Hanbeli mezhebini taklit

<<sevde>>

Deneyimli Üye
Üye
Hanbeli mezhebini taklit

Sual:
Mukim iken, ihtiyaç halinde Hanbeli mezhebini taklit edip iki namazı cem ederken, Hanbeli'nin uymamız gereken şartları nelerdir?
CEVAP
Hanbeli’yi taklit eden, Hanefi mezhebinden çıkmadığı için kendi mezhebindeki bütün şartlara ve müfsitlere uyar. Ayrıca Hanbeli'deki şartlara da uyması gerekir. Uyması gerekip de Hanefi’den farklı olanlardan bazıları şunlardır:

1-
Gusülde ağzın ve burnun içini yıkamak ve niyet etmek farzdır. [Ağzında dolgu dişi olan da ihtiyaç ve zaruret halinde Hanbeli’yi taklit edebilir.]

2-
Abdestte, Besmele çekmek, ağzın ve burnun içini yıkamak, niyet, tertip, müvalat ve başın tamamını meshetmek farzdır. [Kulaklar başa dahildir] Elleri veya yüzü yıkarken niyet edilir.

3-
Herhangi bir kadının derisine şehvetle dokunmak bozar. Kendine kadın dokununca, lezzet duysa da bozulmaz. Kadın şehvetle erkeğe dokunursa kadının abdesti bozulur.

4-
Kendisinin veya başkalarının, çocuk olsun büyük olsun seveteynine [iki edep yerine] elinin içi veya dışı ile dokunsa abdesti bozulur. Bir kadın, kendi fercine dokunursa abdesti bozulmaz.

5-
Deriden çıkan kan irin gibi şeyler, çok ise bozar. Mesela az bir kan bozmaz.

6-
Kadınların örgülü saçlarını açmaları, cünüplük için sünnet, hayz için farzdır.
7- Bedende, elbisede ve namaz kılacak yerde az da olsa necaset bulunmamalıdır.

8-
Necasetin her çeşidi kabadır, hafif necaset yoktur.

9-
Deve eti yemek ve ölü yıkamak abdesti bozar.

10-
Namazda Fatiha okumak, tadil-i erkan ve iki tarafa selam vermek farzdır.

11-
El üzerine secde sahih değildir.

12-
Fatiha’yı rükuda tamamlamak namazı bozar.

13-
Mezi ve vedi bir kavle göre guslü gerektirir.

14-
Teyemmümde Besmele çekmek ve tertip farzdır.

15-
Namaz vaktinden önce teyemmüm caiz değildir.

16-
Kadının hayz müddeti en fazla 15, en azı 1 gündür. İki hayz arası temizlik en az 13 gündür. Nifas müddeti Hanefi’deki gibi 40 gündür

17-
Seferilik, Maliki mezhebindeki gibidir.

18- Teyemmüm, yalnız toprak ile yapılır.
 
Üst