Gelişim için değişim

  • Konuyu başlatan AhDe_VeFaLi
  • Başlangıç tarihi
A

AhDe_VeFaLi

Ziyaretçi
GELİŞİM İÇİN DEĞİŞİM
Canlı türü içinde,insan müstesna bir yere sahiptir.
İnsanın dışındaki canlılar, dünyaya geldiklerinde, hayatları boyunca sergileyecekleri davranışları "edinmiş" olarak gelirler. yani bir çeşit dizayn edilmiş olarak gelirler. bu ilahi ve tabii kanundur. Ve türe özgü davranışa sahiptirler. Mesela kuşlar uçar, balıklar yüzer...
Ama insan; bütün hayatı boyunca davranış edinmek zorundadır.Davranış edinme ise, öğrenme süreciyle mümkündür.Bu süreç ise eğitimdir.
Yaşa, zamana, zemine ve ihtiyaçlara göre öğrenmenin sürekliliği zorunludur...
her yaşta ihtiyaçlara ve beklentilere paralel yeni davranışlar edinilmesi kaliteli bir hayatı gerektirir. bu hayat ritmini yakalayamayan her insan, kaliteli bir hayatı da yaşamaktan uzakta kalır.
Hayatımın "asli referansı" saydığım kaynaklardan şu emir beni te'yit etmektedir."iki günü denk olan ziyandadır".
işte onun için her gün iyi ve güzele doğru yelken açmak ve kendimizi geliştirebilmek için değişim ritmini yakalamamız elzemdir.
Bilinen bir hikayedir Kartal'ın hikayesi;
Kartal, kuş türleri içinde en uzun yaşayanıdır.70 yıla kadar yaşayan kartallar vardır.
Ancak bu yaşa ulaşmak için,40 yaşında iken çok ciddi ve zor bir karar vermek zorundadır. Kartalın yaşı 40 a vardığında pençeleri sertleşir,esnekliğini yitirir,ve bu nedenle beslenmesini sağladığı avlarını kavrayıp tutamaz duruma gelir.Gagası uzar ve göğsüne doğru kıvrılır.
Kanatları yaşlanır ve ağırlaşır.Tüyleri kartlaşır ve kalınlaşır.Artık Kartalın uçması iyice zorlaşmıştır.Dolayısı ile kartal burada iki seçim yapmak zorundadır.
-ya ölümü seçecektir,
-ya da yeniden doğuşun acılı sürecini göğüsleyecektir.
bu yeniden doğuş süreci,150 gün sürecektir.bu yönde karar verise kartal bir dağın tepesinde kendisine yuva olabilecek bir yere uçar ve orada yaşar. artık orada uçmasına gerek kalmayacaktır. Bu uygun yeri bulduktan sonra kartal gagasını sert bir şekilde kayaya vurmaya başlar.En sonunda kartalın gagası yerinden sökülür ve düşer.
Kartal bir süre yeni gagasının çıkmasını bekler. gagası çıktıktan sonra bu yeni gaga ile pençelerini yerinden söker çıkarır.yeni Pençeler çıkınca, kartal bu kez eski kartlaşmış tüylerini yolmaya başlar.5 ay sonra kartal,kendisine20 yıl veya daha uzunsüreli bir hayat bağışlayan meşhur yeniden doğuş uçuşunu yapmaya hazır duruma gelir.
kendi hayatımızda sık sıkbir yeniden doğuş süreci yaşamak zorunda kalırız. zafer uçuşunu sürdürmek için, bize acı veren eski alışkanlıklarımızdan kurtulmak zorundayız.Ancak geçmişin gereksiz safrasından kurtulduğumuzda,yeniden doğuşumuzun getireceği olağan üstü sonuçlardan tam olarak yararlanabiliriz.
 
Üst