Haksız kazanç

AhDe_VeFaLi

KF Ailesinden
Özel Üye
#1
Yüce Allah insanlara meşru ve
helal olan kazanç yollarını göstermiş
ve bu şekilde insanı, helal rızık
peşinde koşmaya teşvik etmiştir.
“Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan
gıdaların temiz ve helal olanlarından
yiyin, şeytanın peşine
düşmeyin; çünkü şeytan sizin
için apaçık düşmandır.” (Bakara,
2/168) mealindeki ayet ve benzeri
ayetler temiz ve helal olanın ilahî rızaya
uygun olduğunu bizlere haber
vermektedir.
İslam dini haksız ve haram yollarla
elde edilen kazancı ferdi ve
toplumu iflasa sürükleyen bir hareket
olarak görmektedir. “Ey iman
edenler! Karşılıklı rızaya dayanan
ticaret dışında, mallarınızı, aranızda
batıl sebeplerle yemeyin ve
kendinizi öldürmeyin.” (Nisâ, 4/29)
ayetini, bu çerçevede değerlendirerek
“gasp, rüşvet, zimmet, hırsızlık,
kapkaç, kumar, riba gibi haksız kazanç
yollarıyla kendinizi ve toplumunuzu
öldürmeyin” şeklinde anlamak
mümkündür.
Meşru olan, insanların el emeği,
göz nuruyla emek sarf ederek kazanç
sağlamalarıdır. Ayrıca bu kazanç
dinin kabullerine ve ahlaka
aykırı olmamalı, başkalarının hakkını
çiğnemeden, hiçbir varlığa
zarar vermeden elde edilmelidir.