Hayy ne demektir?

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Hayy:
Diri, canlı, sağ.
* Bir şeyi cem' ve ihraz eylemek.


Hayy-ül Kayyûm:
Varlığı, diriliği her an için olup, gökleri, yerleri her an için tutan, daimî her şeye her hususta iktidarı yeten Allah (C.C.) (Bak: İsm-i A'zam)

(Yani, hayat veren yalnız Odur. Öyleyse, herşeyin Hâlıkı dahi yalnız Odur. Çünkü, kâinatın ruhu, nuru, mayası, esası, neticesi, hülâsası hayattır. Hayatı veren kim ise, bütün kâinatın Hâlıkı da Odur. Hayatı veren elbette Odur, Hayy uKayyumdur.Mek.)Hayy-ı meyyit:
Ölü halinde canlı.
* Mc: Hiçbir işe yaramayan, hakiki vazifelerini yapmayan insan.


Hayyâkellâh:
Allah seni yaşatsın. Allah ömrünü uzun etsin, meâlinde ve dua makamında söylenen bir tâbirdir


K:Yeni Lûgat
 
Üst