Fıkra ne demektir?

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Fıkra:
Yazıda bir bahis.
* Parağraf.
* Kanun maddelerinden her bir kısım.
* Kısa haber.
* Küçük hikâye.
* Omurga kemiklerinin her biri.
* Bend.
* Kıssa.
* Gazetelerde gündelik hâdiselerin kısaca yazılmış şekli.


Fıkra-hân:
f. Hikâye söyliyen, fıkra anlatan.


K:Yeni Lûgat
 
Üst