Güç inançla kavileşir ve gelişir!

Mu@YMe

Vip Üye
Özel Üye
Bilemiyordum ki
Fakirliğim nüksettiği sürece neye gücüm yeterdi
Ve kime emri bil mağ ruf için nefeslerimi serdetmeye yeltenirdim

İyilik için ihsanı
Kötülüklerden men için irfanı hangi güçle işlerdim
Kalbimin hicranıyla ve yozlaşan umutlarımla nasılsa Hakın huzuruna

Huşunun perdelerinde
Feyzin bereket ikliminde ihlâsla secdeye kapanmak
Sinemde uhde olarak kalan her ne varsa kalbimin sahibine aktarmak

Ruhumun sancısından
Ve kalbimin burukluğundaki mahzunluktan kurtulmak
Hak namına yaşamak için sabırla çileyi yudumlamayı aşka bırakmak

Sevdanın cehdiyle koklamak
Vuslat için bahaneler sığınmadan azimle adımlamak
Tükenmeyen maslahatlardan ve kalbi karartan aldırmazlıktan sıyrılıp

Hücrelerin dirliğinde eriyip
Kalbin toprağında filizlenerek kıtaları dolaşmak
Ne kadar mazlum nefesler varsa gün yüzüne çıkartarak perdeyi açmak

Sahnelenen pervasızlığı
Takiyyeler içinde çözümlenen entrikaları anlatmak
Savaş adına her ne varsa öncelikle nefsin girdabında boğulmaktan çıkmak

Hak ve hakikat namına
İnsanlığın toprağına ekilen marazlık tohumlarından
Hayrın kadar şerrinde ve şer kalplilerin en bariz haşyetleşen nefeslerine

Prangaları vurarak
Öncelikle, anlamayı nizam ederek zaviye bulmayı
Belamların tasallutundan kurtularak, tağuti soluklardan ayrışmayı sağlamak

Tevdi edile ruhun
Ve sevgiyle anlamlaşan kalplerin vuzuhuna ermek
Hak aşkıyla yeşererek ve rızanın renklerinde umutları besleyerek koşmak

Mustafa CİLASUN​
 

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
Tevdi edile ruhun
Ve sevgiyle anlamlaşan kalplerin vuzuhuna ermek
Hak aşkıyla yeşererek ve rızanın renklerinde umutları besleyerek koşmak

ALLAH razi olsun güzel bir şiir:865153::865153::865153:
 
Üst