Gaflet

  • Konuyu başlatan Eslem_Rufeyde
  • Başlangıç tarihi
Eslem_Rufeyde

Eslem_Rufeyde

◄ كُن فَيَكُونُ ►
Özel Üye
Gaflet

Bir Kuran ve Sünnet terimi olarak Gaflet, Cenâbı Hakkı unutmak, dünya telaşı ve meşguliyeti içinde ebedî âlemi, ahireti hatıra getirmemek, madde ve dünya malı içerisinde, nefsî ve şehevî arzular peşinde koşarak manen eriyip gitmektir.

İşlenen her günah, her haram, her kötülük Peygamberimizin ifadesiyle kalpte siyah bir leke bırakmakta, kalp giderek kararmakta, manevî gerçekleri göremez, duyamaz ve anlayamaz hale gelmektedir.

Günlük hayatta yaşanan acımasızlık, anlayışsızlık, katı kalplilik, bencillik, kıskançlık, çıkarcılık, yolsuzluk, arsızlık gafletin tezahürleridir.

Gafil kul, tamamen dünyaya yönelir, mübah zevklerde ve helallerde aşırı gider, ibadet ve kulluk için, hayır ve hizmet için vakit ayıramaz, imkân ve emeğini bu yolda harcayamaz. İyilik yapmak onun için lüks, mümin kardeşinin derdiyle ve problemiyle ilgilenmek ona lüzumsuz bir yük haline gelir. Maddî yönden zenginleştiği halde manen giderek yalnızlaşır, ruhen topluma yabancılaşır, sadece nefsini tatmin eder.

Halbuki ibadete ve kulluğa önem veren, hayır ve iyiliğe değer veren, ibadete özel vakit ayıran kula, Cenâbı Hak gönül zenginliği ihsan eder, gönül huzuru, aile huzuru ve iş huzuru verir, ihtiyaçlarını giderir, işlerini kolaylaştırır, bu hayırlı kulunu kimseye muhtaç etmez.


Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:

(Ey Resûlüm!) Onları iş bitirildiği (hesâb görüldüğü) zamanın dehşeti ile korkut. Onlar hâlâ gaflet içindedirler. Onlar îmân etmiyorlar. (Meryem sûresi: 39)

Ey insanlar! Ölmeden önce gafleti bırakın, Allahü teâlâya dönün. Tövbe istiğfâr ederek Allah'a kulluk edin. Sizi oyalayıcı işleriniz çoğalmadan yararlı işler yapmağa gayret edin. Allahü teâlâyı çok çok anın. Rabbinizin rızâsını kazanmaya çalışın. Böyle yaparsanız, rızkınız bol olur. Kazancınız çoğalır. Yardım görürsünüz ve eksikleriniz tamamlanır.
(Hadîs-i şerîf-Sünen-i İbn-i Mâce)

Dört şey kişinin nasîbsizliğinden ve gafletindendir: Gözlerin ağlamaması, kalbin katılaşması, hayalperest ve aç gözlü olmak.
(Hadîs-i şerîf-Et-Tergîb vet-Terhîb)

Gaflet, insana gurûr getirir, helâke yaklaştırır.
(Hazret-i Ali)

İnsana zarârı en şiddetli olan şeyin ne olduğunu bilmek istedim. Anladım ki, bu gaflettir. Gafletin insana yaptığı zarârı Cehennem ateşi yapmaz. Yâ Rabbî! Bizleri gaflet uykusundan uyandır. Lütûf ve keremin ile bu duâmı kabûl eyle.
(Bâyezîd-i Bistâmî
)
 

Eslem_Rufeyde

Eslem_Rufeyde

◄ كُن فَيَكُونُ ►
Özel Üye
Ömrünü boş geçirme, nefsine kuvvet verme,

Uyan! Gaflet eyleme yalvar güzel Allah'a.

Günâhın çok olsa da O'ndan ümidi kesme,

Afvı, keremi boldur, yalvar güzel Allah'a.


(İbrâhim Tennûrî)

 

Üst