Hastalıklar, ölümün keşif kollarıdır

Nurun Ala Nur

Düzenleyici
Moderator
Hastalıklar, ölümün keşif kollarıdır

Günün Risale-i Nur dersi


Bismillahirrahmanirrahim


İ’lem eyyühe’l-aziz!


Aklı başında olan insan, ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor.

Sen de yolcusun.


Bak, ihtiyarlık şafağı, kulakların üstünde tulû etmiştir. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattun etmeye niyet eden hastalıklar, ölümün keşif kollarıdır.


Maahaza, ebedî ömrün önündedir. O ömr-ü bâkide göreceğin rahat ve lezzet, ancak bu fâni ömürde sa’y ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömr-ü bâkiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan! (Mesnevi-i Nuriye, Habbe)


Bediüzzaman Said Nursi
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst