Her biri bir sevdada...

miray

KF Ailesinden
Özel Üye
gggh2ba7.jpg


Her biri bir sevdada...
Ehli dünya dünyada
Ehli ukba ukbada
Her biri bir sevdada
Bana Allahım gerek...
Her kulun gönlünde bir sevdası vardır. Sevda ise kişinin kimliğidir...
Hazreti Mevlana da bu gerçeği şu dizelerde dile getirmiştir; “Can konağını aramadaysan cansın; bir lokma ekmek arıyorsan ekmeksin. Şu nükteyi biliyorsan işi biliyorsun demektir:
Neyi arıyorsan O’sun sen.”
İnsanoğlu kendine ayrılan ömür süresini; sevdası dolayısıyla o yönde arayışı ile şekillendirir. Niyetini gayretini hep o yönde sarf eder. Allah’ın uyanış ve hidayet nasip ettikleri dışında kalanlar ömürlerini bu yolda bitirir ve yüce divana;
içinden çıkamayacakları bir hesapla giderler...
Sevdası Allah olan öyle kutlu kimseler de var ki; onlar her işlerini sadece Allah’ın rızası istikametinde yönlendirirler. Sosyal yaşantısını O’nun istekleri;
haram yada helalleri üzerine bina ederler.
Bu sayede de Allah’ın sevdasına erişirler…
Hz. Ömer’in oğlu Abdullah (r.a) şöyle demiştir:
“Allah için sev Allah için buğz et Allah için dost ol ve yine O’nun için düşman ol.
Çünkü Allah’ın dostluğuna ancak bu şekilde erişilir”
(Y. Kandehlevî Hadislerle Müslümanlık III 1123).
Mü'min olanların çoktur cefası
Ahirette çıkar zevkü sefası
Her nimet mutlak manada külfeti gerektirir. Sevda da bir nimet olduğuna göre
ona ulaşmak için bir gayret gerektirecektir.
Kulların Allah’ı sevdiğini iddia edip de kuralsız ve
ibadetsiz yaşamayı tercih etmeleri külfetsiz nimete erişebilecekleri
iddiasında bulunanların durumuna benzemektedir.
Allah’ı sevdiği iddiasında bulunanların sevdası ise O sevda yolundaki gayeti ile orantılıdır. Allah sevgisine ancak O’nun emirlerine uymak ve Peygamberi’nin yolundan gitmekle ulaşılabileceği Kur’an da şöylece haber verilmiştir.
Allah Teâlâ; “(Resûlüm) De ki: Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Gafur’dur Rahim’dir.”
(Alû İmran 3/31)
Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed(sav)Efendimiz
Allah için sevenler hakkında da şu müjdeyi vermiştir;
“Âllah Teâlâ kıyamet gününde “Benim için birbirlerini sevenler nerede?
Onları gölgemden başka gölge bulunmayan
bir günde Arşın gölgesinde gölgelendireceğim” buyurur ...
(Müslim Birr ve Sıla 161).
Bu bilgiler ışığında yarın huzur-u mahşerde yalancı durumuna düşmemek için
herkesin kendi sevdasını yeniden gözden geçirmesi gerekmektedir.
Selam olsun gerçek sevda sahiplerine…alıntıdır
 
Üst