Haşyet ne demektir?

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Haşyet:
Korku ve dehşet.

(Sağ taraftaki yoldan gitsen, bilittifak, zararsızdır. Ehl-i ihtisasın icmâıyla, bir menfaat-i azîmeyi kazanacaksın. Yalnız her düşmana mukabele edecek, her gıdanın hülâsasını câmi dört kıyyelik bir çanta ve iki kıyyelik bir silâh ki,mecmuu bir batman ağırlığı kaldıracaksın. Lâkin ruh ve kalbin, minnet ve haşyet sıkletlerinden kurtulacak. Herkese dilenci ve herşeyden çekinmekten kurtulacaksın.İ.D.E)


Haşyeten:
Ürkerek, korku ile.


Haşyeten lillâh:
Allah için korku.


Haşyetullâh:
Allah korkusu.


K:Yeni Lûgat
 
Üst