Hatm-i hâcegân nedir? Peygamberimiz ve hulefa-i raşidînden örneklendirir misiniz?

enes61

KF Ailesinden
Özel Üye
#1
- Hatm-i hâcegân Nakşbendiyye tarikatında toplu zikre verilen addır Hz Peygamber ve hulefa-i raşidîn döneminde böyle bir uygulamanın olup olmadığını soruyorsunuz Asr-ı saadette bizzat Hz Peygamberin toplu zikir yaptırdığını gösteren rivayetler vardır Ahmed b Hanbel'in naklettiği bir olay şöyledir: "Şeddad b Evs anlatıyor:
Hz Peygamberle beraber bir evde idik Bize sordu: "İçinizde garib; yani ehl-i kitaptan bir kimse var mı?" Biz: "Hayır" dedik Sonra kapıyı kapatmamızı emretti ve şöyle dedi "Ellerinizi kaldırın ve Lâ ilahe illallah deyin" Ellerimizi kaldırdık ve la ilahe illallah dedik Sonra Hz Peygamber: "Allah'a hamdolsun Ya Rabbi, sen beni bu kelime ile gönderdin, bana bunu emrettin ve onda bana cenneti vaad ettin Sen vaadinden dönmezsin" dedi Sonra da şöyle buyurdu: "Sevinmez misiniz, Allah sizin hepinizi afvetti" (Müsned, IV, 124) Bu hadiste geçtiği gibi insanların tevhid kelimesi veya başka ilahî isimlerle zikretmek üzere bir araya gelmeleri sünnetteki uygulamaya uygundur Allah Raslü'nün "İçinizde yabancı (garib) var mı?" buyurarak aralarında yapacakları işi yadırgayacak bir kimsenin bulunup bulunmadığını kontrol etmesi, Hatm-i hacegana ehl-i tarik olmayan yabancıların alınmamasının dayanağıdır Toplu zikrin asr-ı saadetteki bir başka örneği Ebû Saîd el-Hudrî'den gelen bir rivayette anlatılmaktadır Bu rivayete göre Allah Rasûlü birgün halka teşkil etmiş bulunan bir sahabe topluluğunun yanına vardı Onlara niçin böyle oturduklarını sordu Onlar da: "Kendilerine başta İslam olmak üzere pekçok nimetler veren Allah'ı zikretmek için bir araya geldiklerini" anlattılar Peygamberimiz tekrar: "Siz gerçekten sadece Allah' ı zikretmek için mi toplandınız?" diye ısrarla sorunca sahabîler: "Vallahi sadece bu maksadla bir araya geldik" diye yemin ettiler Bunun üzerine Hz Peygamber: "Israrla sormam sizi itham ettiğim için değildi Cebrail bana: "Allah'ın sizlerle meleklerine karşı iftihar ettiğini haber verince ben de sizin tam olarak ne ile meşgul olduğunuzu anlamak istedim" (bk Müslim, Zikir, hadis: 2701) buyurdu.
 

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
#2
Bunun üzerine Hz Peygamber: "Israrla sormam sizi itham ettiğim için değildi Cebrail bana: "Allah'ın sizlerle meleklerine karşı iftihar ettiğini haber verince ben de sizin tam olarak ne ile meşgul olduğunuzu anlamak istedim" (bk Müslim, Zikir, hadis: 2701) buyurdu.


:tşk::F::F::F: