadele ettiler. İşte onlar, sadık (doğru) olanların ta kendileridir.

16.De ki: "Siz Allah'a dininizi mi öğreteceksiniz? Oysa Allah, göklerde ve yerde olanları bilir. Allah, herşeyi bilendir."

17.Müslüman oldular diye sana minnet etmektedirler. De ki: "Müslümanlığınızı bana karşı minnet (konusu) etmeyin. Tam tersine, sizi imana yönelttiği için Allah size minnet etmektedir. Eğer doğru sözlüler iseniz (bunu böyle kabullenmeniz gerekir.)"


18. Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah, yaptıklarınızı görendir.​
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
FERASETLİ

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
Gök yarılıp Rabbine boyun eğdiği zaman, yer düzeltilip içinde olanları dışarı atarak boşaldığı zaman ve yer Rabbine boyun eğdiği zaman herkes yaptığının karşılığını görecektir. Ey insanoğlu! Sen Rabbine kavuşuncaya kadar çalışıp çabalarsın, sonunda ona kavuşacaksın.” (İnşikak:1-6)
“Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman. Yıldızlar düşüp söndüğü zaman. Dağlar yürütüldüğü zaman. Doğurması yaklaşmış develer başıboş bırakıldığı zaman. Yabani hayvanlar bir araya toplatıldığı zaman. Denizler kaynaştırıldığı zaman. Canlar bedenlere birleştirildiği zaman. Kız çocuğunun hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman. Amel defterleri açıldığı zaman. Gök yerinden oynatıldığı zaman. Cehennem alevlendirildiği zaman. Cennet yaklaştırıldığı zaman. İnsanoğlu önceden ne hazırladığını görecektir.”(Tekvir:1-14)
“O muazzam gürültü, kıyamet kopup geldiği zaman; O gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, karısından ve oğullarından kaçar. O gün herkesin kendine yeter derdi vardır. O gün bir takım yüzler aydınlıktır, gülümsemekte ve sevinmektedir. O gün bir takım yüzler tozlanmış ve onları karanlık bürümüştür. İşte onlar, inkârcı olanlar, Allah’ın buyruğundan çıkanlardır.” Abese: 33-42)
“Onlar ateşin kenarına getirilip durduklarında, ‘keşke dünyaya tekrar döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve inananlardan olsaydık’ dediklerini bir görsen”(En’am:27)
“Yer dehşetle sarsıldıkça sarsıldığı, yeryüzü ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insan ‘Buna ne oluyor’ dediği zaman. İşte o gün yer, Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır. O gün insanlar yaptıklarının kendilerine gösterilmesi için, bölük bölük gelirler. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür.”(Zilzal:1-8)
“Gök yarıldığı, yıldızlar dağılıp döküldüğü, denizler kaynaştığı, kabirlerin içi dışa çıktığı zaman, insanoğlu ne yaptığını görür. Ey insanoğlu! Seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni tertip eden çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir? Hayır, hayır doğrusu siz dini yalanlıyorsunuz. Oysa yaptıklarınızı bilen değerli yazıcılar sizi görmektedirler. İyiler şüphesiz nimet içindedirler. Allah’ın buyruğundan çıkanlar cehennemdedirler. Ceza günü oraya girerler. Oradan bir daha ayrılmazlar. Ceza gününün ne olduğunu sen nereden bilirsin? Evet, ceza gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? O gün kimsenin kimseye hiçbir fayda sağlamayacağı bir gündür. O gün buyruk yalnız Allah’ındır.”(İnfitar:1-9)
“Eğer inkâr ederseniz (veya kıyameti düşünmeden yaşarsanız) gençleri ihtiyarlatan bir günden nasıl korunursunuz? O günün şiddetiyle gök bile parçalanır. Onun sözü yerine gelir. Doğrusu bu anlatılanlar birer öğüttür. Dilyen kimse, Rabbine doğru giden bir yol tutar.”(Müzzemmil:17-19)
Zatan Kur’an’ı Kerim’in kendisi de son ayette de (Müzzemmil:17-19) bahsedildiği gibi bir öğüt ve hatırlatma kitabıdır. Kur’an daki kıyamet sahnelerinden ve Kur’an’ın tamamından öğüt alıp almamakta Allhahın(c.c) en güzel biçimde yarattığı ve gideceği yolu seçme konusunda, iradesiyle kendisini tamamen serbest bıraktığı biz insanlara
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
Nurun Ala Nur

Nurun Ala Nur

Düzenleyici
Moderator
Ey îman edenler! Sizden önceki (ümmet)lere yazıldığı gibi, sizin üzerinize de oruç tutmak yazıldı (farz kılındı). Olur ki bu sâyede takvâya erersiniz.
Bakara - 183
 

Nurun Ala Nur

Nurun Ala Nur

Düzenleyici
Moderator
" " Ey iman edenler, Allah'a ve Resulü'ne itaat edin. Isitip durdugunuz halde onun emirlerinden yüz çevirmeyin!
Ve isitmedikleri halde "isittik" diyenler gibi olmayin!
Çünkü yeryüzünde dolasan canlilarin Allah katinda en kötüsü anlamayan ve düsünmeyen sagirlarla dilsizlerdir .
(ENFAL 20-21-22)
 

out of whack

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
"Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır; onları O'ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O'nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır."


(En'am Sûresi 6/59) 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
[FLASH]http://a54.video2.blip.tv/7730006465395/Resimler-ayet127.swf[/FLASH]
 

Nurun Ala Nur

Nurun Ala Nur

Düzenleyici
Moderator
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar ise, kıyamet günü bunların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.


(Bakara 212)
 

Nurun Ala Nur

Nurun Ala Nur

Düzenleyici
Moderator
بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Onlar doğru yol karşılığında sapıklığı, mağfirete bedel olarak da azabı satın almış kimselerdir. Onlar ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar!

(Bakara Suresi 175.)
 

Nurun Ala Nur

Nurun Ala Nur

Düzenleyici
Moderator
بِسْـــــــــــــــــــــ ـمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم


Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman) dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.[33:59]
 

yEmRe

yEmRe

Kıdemli Üye
Kademeli

47Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağızÖyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek(Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya koyacağızHesap görücü olarak biz yeteriz

ENBİYÂ SÛRESİ
 

Nurun Ala Nur

Nurun Ala Nur

Düzenleyici
Moderator
سْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

“ O iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

(Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar.

(Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar.

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O’nundur.

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır.

Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) O’ndan isterler. O, her an yeni bir ilahi tasarruftadır.

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar!

O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? ”

(Rahman 17-32)​
 


Üst