Gece namaz kılma niyeti ile uyur ve kalkamazsa namaz kılmış gibi sevap kazanır

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Değerli kardeşimiz;
Aişe (r.anha)’dan haber verildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Gece namazını devamlı kılan bir kimseye; uyanamadığı zamanda da alacağı sevap aynen yazılır. Onun o geceki uykusu kendisine verilmiş bir sadakadır.” (Müslim, Salatül Müsafirin: 28; Ebû Davud, Salat: 309)

Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Devamlı gece namazı kılan bir kimse bazen uyuyakalıp bu namazı kılamaz ise, onun o geceki uykusu aziz ve celil olan Allah’ın o kimseye verdiği bir sadakasıdır. Namazından kazanacağı sevap o kimseye o günlerde de mutlaka yazılır.” (Ebû Davud, Salat: 309; Müslim, Salatül Müsafirin: 28)

Ebu’d Derda (r.a), Rasûlullah (s.a.v)’in şöyle buyurduğunu naklediyor: “Gece namazını kılmak üzere niyetlenip yatan kimse sabaha kadar uyanamaz ise niyetine göre sevap kazanır. Onun uykusu Aziz ve Celil olan Rabbinin ona bir ikram ve sadakasıdır.” (Tirmizî, Salat: 327; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 177)

Bu hadisler daha bir çok hadis kitaplarında sahih olarak zikredilmiştir.(bkz. Nesâî, Kıyamu'l Leyl 61; Muvatta, Salâtu'l-leyl 1)

"Mü'minin niyeti amelinden daha hayırlıdır"(bk. Mecmuu'z-Zevaid, I, 61) hadisi gereğince bir müslüman bir amelinde devam ederde elinde olmayan nedenlerden dolayı zaman zaman yapamazsa Rahmeti ilahi nezdinde onu yapmış gibi sevap kazanır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet
 
Üst