Gönül Güzeli

sevde34

Kıdemli Üye
Kademeli

Gönül Güzeli

Bahar yeşilinde, kar beyazında,

Alda sevdim seni gönül güzeli.

Yâre can sunarken aşk ayazında,

Gülde sevdim seni gönül güzeli.

Dağ başında elvan çiçek gezerken,

Şehre inip yürek yürek gezerken,

Kovanından âb-ı hayat sızarken,

Balda sevdim seni gönül güzeli.

Söz ırmağı dudağından akardı,

Her damladan inci mercan çıkardı,

Nefesin gülistan, sesin bahardı,

Dilde sevdim seni gönül güzeli.

Vefâ dağlarında bir alp erendin,

Şehri şâd eyleyen Âhi Evren’din,

Sevgi bahçesinde yediverendin,

Dalda sevdim seni gönül güzeli.

Yürek saflığında bir Türkmen halı,

Hoşgörü nakışlı muhabbet şalı,

Mevlâna misali, Yunus edâlı

Hâlde sevdim seni gönül güzeli.
bubble7.gif
 
Üst