Haftanın Duası (Kürsüden )

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
Rabb'imiz, Senden bütün varlığı kuşatan rahmet havuzuna bizi de almanı dileniyoruz; işte kalblerimiz de bu duygularla Senin ulu dergâhına yönelmiş bir vaziyette. Bize merhametinle muamele et.. sürçmelerimizi bağışla..

bütün günahlarımızı ve kusurlarımızı yarlığa.. Ömrümüzün geri kalan kısmında da bize sıhhat, afiyet ver ve bizleri dupduru ve katışıksız salih ameller işlemeye muvaffak eyle! Dualarımızı kabul buyur ve isteklerimizi geri çevirme!
 

Mu@YMe

Vip Üye
Özel Üye

AMİN AMİN ecmain olsun inşeALLAH

her hafta kürsüden bizlere sunacağınız dualara amin demek bizlere nasib olsun inşeALLAH
ALLAHU teala razı olsun:33439:
 

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
Ey bizatihî var olup başkasına muhtaç olmayan ve her şeyin varlık ve bekası kendisine muhtaç bulunan Hayy u Kayyûm! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle..


göz açıp kapayıncaya kadar hatta ondan da kısa bir süre için bizi nefsimizle baş başa bırakma.. bizi ve dünyanın dört bir yanındaki kadın-erkek kardeşlerimizi, sevdiklerimizi, dostlarımızı başımıza gelebilecek her türlü kötü durumdan himaye buyur! - 2 OCAK 2009
 

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
Allahım! Gönlümü sana bağlayacak, darmadağın hâlimi bir araya toplayacak, dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştıracak kötü itiyat ve fitnelerden beni koruyacak, dilimi ıslah edecek, bâtınımı koruyacak, zâhirimi yükseltecek, amelimi temizleyip arttıracak, yüzümü ak edecek, rızana ulaştıracak ve her kötülükten beni koruyacak olan rahmetini senin fazlından isterim.

Allahım! Küfür düşünmeyecek şekilde sâdık ve yakîn bir îmânı, dünyâ ve âhirette de lûtuf ve kereminin en yüksek mertebesine beni ulaştıracak olan rahmetini senden isterim.

Allahım! Kazâlarda sabır ve kurtuluşu, şehitler mertebesini, iyiler yaşayışını, düşmanlara galib gelmeği ve Peygamberlere arkadaş olmağı senin fazlından isterim.

Allahım! Her ne kadar hayırlısını bilemezsem ve amelim kusurlu ise de, bütün dileklerimi sana arzeder, senden yardım dilerim. Yalnız senin rahmetine muhtâcım. Ey gönüllere şifâ verip bütün dertlere dermân olan Allahım! Büyük kudretinle birbirine yaklaşmış iki deniz suyunu yekdiğerine karıştırmadığın gibi, Cehennem azâbından helâk oldum diye feryad etmekten ve kabrin fitnesinden beni koru.

Allahım! İstemesinde veya hak etmesinde kusur ettiğim ve kullarından herhangi birine va’dettiğin veyâ vereceğin her türlü iyilikleri candan arzular ve onları senin fazlından isterim.

Allahım! Bizi, sapan ve saptıranlardan değil, hidâyette olup hidâyete ulaştıranlardan, düşmanlarından uzaklaştırıp dostlarına yaklaşanlardan, sana kulluk edenleri senin rızan için sevip, isyan edenlere rızan için husûmet besleyen kullarından eyle.

Allahım! Ben dilimin döndüğü kadar duâ ediyorum. Kabûlü sendendir. Sen kabul eyle. Ben elimden geleni yapıyorum, itimadım sanadır. Biz Allah içiniz ve O’na yöneleceğiz. Kuvvet ve kudret ancak azamet sâhibi olan Allah’ındır. Kıyâmet gününde emniyeti, ebedî günde de ahdini yerine getirip rükû’ ve sücûd eden iyiler ile beraber Cenneti senden isterim. Kerem ve ihsânına nihâyet olmayan, dostluk edenlere sonsuz sevgisi olan ve dilediğini dilediği gibi yapan sensin.

Ey izzet ridâsına bürünüp herkese galib olan Allahım! Seni noksan sıfatlardan tenzîh ederim. Ey ululuk ve yücelik ridâsına bürünerek kullarına fazl u in’âmını esirgemeyen Allahım! Seni tesbîh eder, noksan sıfatlardan takdîs ederim.

Allahım! Kalbimi, kabrimi, gözümü bütün bedenimi nurun ile tenvîr eyle, beni nurlandır ve nurumu arttır.amin”
 

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
Rabb'imiz! Sana dilbeste olmuş ve Resûlü'nü gönülden tasdik etmiş şu kullarını Yüce Nebî'nin risalet davasını omuzlamaya muktedir hale getir.. getir ki, ufkumuzu sadece Senin nâm-ı celîlini ve Resûlünün yâd-ı cemilini âfâk-ı âleme ulaştırma gaye-i hayali tutsun ve kalbimiz yüce dinine hizmet etme düşüncesinden başka bütün yüklerden kurtulsun. Bizi bu ağır ve zor yolda inayetinle takviye buyur, buyur ki işaret ettiğin istikâmette yürümeye muvaffak olabilelim..
 

Mu@YMe

Vip Üye
Özel Üye
amin amin amin ecmain
amin dememize vesile olduğunuz dualar için
ALLAHU teala razı olsun hocam
 

sevde34

Kıdemli Üye
Kademeli
icon_alllah.gif
ım! Büyük hakkın için, kerim zatının nuru hürmetine, Arş-ı azîmin hakkı
için, Kürsi'nin taşıdığı şeyler hürmetine, Levh-i Mahfuz'unun sırrı hakkı için, İlm-i Gayb'da kendine seçtiğin isimlerinin hürmeti için; suların coştuğu, güneş, ay ve dünyanın döndüğü Aşk isminin hürmetine, Kur'an-ı Azîm'de bildirdiğin Esma-ül Hüsna'nın hürmeti hakkı için, yarattıklarından hiçbir kimseye öğretmediğin, katında çok gizli olan isimlerinin hürmetine isterim.

icon_alllah.gif
ım! Âdem Safiyullah, İbrahim Halilullah ve Eyyüb Aleyhisselam'ın Sana dua ettiği isimlerin hakkı için, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam ve Davud Aleyhisselam'ın dualarının ve içindeki isimlerinin hürmetine, en temiz seçtiğin, en doğru kıldığın bütün peygamberlerinin sana ettikleri dualarda kullandıkları mübarek isimlerin hürmetine, isterim.

icon_alllah.gif
ım! Senden zeytin yaprağı üzerinde yazılı olan mektuplardaki İsm-i Âzâmın hürmetine isterim!

icon_alllah.gif
ım! Onunla sana dua olunduğu zaman mutlaka kabul ettiğin, azametliden de azametli İsmin hakkı için isterim.

icon_alllah.gif
ım! Senden gizli-saklı, mübarek, tayyib, tâhir, mutahhar ve mukaddes İsmin hürmetine isterim.

Yarabbi! Habibin sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Sall
icon_alllah.gif
u Aleyhi Vesellem üzerimize olmasını, onun hakkı için isterim ve, Senden ister ve Sana dua ederim ki:

Bizleri Senin ve Habibin'in sevdiklerinden eyle.

Bizleri yakîn kıl, arif eyle.

icon_alllah.gif
ım! İmanımızı arttır, güzelliğimizi ve ilmimizi arttır. Sana ezelde verdiğimiz ahd ü vaadimiz üzere bizleri sabit kıl. Ne aldananlardan, ne de aldatanlardan eyleme. Son nefesimizde, canlarımızı müslüman olduğumuz halde al ve bizleri salih olan atalarımıza ilhak et.

Şuur-u Muhammediyye'yi, Şefaat-ı Muhammediyye'yi ve Füyuzat-ı Muhammediyye'yi üzerimizden eksik etme
icon_alllah.gif
ım !

Ya İlâhelÂlemin, Bütün isimlerinle Seni anıyor ve "Birbirinizin birbirinize
sevgisi, işte O'nun nûrudur." Diyenin muhabbetiyle Sana iltica
ediyoruz.Ay ile dünyayı, yerle göğü, ruhla bedeni birarada tutan Sensin,
bizi de sevdiklerimizle birarada tut...Sen Vedûd'sun, gerçeğin ve sevginin
kaynağısın, bizi sevdiklerinden biri oluncaya kadar yaşat ve öyle bir halde
canımızı al, ki ölümün adı Aşk olsun, ölümün tadı kavuşma olsun...
Tevhidin içimizden, İsimlerin dilimizden eksik olmasın...Sen ancak Kendi
bildiğin ve söylediğin gibi Yücesin, herşeyden ötesin, herşeyin sahibisin,
bizim Seni övmeye gücümüz yetmese de dualarımızla Sana sığındık, kapından hiç
çevirmezsin YâRabbî...

Ey ağlayanların sevgilisi
Ey tevekkül edenlerin,kendisine güvenenlerin dayanağı
Ey dalalete düşenlere,yoldan sapanlara yol gösteren,hidayet eden,
Ey iman edenlerin sahibi,mevlası,yardımcısı
Ey kendisini zikredenlere ünsiyet ve huzur veren
Ey gücü en üstün olan,sonsuz kutret sahibi
Ey görmesi en üstün olan,hiçbir şey gözünden kaçmayan
Ey bütün alimlerden en iyi bilen,sonsuz ilim sahibi olan
Ey imdat bekleyenlerin,mazlum olanların sığınağı
Ey yardımı bütün yardımlardan nihayet derecede üstün olan
SEN ,ACZ VE NOKSAN SIFATLARDAN MÜNEHZEHSİN,EMAN VER BİZE EMAN İSTİYORUZ.
BİZLERİ CEHENNEM ATEŞİNDEN KURTAR. (Amin)

Elhamdülillâhî Rabb-ül Âlemîn.
Essalâtü vesselâmü alâ Resûlinâ Muhammedin
ve alâ âlihî ve sahbihî ecmâin...
 

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
[FLASH]http://kunfeyekun.007gb.com/Sunumlar/dua8.swf[/FLASH]

Allah’ım
Lütfet ki, gittiğimiz her yere barış götürebilelim
Bölücü değil, bağdaştırıcı, birleştirici olabilelim.
Nefret olan yere sevgi,
Yaralanma olan yere affedicilik,
Kuşku olan yere, inanç,
Ümitsizlik olan yere ümit
Karanlık olan yer aydınlık,
Ve
Üzüntü olan yere sevinç saçıcı olmayı
Bize lütfet ya Rabbi...


Kusurları gören değil, kusurları örtenlerden;
Teselli arayanlardan değil, teselli verenlerden;
Anlayış bekleyenlerden değil, anlayış gösterenlerden;
Yalnız sevilmeyi isteyenlerden değil, sevenlerden olmamıza yardım et...

Yağmur gibi
Hiçbir şey ayırd etmeyip,
Aktığı her yere canlılık bahşedenlerden;
Güneş gibi
Hiçbir şey ayırd etmeyip,
Işığıyla tüm varlıkları aydınlatanlardan;
Toprak gibi
Her şey üstüne bastığı halde,
Hiçbir şeyini esirgemeyip,
Nimetlerini herkese verenlerden olmayı
Bize lütfet...

Alan ellerin değil, veren ellerin;
Affedici olduğu için affedilenlerin;
Hak ile doğan, hak ile yaşayan, hak ile ölenlerin
Ve
Sonsuz hayatta yeniden doğanların safına katılmayı
Bize nasip eyle... 

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
Varlığını, kullarının kalblerine yerleştirdiğin imanla duyuran ve varlık âlemindeki her şeyden daha ayan olan Sensin! Biz, Senin kapıkulların, varlığımızı Sana borçlu olduğumuz gibi, onun devamı da yine Senin devam ettirmenle mümkün olmaktadır.

İşte bu hislerle Sana yöneliyor, kudretinin azametine, ilminin ihatasına, iradenin şümûlüne, sem' ve basarının da nüfûzuna dayanarak, bize de vahdaniyetinin esrarını duyurmanı istirham ediyoruz.
16 Ocak 2009, Cuma
 

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
Allah'ım! Rahmet ve merhametine sığınarak huzurunda el açıyor ve ızdırar lisanıyla yalvarıyoruz: Bize dünyada tastamam bir afiyet ve ötelerde de Cennetini ve Rıdvanını ihsan eyle..

ne nefsimizin ne de kullarından herhangi birisinin acımasızlığıyla bizi göz açıp kapayıncaya kadar olsun başbaşa bırakma; hele bize karşı haddini aşanlara, adavet besleyenlere, komplo kuranlara bizi hiç muhtaç etme.. o türlü şerîr kimselerin tuzaklarından ve kötülüklerinden bizi koru!
23 Ocak 2009, Cuma
 

Mu@YMe

Vip Üye
Özel Üye
amin amin ecmain

emeklerinize ve yüreklerinize sağlık

amin dememize vesile olduğunuz bu güzel dualar için

HAKK teala sizlerden razı olsun inşeALLAH
 

sevde34

Kıdemli Üye
Kademeli
Âdem, su ile toprak arasında iken nebi olan!.. Ey insanların ve meleklerin kapısına sığındığı... Ey tevhidin kilidi ve anahtarı olan!.. Ey ümmetinden her ferdin, ayağını bir defa öpebilmis bir kum tanesi olmayı arzulayacağı Resul... Ey insanlığın iftiharı!.. Ey iki cihanın saadet güneşi; peygamberlerin bile şefaat için kapısını çalacagi gaye insan!.. Ey
animislam3en4nu1.gif
Tealâ'nın seçkin yaratıp insanların arasına gönderdiği!.. Ey, seni tanımaksızın ve sana saygı göstermeksizin
animislam3en4nu1.gif
Tealâ'nın kabul dergâhı kapısının açılmayacağı aziz Nebi..


EY...

İnceliği ve güzelliği karşisında kendi kabalığımızı ve çirkinligimizi gördüğümüz Fahr-i Kâinat... Ey
animislam3en4nu1.gif
'ın Kur'an'la ismini yücelttiği hayâ ve edep kaynağı!.. Ey nurâni esasların kıblesi, nebilerin sonuncusu, resullerin efendisi... Ey var oluşun şerefine
animislam3en4nu1.gif
'ın topyekûn varlığı hediye ettiği ilk ve son varlık nuru!.. Ey ömründe bir defa bile kahkahayla gülmemiş mahzun peygamber... Ey bulutların başinın üzerinde şemsiye açtığı Cenab-ı Peygamber... Ey bir parmak işaretiyle ayı ikiye bölen, mucizenin ta kendisi!..

EY...

animislam3en4nu1.gif
kelâmına mecra bir çift kutsi dudağın sahibi... Ey
animislam3en4nu1.gif
'ın Kur'an'ı Kerim' de " Şüphesiz ki
animislam3en4nu1.gif
ve melekler peygambere salâvat getirirler. Ey iman eden kimseler! Siz de O'na teslimiyetle salât ve selam edin." (Ahzab,56) diye buyurduğu âlemlerin iftihar kaynağı... Ey " Kim bir yazıda benim üzerime salâvat getirirse, ismim o kitmelekler yazana istiğfar etmekten apta devam ettiği müddetçe, ayrılmazlar." diyen kutlu söz! Ey eskimeyen biricik yeni ve solmayan biricik renk! Ey çömertlik denizinin avuçlarında dalgalandığı Resul-i Ekrem!..


EY...

Hazret-i İbrahim'in duası, Hazret-i İsa'nın müjdesi! Ey: " Âlemleri senin için yarattım." hitabının muhatabı!.. Ey ümmetinden birisinin hataya düşmesinden, azaba duçar olmasından elemlenen rahmet peygamberi!.. Ey kendisini Rabbinin edeplendirdiği ve edebini en güzel şekilde eylediği evrenin şeref burcu!.. Ey ebedi saadet devletinin padişahı, kâinat sedefinin incisi!.. Ey müminlerin yüzünün akı, gözünün nuru olan emin peygamber!...

amin
 

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
Yüce Rabb'imiz! Hayatlarını Sen'in masum kullarına adavet etmeye bağlamış din ve diyanet düşmanlarını bütün teşebbüslerinde hezimete uğrat..

onları sarsıntı üstüne sarsıntıya maruz bırak.. birlik ve düzenlerini boz.. cemiyetlerini paramparça hale getir.. hepsini bölük-pörçük et.. onları birbirlerine düşür.. kirli emellerine ulaşmalarına müsaade etme ve o insanlık mahrumu zavallılara karşı her zaman biz kullarını nusretinle te'yîd buyur! Amin!..Rabb'imiz! Sen'den, bize masivadan arınmış dupduru bir kalb, sürekli Sen'in yâdınla meşgul bir dil, iman esaslarını aksine ihtimal vermeyecek şekilde bilip kabullenebileceğimiz, duyup hissedebileceğimiz ve onu kendi özümüzle bütünleştirip irfan ufkuna ulaşabileceğimiz kıvamda bir yakîn, yaratıldıkları gayeler karşısında boyun büküp her zaman emre âmâde duran hisler ve bizi asla terk etmeyecek bir afv ü afiyet istiyoruz.

06 Şubat 2009, Cuma
 

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
Rabb'imiz! Senin fikr ü zikrinden uzaklaştıracak ne kadar meşguliyet varsa onların hepsinden bizi uzak tut..

bu acz ü fakr içindeki kullarını hiç kimseye muhtaç olmayacağımız, başka hiçbir kapının önünde el açmak sefaletine düşmeyeceğimiz ölçüde fevkaladeden lütuflarınla zenginleştir; zenginleştir Ya Rab, zira hakîkî veren yalnız Sensin, biz ise Senin kapının önünde bir "nigâh-ı âşina" bekleyip duran kapıkullarıyız.
13 Şubat 2009, Cuma
 

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
Allah' ım! Kulun, habibin, nurlarının deryası, sırlarının naşiri, saltanatının dellalı olan Muhammed' e salat ve selam eyle!

Allah' ım! Hastalığı artan, şifası güçleşen, çaresiz kalan ve Senden başka sığınak ve ümidi olmayan kullarına merhamet et!

Allah' tan başka ilah yoktur, ancak Ona ibadet ederiz. Kafirler hoşlanmasalar da Onadan başkasına ibadet etmeyiz.

Allah' ım! Helalinle beni haramdan sakındır, taatinle masiyetinden uzaklaştır, falz u kereminde Senden gayrısını bana unuttur!

Allah' ım! Kalbime ümidini yerleştir, Senden başkasına umut bağlatma, Senden gayrısından birşey istetme!

Allah' ım! Gökten inen, göğe çıkan, yerde dolaşan ve yerden çıkan bütün mahlukatın şerrinden Sana sığınırım!

Ey Rabbim! Varlığını hissettir bana ve lütfunun ışığıyla hoşnutluğunun yolunu göster!

Allah' ım! Cehennem ateşinin fitnesinden ve onun azasından sadece Sana sığınırım!

Rabbim Bize, yeryüzüne sevgiyi, barışı, huzuru ve neşeyi yaymak nasip eyle!
Aminn...
 

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
Rabb'imiz! Sinelerimize inşirah salmanı, yolumuzu, peygamberan-ı izamın, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolu eylemeni istirham ediyoruz. Sen her yakarışa mukabelede bulunan yegâne Zat'sın; ne olur, bizim dualarımıza da icabet eyle ve sağımızdan-solumuzdan, önümüzden-arkamızdan, üstümüzden-altımızdan gelebilecek bütün tehlikelerden ve Senin azabına uğramaktan; aynı zamanda bunların hasıl edeceği korku, gam ve kederden de sıyanet buyur!20 .şubat cuma
 

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
Rabb'imiz! Sinelerimize inşirah salmanı, yolumuzu, peygamberan-ı izamın, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolu eylemeni istirham ediyoruz. Sen her yakarışa mukabelede bulunan yegâne Zat'sın; ne olur, bizim dualarımıza da icabet eyle ve sağımızdan-solumuzdan, önümüzden-arkamızdan, üstümüzden-altımızdan gelebilecek bütün tehlikelerden ve Senin azabına uğramaktan; aynı zamanda bunların hasıl edeceği korku, gam ve kederden de sıyanet buyur!
 
Üst