Güneşin Tefekkürlük Muhteşem Görüntüsü

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#1
Güneş üzerinde meydana gelen olayların birçok resimlerin birleştirilmesiyle oluşturulmuş muhteşem görüntüsü akılları hayrette bırakırken, düşünenlere de Alemlerin rabbi olan Allah cc yı ikaz ediyor gibi..
" Ve şâirâne bir fikir ve kalb sahibine şu lâm'dan ve istikrardan şöyle bir mânâ fehmine gelir ki: Güneş nurânî bir ağaçtır, seyyâreler onun müteharrik meyveleri. Ağaçların hilâfına olarak, güneş silkinir, tâ o meyveler düşmesin. Eğer silkinmezse düşüp dağılacaklar. Hem tahayyül edebilir ki, şems meczub bir serzakirdir. Halka-i zikrin merkezinde cezbeli bir zikreder ve ettirir. Bir risâlede şu mânâya dâir şöyle demiştim:

Evet, güneş bir meyvedardır; silkinir, tâ düşmesin seyyar olan yemişleri.

Eğer sükûtuyla sükûnet eylese, cezbe kaçar, ağlar fezâda muntazam meczubları. " ( Rnk dan )
 

cenneteyn

Yolcu..
Kademeli
#4
Maşallah SubhanAllah
insanı dehşete düşürecek kadar heybetli.

“Benim Rabb-i Rahîmim dünyayı bana bir hane yaptı. Ay ve güneşi o haneme bir lâmba; ve baharı, bir deste gül; ve yazı, bir sofra-i nimet; ve hayvanı bana hizmetkâr yaptı. Ve nebâtâtı o hanemin ziynetli levazımatı yapmıştır.”