Harflerin Mahreçleri ( Çıkış Yerleri ) (Anlatım)

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
MAHREÇ ve MAHREÇ MAHALLERİ

Mahrec; Harfin çıktığı ve başka harflerden ayrıldığı yere denir,

Kuran okurken, her harfin hakkını vermek, harfleri çıkış yerlerinden çıkararak yerli yerince
“ her bir harfi diğerine karıştırmadan okumak” demektir

KUR'AN-I KERİMİ OKURKEN HARFLER 5 YERDEN ÇIKAR

1-Boğaz ile Ağız boşluğu; Boğazın göğüse bitişik olan yerinden, dudaklara kadar, boğaz ile ağız içinde olan boşluğa denir
Buradan ا ى و çıkar

2-Boğaz;Boğazın göğse bitişik olan yerinden, dil dibine kadar olan yere denir Üç mahreçtir:

1-Boğaz aşağısı :ه ء

2-Boğaz ortası : ح ع

3-Boğaz üstü :خ غ

3-Dil; Boğazın ağza yakın olan yerinden, ön dişlere kadar ağız içinde olan dile denir On mahreçtir

ث ذ ظ ص س ز ت د ط ر ن ل ض ى ش ج ك ق

4-Dudaklar:Ön dişlerden dışarı olan dudaklara denir

Buradan و م ب ف çıkar

5-Geniz; Geniz boşluğuna denir Ğunne çıkar
_____________________

EZBERLENMESİ GEREKEN ÖZELLİKLER

Arapça da 28 harf vardır .

Lamelif= Lam ile Elif’in birleşmesinden oluşan ve müstakil olmayan bir harftir

KALIN HARFLER 10 TANEDİR :ح خ ع غ ص ض ط ظ ق ر

Geriye kalan 18 harf incedir

Tam Kalın Harfler : خ غ ض ط ظ ق

Yarım Kalı Harfler : ع ح

Bazen Kalın Bazen İnce olan Harf : ر

PELTEK HARFLER 3 TANEDİR : ث ذ ظ
_____________________

HARFLERİN ÇIKIŞ YERLERİ VE OKUNUŞLARI

ا : Boğazın sonunda göğse bitişik olan yerden çıkarHarfimiz incedir

ب : İki dudağı birbirine vurarak kuvvetli bir ses ile çıkarılırHarfimiz incedir

ت : Dil ucunu üst dişlerin ortasına vurarak çıkarılırİnce bir harftir

ث : Dilin ucuna üst dişler hafif bastırılarak okunur İnce ve peltek bir harftir

ج : Dil ortasını üst damağa vurarak çıkarılırİncedir

ح : Boğazın tam ortası sıkılarak çıkarılırKalındır

خ : Boğazın biraz evvelinden hırıltılarak çıkarılırKalındır

د : Dilin ucunu üst dişlerin ortasına vurularak çıkarılırİncedir

ذ : Dil ucuna üst dişler hafif bastırılarak çıkarılırİnce ve peltektir

ر : Dil ucunun arkasını üst ön dişlerin içine hafif dokandırarak çıkarılırKalındır

(bazen inceokunur)

ز : Dil ucu ön dişlere değdirerek çıkarılırİncedir

س : Dil ucu ön alt dişlerin içine değdirilerek çıkarılırİncedir

ش : Dilin ortasını üst damağa dayayarak çıkarılırİncedir

ص : Dilin ucu ön alt dişlerin yarısına bastırılarak çıkarKalındır

ض : Dilin yan tarafını üst azı dişlere vurarak çıkarılırKalındır

ط : Dilin ucu üst dişlerin etlerine yakın yerden çıkarKalındır

ظ : Dil ucuna üst dişler hafifçe bastırarak okunurKalındır

ع : Boğazın ortası hafif sıkılarak çıkarılırKalındır

غ : Boğazın evvelinden çıkarılırKalındır

ف : Üst dişler alt dudağın içine bastıraraktan çıkarİncedir

ق : Dilin sonunu damağa vurarak çıkarılırKalındır

ك : Gaf’ın aşağısından çıkarılırİncedir

ل : Dil ucunu damağa dayamakla çıkarılırİncedir

م : Dudak içleri birbirine hafifçe bastırılarak çıkarİncedir

ن : Dil ucu ile üst dişlerin dibine yakın olan damaktan çıkarılırİncedir

و : Dudaklar büzülerek ileriye doğru uzatılması suretiyle çıkarİncedir

ه : Boğazın göğüsle birleştiği noktadan çıkarİncedir

ال : Lam ve Elif’in birleşmesinden meydana gelmiştir

ى : Dilin ortası üst damağa vurarak çıkarılırİncedir

_________________

Harflerin Doğru Telaffuzu

Tecvid güzel okumak demektir Bunun ilk şartı da harflere hakkını vererek, doğru ve yerinden telaffuz etmektir Özellikle birbirine benzeyen bazı harfler vardır Bunları karıştırmamak gerekir İnce ve kalın seslilere dikkat etmek gerekir

Kalın Sesli Harfler:

ح خ ر ص ض ط ظ ع غ ق harfleridir

Benzer Harfler:

ا ع Elif ا harfi ince "e" sesi verir

Ayn ع ise boğaz sıkılarak çıkarılan "a" sesi verir

ط ت Te ت ince Tı ط ise kalın seslidir "Telefon" derken ت yi, "tabut" derken ط yı kullanırız

ث س ص Baştaki ث peltek yani dil ucu iki diş arasından dışarı çıkarılarak telaffuz edilir س ise normal ince "s" harfidir ص ise ağız dolusu kalın bir "sa" sesi verir

ح خ ه Elifbadaki sırasıyla ح kalın bir "ha"sesi çıkarır "hacı"daki gibi خ ise hırıltılı, adeta boğazı yırtarak çıkan bir "ha" sesidir ه ise ince "h" sesi verir Hece'deki gibi

د ض Dal د harfi "dede"deki "d" sesidir Dad ض harfi ise dilin ucu sağ veya sol avurda hafifçe değerken çıkarılan "d" sesidir Bu seste "d" ile "z" arası bir ses çıkar

ز ظ ذ Baştaki ذ peltek ze denir

Aynı ث harfinde olduğu gibi dilin ucu alt ve üst dişlerin arasında olduğu halde çıkarılan "z" sesidir ز ise ince ve keskin "z" sesidir ظ kalın ve tok bir "z"dir "zalim" derken çıkan z gibi

ق ك Kef ك ince "k" sesidir

Kaf ق ise kalın "k" sesidir İngilizcedeki Q harfinin karşılığıdır
 
Üst