Günlük Takvim Yaprağı

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Selamûn Aleyküm Arkadaşlar
Bismillahirranmanirrahim
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan


Arkadaşlar Konu başlığından anlaşıldığı Gibi Ramazan-ı Şerif Boyunca Takvim Yapraklarında Yazılan yazıları burada Paylaşmaya Çalışacağız.

Öncelikle tavsiyesim var onları yazmak istiyorum.

* Takvimde sadece Ramazan ayını ilgilendiren hususlar paylaşılacak (Çocuğunuza isim, ne yesek, bu adam kimdir) gibisinden paylaşımlar olmayacak.

*Tek başlık altında devam edilecek, Ramazan’ı teşvik edici, Ramazanın güzelliklerini anlatan bizlerde şevk uyandıracak yazılar olsun.

*Eski Ramazan sohbetleri, gelenekler vb. anlatılacak.

*Özellikle Hadis-i Şeriflere Dikkat Edilmesini ve Kaynağının Mutlaka Eklenmesi Gerekli.

Ramazan-ı Şerif ile alakalı paylaşacağınız takvim arkası yazılarda çokça hadisi şerif kullanılır. Genelde de bu hadislerin ravi ve muhaddisleri belirtilmez.Sizlerden istirhamım delili olmayan hadislerin delillerini eklemeniz.

Devamlı Bir gün öncesinin tarihine ait yazı eklenecektir.
Takvimden Yazı Ekleme Akşam saatlerinde Saat 18:00 ile 21:30 arasında Yapılacaktır.


Mutlaka Eklemek isteyen Arkadaşlarımız olacaktır Bana PM ile isimlerini bildirebilirler mi? Listeye Ekleyeyim.
 

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
21 Ağustos 2009 Cuma
Hadis-i Şerif
Sadakanın En Faziletli olanı Ramazan (Ayın)’da verilendir.(hadis-i Şerif,Feyz’ül Kadir)


YAZI
RAMAZAN-I ŞERİF AYI
Peygamber Efendimiz (S.A.V) buyurdular ki:
"Ayların Efendisi Ramazan Ayıdır,Günlerin Efendisi Cuma Günüdür."
"Sizden Biriniz Ben Ramazan’da oruç tuttum. Ramazan’da namaz kıldım.Ramazanda şöyle yaptım demesin. Çünkü ’Ramazan’Allah’ın isimlerinden biridir.Rabbimizin Kitabında buyurduğu gibi Şehru Ramazan:Ramazan Ayı deyiniz"
"Bereket Ayı olan Ramazan Ayı Size geldi.Bu ayda Allah sizi kuşatıp rahmetini İndirir. Hataları Siler, Bu ayda yapılan duaları kabul eder. Allah-u Teâla Bu ayda sizin hayırda(birbirinize imrenip)yarışmanıza bakar ve sizinle meleklerine karşı iftihar eder.Allah’a hayır amelleri takdim ediniz.Muhakkak ki şaki(bedbaht) bu ayda Allah’ın rahmetinden mahrum kalan kimsedir."
"Muhakkak bu Ramazan ayı size ulaştı. Bu ayda bin aydan hayırlı bir gece vardır. O geceden mahrum kılınmış kimse bütün hayırlardan mahrum kalmıştır. "
"Ramazan-ı Şerif ayında Nafakayı (çoluk çocuğunuz için yapılan harcamaları) Çoğaltınız. Çünkü bu aydaki Nafaka Allah yolunda harcanan Nafaka Gibidir. "
"Ramazan Ayı oruç tutulması farz kılınan bir aydır. Ben de size geceleri kaim olmanızı(Teravih Namazını )sünnet kıldım. Kim İnanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek bu ayın orucunu tutar,geceleri kaim olur(Teravih namazını ve sair nafile namaz kılar)sa anasından dünyaya geldiği gibi günahlardan kurtulur "
"Allah-u Teâla göklerinve yeryüzünün konuşmalarına izin verseydi, Ramazan Ayında oruç tutanları elbette cennetle müjdelerlerdi. "

BİLMECE
Gökten Bir Elma Düştü
On ikiye bölündü
on birini yediler
birine SABIR dediler?

Yarın Görevli Arkadaşımızı bana gelen ömler sonucunda ben kendisine öm atarak bildireceğim.
 

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
EsSelamu Aleyküm
Rabbim O’nun rızası için tuttugumuz Oruç’larımızı kabul buyursun.Amin
Ramazan Ayı islam dininde çok önemli bir zaman dilimidir. Kur’an’ı Kerim’de Bakara Suresi 185. âyet-i kerime’de
"Ramazan ayı,insanlara yol gösterici,doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır."
buyurulmaktadır.
Yine Ramazan ayının üstünlügü ve faziletine dair bir hadis-i şerif’te Sevgili Peygamberimiz S.A.v ;
"Bir kimse Ramazan’ın faziletine inanarak ve mukafatını umarak oruç tutarsa,geçmiş günahları bağışlanır" (Riyazüs Salihin ter..c.2..S.489)
Âyet ve hadslerle bu şekildetarif edilen bu mubarek ay,insanın ruhunda büyük gelişmeler meydana getirmektedir.
Her Mumin,Ramazan ayı gelince içinde bir sevinç,gönlünde bir ferahlık hisseder.
Kuvvet,kudret ve azameti Zatında bulunduran Yüce Rabbimize bizlere Ramazan-i Şerif’i lutfettiği için nurdan zerreler tanesince sonsuz hamd-ü Senalar olsun..
Günün Ayet’i
Kim tevbe edip salih amel işlerse,şüphesiz o,tevbesi kabul edilmiş olarak Allah’a döner. (Furkan Suresi 71)
Günün Hadis’leri
Her şeyin bir kapısı var; ibâdetin kapısı da oruç-tur. (İhya C.1 S.645)
Oruçlunun iki sevinci var, biri iftar zamanındaki sevinci, diğeri de Allah’a kavuştuğu andaki sevincidir. (İhya C.1 S.645)
Şüphesiz oruç bir emânettir. Her biriniz bu emâneti korusun. (İhya C.1 S.667)

Ebû Hureyre r.a Hz.Peygamber S.A.v’in şöyle buyurduğunu söylemiştir;
“Ramazan ayinda, ümmetime daha önceki ümmetlere verilmeyen bes özellik verilmistir ki sunlardir:
1-Ümmetimin oruçlulularının agız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur.2-Iftar edinceye dek onlar için melekler bagıslanmalarını dilerler.

3-Allah cennetini her gün süsleyip söyle der: ‘Salih kullarım yakında sıkıntı ve ezadan kurtulacaklar ve sana gelecekler.’

4-Azgin Şeytanlar zincire vurulur. Onlar daha önce yaptıkları kötülükleri yapamazlar.

5-Ramazanin son gecesinde mü’minler affedilirler.
Sahabiler; ‘O gece kadir gecesi mi?’ diye sordular. Rasulullah (S.A.v.) da ‘Hayır, fakat salih amel işleyenler amellerini bitirdikleri anda karsiligini alırlarbuyurdu.”
Ibn Hanbel, II, 292
Dua ile
 

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Bismillahirrahmanir Rahim
"Ben, kimi İslam’a davet ettiysem mutlaka (tereddüt edip) düşünmüştür.Ebu Bekir müstesna. Zira o hiç tereddüt etmemiştir.(Hadis-i Şerif, Kenzü’l-Ummal)


SIDDİK-I EKBER HAZRET-İ EBU BEKİR (R.A.)


Hz. Ebu Bekir (r.a)’in ismi abdullah’tır.Babasının adı:Ebu Kuhafe Osmandır. Nesebi, Mürre bin ka’b’da Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) mübarek soyu ile birleşir.Resulullah (S.A.v.) ona ’sen, ateşten atik (azadlı)sın ’ buyurdular.
Peygamber Efendimiz (S.A.v.) şöyle buyurmuştur."ben, kimi İslam’a davet ettiysem mutlaka (tereddüt edip)düşünmüştür.Ebu Bekir müstesna.Zira o hiç tereddüt etmemiştir." Peygamber Efendimiz (S.A.v.)’in, bir kadına: "beni bulamayacak olursan , Ebu Bekir’in yanına git ." ve "Benden sonraki iki kişiye;Ebu Bekir (r.a) ve ömer’e tabi olunuz." buyurması halife olacaklarının işaretidir.

Hz. Ebu Bekir (r.a) Bedir’de Uhud’da, Hendek’te ve bütün gazalarda Resulullah (S.A.v.)ile birlikte bulunmuştur. İslam dinine girdiğinde kırk bin dinarı vardı.Ticaretten de sağladığı kar ile birlikte tamamını Allah yolunda harcamıştır.Müslüman oldukları için işkence gören yedi kişiyi;HZ.Bilal, Amir bin Füheyre , Zinnire en-Nehdiyye ve oğlu, Müemmil oğullarının cariyesi, ümmü ubeys ve Eslem’i (r.anhüm) kölelikten kurtarmıştır.
Resulullah’ın (S.A.v.) irtihali üzerine araplar irtidat edince Hz. Ebu Bekir (r.a), kılıcını çekerek Zu’l-Kassa denilen yere çıkmıştı.Hz. Ali (r.a), atının yularını tutarak "Ey Resulullah’ın halifesi nereye gidiyorsun? Ben de Resulullah’ın (S.A.v.) sana uhud gününde söylediklerini tekrarlıyorum; Kılıcını kınına koy ve bizi ölümünle acılara boğma! Allah’a yemin ederim, seni kaybedecek olursak, İslam’ın dirliği düzeni kalmayacaktır." demesi üzerine, geri dönmüştür.

Cemaziye’l-ahir’in bitmesine sekiz gün kala salı gecesi altmış üç yaşında vefat etmiştir. Yahudiler, Hz. Ebu Bekir’e (r.a) verdikleri pilava zehir koymuşlardı. Hilafeti, iki yıl üç ay on gündür. Hz. Ömer, mescid-i Nebevi de cenaze namazını kıldırdı. Hz. Ebu Bekir geceleyin defnedildi. Kabrine oğlu Abdurrahman, Ömer, Osman ve Talha (r.anhüm) Hazretleri indiler. Mübarek başı Peygamber Efendimiz’in omuzları hizasına gelecek şekilde kondu.
Hz. Ebu Bekir’in son sözü "Teveffeni müslimen ve elhıkni bi’s-salihin."duası oldu. "Beni müslüman olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat."

Kaynak:Fazilet Neşriyat takvimi (23 Ağustos 2009 Pazar)

 

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
S.A.

Oruç mü’mini Cehennemden koruyan kalkandır.(hadisi şerif)

Orucu bozmanın cezası :
Kaza ve Keffaret : Oruç , niyet edip tutmaya başlamakla mükellef üzerine borç olunmuştur.Bu sebeple müşri bir mâzeret olmadıkça başlanmış orucu bozmak günahtır.Ayrıca bozulan orucun sonradan gününe gün kâza edilmesi lazımdır. Farz olan Ramazan orucunu kasten bozmakta ise kazâ ile birlikte fazladan birde keffaret denilen iki kameri ay (yaklaşık 60 gün)aralıksız oruç tutmak cezası vardır.

Kazâ ve Keffâret Nedir :

Kazâ : Hiç tutulmayan veya tutlmaya başlanıp da bozulan bi orucu sonradan günü gününe tutmaktır.

Keffâret : Kasten bozdugu bir günlük Ramazan orucu yerine , ceza olarak iki ay birbiri ardına oruc tutmaktır.Bu cezayı ,yaşlılık,zayıflık ve hastalıktan dolayı yerine getiremeyen kimse , 60 fakiri sabah ve akşam olarak iki öğün doyurur. Doyurmak yerine yemek parasını vermeklede olur. 60 fakir yerine bir fakiri ,60 gün boyunca doyurmak caizdir.

Oruç tutmaya bedeni gücü yetmediği gibi fakiri doyurmayada mali gücü kâfi gelmeyen bir kimseden ise , keffaret cezası kalkar.Artık onun yapacağı şey , Allah’tan af ve mağfiret dilemektir.

"Nice oruç tutanlar var ki tuttukları oruçtan ,açlık ve susuzluktan baska kârları yoktur."

İlim sahiplerinden bazıları bunlar haram ile orucunu açanlardır.Diğer bazılarıda gıybet eden oruçlulardır,dediler.

Çünkü gıybet haramdır.Bir kısmıda,bunlar âzalarını günahlardan korumayan kimselerdir,dediler.O halde bilhassa oruç tutan bunların hepsinden sakınmalıdır.(İhya 1c.s:664)

(24 Ağustos 2009 Pazar)
 

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
25 AĞUSTOS 2009 - PAZARTESİ - TAKVİM YAPRAĞI


Hadis-i Şerif: "Ramazan orucunu tutan ve buna Şevvâl ayında altı oruç daha ekleyen kişi, bütün seneyi oruçla geçirmiş gibidir..."BÖYLE BİR İYİLİKOlay geçen Ramazan’da İstanbul Bağcılar’da yaşandı.Bir grup insan bir araya gelip fakirlere maddî yardım götürmeye koyuldu. Birgün karşılarına çok muhtaç yaşlı biri çıktı. Ona düzenli olarak 200 YTL ödemeye başladılar.Aradan bir müddet geçmişti ki, yine böyle bir başka fakire rastlayıp ihtiyaçlarını sordular, yardım önerdiler. Adam reddetti. “Bana her ay birisi 100 YTL ödüyor zaten.” Bunun üzerine yardımsever dostlarımız; “Bizi bu zatla tanıştır da çabalarımızı birleştirelim.” deyince, adam onları götürdü.Karşılarına çıkan kişi, o her ay 200 YTL ödedikleri yaşlı ve çok fakir adamdı. Dostlarımız şaşırdılar ve oracığa çöküp ağladılar.Evet, iyilik yürek işidir!.. Ve bildiğim bir şey varsa o da iyiliğin artık birçoğumuzun becerebileceği bir iş olmadığıdır.Haşmet Babaoğlu – Vatan

HOŞ GELDİN RAMAZAN
Sana hasretti câmi, sana hasret minare,
Sende bulur hazzını, top sesi pare pare...
Yankı yapar kubbeler, sende tevhid sesini,
Sensin sığınak yapan, rahmetin gölgesini...
Kabaran dalgaların, bak hele sevincine,
Gizlenmişken sulara, sevinç içinde yine...
İniyor dünyamıza, gece gündüz melekler,
Yükseliyor Allaha binbir çeşit dilekler...
Günahkâr kalbimizi, nurunla temizlersin,
Cennetin kapısını bizlere açan sensin...
Sultan oldun aylara, tac ettin kandilleri,
Aydınlattın binlerce, kararmış gönülleri...
Bayram ediyor şimdi, canlı cansız kâinat,
Bambaşka oldu âlem yeniden buldu hayat...
Seni bu günahkâr kul, bilmem nasıl anlatsın?
Tevbekâr kula rahmet, çaresize hayatsın...
Allaha gider her an yorulmaksızın zaman,
Al ruhumu içine, Hakka götür Ramazan!.Erkek : Hami - Kız : AyşeSELAMETLE :gül2:
 

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
S.A. Arkadaşlar

26 Ağustos 2009 – Fazilet Takvimi
Hadis-i Şerif
"Allâhü Teâlâ ümmetimden bir kimseye hayır murâd ederse onun kalbine ashâbımın sevgisini verir"
Hadis-i Şerif, Deylemî, Müsnedü’l- Firdevs


HZ. ALİ (K.V.)’DEN HİKMETLER

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]* Kişini edebi, altınından (servetinden) hayırlıdır.
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]* Dünyâyı ver, ahreti al, kazanırsın.
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]* Erken kalk mes’ûd olursun.
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]* Mîdesi kişin düşmanıdır.
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]* Kişinin namazdaki tembelliği îmân zayıflığındandır.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]* İnsanı helâk eden üç şey vardır : Ucûb (kendini beğenmek),cimrilik ve nefsin hevâsıdır.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]* Kişinin güzelliği hilminde, yumuşak huylulu’ğundadır.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]* Kötü arkadaş, şeytandır.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]* Allâh’tan kork, başkasından emîn olursun.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]* Nefsine uyma, râhat edersin.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]* Mü’minin zerresi, çok amelden hayırlıdır.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]* Ülfetin şartı, külfeti terk etmektir.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]* İnsanların kötüsü, kendisinden (şerrinden) korkulan kişidir.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]* Allâhû Teâlâ herkesin rızkına kefildir.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]* Senin onu aradığın gibi, rızık da seni arar.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]* Dil yarası, kılıç yarasından şiddetlidir.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]* Zulmün zulmeti îmânı karartır.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]* Eğrinin gölgesi de eğridir.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]* Himmetin yüksekliği îmândandır.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]* Akıllı düşman, câhil dosttan iyidir.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]* Ayağını yorganına göre uzat.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]* Kabir azabı nemîmeden (söz taşıyıcılıktan) dır.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]* Her gecenin sonunda gündüz vardır.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]* Çok konuşan, çok ayıplanır.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]* Yersiz ihsan, zulümdür.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]* Kişinin yalnızlığı, kötü arkadaştan iyidir.

Selam ve Dua ile...
[/FONT]​
 

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
27 Ağustos 2009 Perşembe
Ayet:"Ve Allah yolunda öldürenlere ölüler demeyin. Hayır, diridirler lakin siz sezmezsiniz"(Bakara Suresi, ayet 154)

YAZI

ŞEHİTLERİN FAZİLETİ
Ayet-i celilede mealen "Ve Allah yolunda öldürenlere ölüler demeyin. Hayır, diridirler lakin siz sezmezsiniz" buyrulmuştur.
Peygamber Efendimiz(S.A.V) buyurdular ki:
1.Kanının dökülen ilk damlasıyla şehidin bütün günahları bağışlanır.
2. Şehid, Cennetteki makamını görerek vefat eder.
3.Kabir azabından kurtulması için kendine yardım ve imdad olunur.
4.Kıyametin en büyük korkularından emliyet ve selamette kalır.
5.Şehidin başına, dünyadan ve dünyadakilerden daha hayırlı ve değerli olan yakuttan vakar tacı konur.

6.Şehidin yakınlarından yetmiş kişiye şefaat etmesine müsade buyrulur.
Varlığım kudret edinde bulunan Allah’a yemin ederim ki ben, Allah yolunda şehid edilmemi sonra dirilmemi, sonra şehid edilmemi,sonra dirilmemi, ne kadar arzu ederdim.
Allah yolunda öldürülmek bütün günahlara keffaret olur onları örter bağışlatır. buyrunca Cabrail (A.S) "Borç Müstesna" dedi. Peygamber Efendimiz de "Borç Müstesna" buyurdu.
"Şehidler,öldürülmek acısını herhangi bir kimsenin pire ısırmasından veya çimdiklenmekten duyduğu acı gibi hafif olur"
 

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
28 Ağustos 2009 Cuma Takvim Yaprağı

Hadis-i Şerif:Sadakayı ilk vaktinde veriniz. Çünkü bela, Sadakayı geçemez. (Hadis-i Şerif, Beyhaki,Sünen-i Kübra)


YAZI
SADAKA VERMENİN ADABI

Sadeka ve Zekat veren müslüman acizlerin ibadetlerine yardımcı olmaya niyet eder ve bunun için de malının en güzelini ve en kıymetlisini seçer.

Zekat veya Sadaka vermek için Mü’minden Takva Ehli olan (Allah’tan Korkan), vera sahibi yani şüpheli şeylerden kaçan ve iffetli kimseler araştırılır.

Sakadayı hemen vermek lazımdır. Peygamber Efendimiz "Sadakayı hemen veriniz. Çünkü Bela sadakayı geçemez " buyurmuşlardır. Sadaka verecek kişi sadakayı gizler ve kimseye bildirmez.
Verdiği Sadakanın sevabını vefat eden Ana ve Banasının ruhlarına hediye eder.

İsteyene verecek birşey bulamazsa "Allah’ım bizi de sizi de Rızıklandırsın " diye dua eder.
Bir kimsenin gelip birşey istemesin, ganimet bilmek gerekir. Bir Gün Hz. Ali(kv) ağlıyordu. O’na neden ağlıyorsun diye sorulunca "Yedi Gündür bana misafir gelmiyor .Allah’ın beni zelil kılmasından korktuğum için ağlıyorum "diye cevap verir.

Verdiği sadakayı sayıp dökmez. Sadaka verdiği kimseden teşekkür ve övgü beklemez. Verdiklerinin hepsini sadece Allah için verir.

Sadakayı mümkünse bizzet eliyle verir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) muhtaç olan kimseye bizzat eliyle verirdi.

Verdiği şeyleri fakirin başına kakmaz. Allah-ü Teâla (mealen) En İman Edenler ! Sadakalarınızı başa kakmak gönül kırmakla boşa gidermeyin. O kimse gibi ki malını insanlara gösteriş harcar da Allah-ü Teâla’ya ve ahiret gününe inanmış bulunmaz(Bakara Suresi, ayet 264)

Fakirlere Malının onlar için ayırdığını verir Diğer malı içerisinde onu tutmaz. Çünkü onu unutabilir, tamahkarlık arız olabilir ve afetten dolayı helak olabilir.

Mü’minlerin kanaatkar olanlarına verir. Çünkü o verilene kaanat eder ve daha fazlasını istemez.

BEYİT

Minnet Hüdaye devlet-i dünya fena bulur
Baki kalır sahife-i alemde adımız(Baki)
 

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
9 Ağustos 2009 Cumartesi Takvim Yaprağı
Hadis-i Şerif:
Sadaka maldan birşey eksiltmez.(Hadis-i Şerif, Sünen-i Tirmizi)


YAZI

ZEKAT

Kur’an-ı Kerim de Zekat, namazla beraber emredilmiş, "Ve manazı dosdoğru kılın, zekatı da verin" (Bakara Suresi, ayet 43)buyurulmuştur.
Zekat, malın kalesidir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) "Mallarınızı zekatla kale içine alınız. Hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz. Belaları da dua ve tezarru ile yalvararak karşılayınız" buyurmuştur.
Zekat sahibi günahlardan ve cimrilikten temizlediği gibi malı da (kirden) temizler, pak eder.
Allah-u Teâla verilen zekatın yerine başkasını ihsan eder. "...Siz bir şey infak ederseniz Allah onun yerine başkasını verir..." (Sebe’ suresi, ayet 39) ve "...Sadakaları ise nemalandırır(sevabını kat kat verir)" (Bakara Suresi, ayet 276) buyurmaktadır. Zekatla bereket hasıl olur. Peygamberimiz (S.A.V) "Sadaka maldan birşey eksiltmez" buyurmaktadır.

Allah-u Teâla -mealen- "Onlar ki zekat vermek için çalışırlar"(Mü’minin suresi,ayet 4) ve "Doğrusu felah buldu tezekki eden(Zekatını veren muhakkak ki kurtulmuştur." (A’la Suresi, ayet 14) buyurarak sadaka verenleri medih ve senâ etmektedir.

Kendini ilim öğrenmeye ve öğretmeye vermek şartı ile Zengin de olsa Zaruri ihtiyaçları için talebenin zekat alması caizdir. Çünkü kazanmaktan acizdir.
Nisaba malik olan kimseye zekat vermek caiz değildir. Ancak İlim öğrenene, gaziye ve hac kafilesinden ayrı kalmış olan kimseye verilir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) "İlim öğrenene zekat vermek caizdir. Velev ki kırk yıllık nafakası olsun" buyurmuştur. İlim, din ilmi, öğrenilmesi farz-ı ayn ve Farz-ı Kifaye olan ilimdir.

İnsan öyle şeylere muhtaç olur ki, onlarsız yapamaz. Bu takdirde kendisi kazanmadığı halde zekat alması da caiz olmazsa elindekileri harcar muhtaç kalır. Ve okumaktan okutmaktan kesilir. Böylece dini üzerine alan kalmayınca din zayıflar.
 

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
0 Ağustos Pazar

Günün Önemi:

Kütahya’nın kurtuluşu(1922)
Zafer Bayramı
Halifeliğin Osmanlıya Geçişi(1517)
Cimriliğin Zemmi
Cimrilik Allah ve Resulü’nün hoş görmediği insnların da nefret ettiği bir hastalıktır. Cimri kimseyi ne Allah ve Resulü sever nede insanlar sever.
Resûlullah (S.A.V) şöyle buyurur:
" Şu iki sıfat bir müminde bulunmaz; cimrilik ve kötü ahlak! " Hadis-i Şerif
" Allah’ında adına yemin ederimki, hiçbir cimri cennete giremez! " Hadis-i Şerif
" Cimrilikten mutlaka sakının! Çünkü cimrilik bir toplumu zekat vermeyi terke, akrabalık bağlarını kesmeye ve birbirlerinin kanını dökmeye sürekler. " Hadis-i Şerif
Hasan-ı Basrî’ye (r.a) cimriliği sordular. Şöyle cevapladı:
" Cimri, yaptığı her türlü harcamayı kayıp, elinde tutup biriktirdiğini ise şeref bilir! Cimriliğin asıl kaynağı mal sevgisi, fakirlik korkusu ve aşırı çocuk sevgisidir. "

FIKRA: DOKUZ MU ON MU ?

Temel bir gün köyden eşeklerş almış şehre satmaya gidiyormuş. Eşeğin birisine binen Temel ikidebir eşekler kaybolmasın diye sayarmış. Yine sayacağı zaman altındaki eşeği saymayarak dokuz eşek olduğunu görmüş. İnmiş eşekten yine saymış. Bu sefer on olmuş. Temel şaşırmış ve;
"Dokuz mu on mu siz karar verin artık" demiş.

İsimler:
Kız: Şifa Erkek: Metin
 
Üst