Ey Bu Asırda Rahmet-i âlem Risale-i Nur!

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#1
Huzur bulur bu gün seninle âlem;

Ey bu asırda rahmet-i âlem Risale-i Nur!

Sürur bulur bugün seninle âdem,

Ey bir rahmet-i âlem Risal-i Nur!

Bu hasta gönüller çoktan perişan;

Varsa sende eğer Lokman'dan nişan;

Bir şifa sun, gel ey mahbub-u zîşan,

Ey cilve-i rahmet-i âlem Risale-i Nur!

Gelmez mi sonu bu uzun hicenin,

Geçmez mi gamı bu yaslı gecenin,

Zâri arttı, sabrı bitti nicenin,

Ey cilve-i rahmet-i âlem Risale-i Nur!

Fahr-i Âlem, Arştan bu yere indi;

Şâh-ı velâyet gelip Düldüle bindi;

Zülfikara bugün, artık nur dendi,

Ey bu zamanda rahmet-i âlem Risale-i Nur!

................................................

Dertlere dermansın, mahbub-u cansın;

Hem câmi-ül-esma vel-Kur'ansın;

Hem de Nur-u Hakdan bize ihsansın,

Ey bir rahmet-i âlem Risale-i Nur!

Bu âlemde madde değil, bir özsün;

Her zerreden bakan bütün bir gözsün;

Kâinatı hayran eden bütün bir yüzsün,

Ey misâl-i rahmet-i âlem Risale-i Nur!

................................................

Çünki sensin bu asırda Rahmetenlilâlemînin cilvesi,

Çünki sensin şimdi Şefi-ül-Müznibînin vârisi,

Ağisna ya gıyas-el-müstagîsîn, bir duası

Ey şule-i rahmet-i âlem Risale-i Nur!

Şifa bulsun şimdi biraz yaramız,

Revaç bulsun geçmez olan paramız;

Saç nurunu, aka dönsün karamız,

Ey ziyâ-ı rahmet-i âlem Risale-i Nur!

................................................

Meylimiz yok yalancı bir dünyaya,

Son verdik biz bid'alara, riyaya;

Kapılmayız öyle kuru hülyaya,

Ey bir hakikat-ı rahmet-i âlem Risale-i Nur!

Yok bizde cemiyet kurma hülyası,

Yok başka bir yola gitme sevdası;

Olduk, ancak nurun dertli şeydâsı,

Ey dertlilere rahmet-i âlem Risale-i Nur!

................................................

Geçmişiz hep medihlerden senadan,

Yüz çevirdik servetlerden gınadan;

Nur isteriz, geçmeden bu fenadan,

Ey bu asırda rahmet-i âlem Risale-i Nur!

................................................
Âşıkların, arşa çıkan feryâdı

Ağlatıyor o pâk ruhlu ecdâdı;

Allah için eyle bize imdadı,

Ey muhtaçlara rahmet-i âlem Risale-i Nur!

Gökler saldı belâ, yer verdi belâ,

Sarsdı âfâkı bir acı vâveylâ,

Rahmet et âleme ey Nur-u Mevlâ!

Ey cilve-i rahmet-i âlem Risale-i Nur!

Bir yanda sel var, bir yanda kan akar,

Bu belâ âteşi âlemi yakar;

Ağlayan bu beşer hep sana bakar,

Ey nümune-i rahmet-i âlem Risale-i Nur!

Çevrildi âteşle bu koca dünya,

Bir Cehennem gibi kaynadı derya!

Yetiş imdada ey şâh-ı evliya,

Ey bu zamanda rahmet-i âlem Risale-i Nur!

................................................

Zındıkaya, küfre karşı saldırdın,

Gönüllerden kederleri kaldırdın,

Bizi nurun deryasına daldırdın,

Ey bîçârelere rahmet-i âlem Risale-i Nur!

Kaldıramaz sana asla kimse el,

Bağlıyoruz bizler sana candan bel;

Dünyalara sensin ümid ve emel,

Ey ziya-yı rahmet-i âlem Risale-i Nur!

Sen ordu kurmazsın erle, uşakla,

Savaşmazsın öyle, topla, bıçakla;

Nurunla şu asrı tutup kucakla,

Ey şimdi rahmet-i âlem Risalet-i Nur!

Bitsin de, bu korkunç tufan-ı şedid,

Açılsın yep yeni bir devr-i mes'ud;

Onsekiz bin âlem eylesin hep iyd,

Ey ehl-i Kur'ana rahmet-i âlem Risale-i Nur!


Geliyor şu karşıdan gerçi bir zulmet,

Fakat sensin bugün atâ-yı rahmet,

Boğacaksın onu nurunla elbet,

Ey bir rahmet-i âlem Risalet-i Nur!

Kızıl ejder yuvamıza girmesin,

Zehirli eli yakamıza ermesin;

Karşı durup nurun fırsat vermesin,

Ey seyf-i rahmet-i âlem Risale-i Nur!

Kara duman üstümüzden dağılsın,

Kızıl alev sönüp âlem ayılsın,

Bu zaferin haşre kadar anılsın,

Ey zülfikar-ı rahmet-i âlem Risale-i Nur!

O soydandır nice canlar yakanlar;

O soydandır evler barklar yıkanlar,

O soydandır sana kinle bakanlar.

Ey hüccet-i rahmet-i âlem Risale-i Nur!

Mâsumların kanlarını içerler!

Ebu Cehl'i Nemrudları geçerler,

Ölümlerden ölümleri seçerler,

Ey şimdi bir rahmet-i âlem Risale-i Nur!

Bir mikrop ki, ciğerleri dişliyor,

Kanımızla kendisini besliyor;

Temiz yurdu telvis edip pisliyor,

Ey bir eczahane-i rahmet-i âlem Risale-i Nur!

Gazilerin, fâtihlerin konağı,

Seyyidlerin, serverlerin otağı

Bu vatandır, şehidlerin yatağı..

Ey cilve-i rahmet-i âlem Risale-i Nur!

O şehidlerin ala, dönmüş kefeni;

Miskler kokar, güle benzer bedeni.

Öper Melekler de nurlu na'şını,

Ey cilve-i rahmet-i âlem Risale-i Nur!

Kur'an diyor; ölmemiştir, diridir..

Her birisi, Hakkın arslan eridir!

Türbeleri yürekleri titretir,

Ey âyine-i rahmet-i âlem Risale-i Nur!

Armağansın çünki asîl millete,

Düşmeyelim bir gün bile zillete..

Götür bizi şanlı büyük devlete,

Ey misâl-i rahmet-i âlem Risale-i Nur!.

Eyleyeler nurun ile hep savlet,

Zaferlerle şanlar bulur bu millet,

Şarka, garba ziya salsın bu devlet,Ey bizlere rahmet-i âlem Risale-i Nur!

Nurdan kanadın, hem sağlam kolun var,

Nurdan senin Hakka giden yolun var.

Kabûl et bir kemter Feyzi kulun var..

Ey bu asırda rahmet-i âlem Risale-i Nur!
**************************************************
Üstadım, Efendim Hazretleri!


Bîçâre talebeniz

HASAN FEYZİ

(Rahmetullahi aleyhi ebeden dâima)

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ âyetinin nurlarından nurun sayesinde alabildiğim bir zerreyi bu şekilde yazdım. Ve huzur-u irfanınıza sundum. Kabûlünü rica eder, selâmlarımızı sunar ve mübarek ellerinizi öperiz efendimiz.
* * *
(Tarihçe-i Hayat - 537)


 

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
#3
:gula::tşk::ççk:Ey bizlere rahmet-i âlem Risale-i Nur!

Nurdan kanadın, hem sağlam kolun var,

Nurdan senin Hakka giden yolun var.

Kabûl et bir kemter Feyzi kulun var..

Ey bu asırda rahmet-i âlem Risale-i Nur!
 

AhDe_VeFaLi

KF Ailesinden
Özel Üye
#4
Ey ziya-yı rahmet-i âlem Risale-i Nur!
Sen ordu kurmazsın erle, uşakla,
Savaşmazsın öyle, topla, bıçakla;
Nurunla şu asrı tutup kucakla...

Çok güzeldi...:gül2: