Evlilik Allah'a Yakınlaştırdıkça Güzelleşir...

Kraliçe

KF Ailesinden
Özel Üye
alyanswr1.jpg


İslam'ın Peygamberi, Efendimiz (sav) evlilik kurumuna hassasiyet ve önemle yaklaşmış, bekâr gençlere ısrarla evlenmelerini tavsiye etmiştir. Zira evlilik, insanı günahtan koruyan, onu huzura erdiren bir kalkan gibidir. İnsan evlenmekle dininin yarısını tamamlamış sayılmıştır. "Evleniniz, zira evlilik benim sünnetimdir" buyurmuştur.Aile, toplumsal huzurun kaynağıdır. Toplumda huzurun tesis edilmesinin ilk mektebi, hiç şüphesiz ailedir, evlilik kurumudur. Ancak evlilik, Allah'ın rızası gözetilerek ve ona yakınlaşmak amacıyla yapıldığı sürece bir rahmet kapısı olabilir. Temel endişe ve hareket noktası, Allah'ın rızası olmalıdır. Merkezinde Allah rızası olan evlilik hem dünyada hem ahirette huzur ve bereket kaynağıdır. Taberani'nin kaydettiği bir hadiste, Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: "Evlenen, imanın yarısını tamamlamış olur, kalan yarısı hakkında ise Allahtan korksun!"

Bekârlık yoksulluktur

Allah Resulü, ısrarla 'sizden gücü yetenler evlensin' buyurmuştur. Bu hem toplumda kargaşanın hem de yeryüzünde bozgunculuğun ve fitnenin ortadan kaldırılması için gereklidir. Ancak, içinde yaşadığımız çağda birçok meselenin ölçüsü değişmiş, anlamı tahrif edilmiştir. Evlilik için, ev, araba, belli bir miktar para gibi ölçüleri kafasına yerleştirmiş ve bunları tamamlamadan evlenmeyi düşünmeyen gençlerin sayısı her geçen gün artıyor.

İbnu Ebi Necih (ra)'nın rivayet ettiği bir hadiste, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Karısı olmayan adam yoksuldur."

Efendimizin bu hitabına karşın, orada bulunanla sordular;

- "Çok malı olsa da mı?"

Efendimiz; "Çok malı olsa da" buyurdu ve sözlerine devam etti: "Kocası olmayan kadın yoksuldur, yoksul!"

Yanındakiler yine aynı şekilde sordular;

- "Çok malı olsa da mı?" Efendimiz (sav) yine aynı cevabı verdi: "Çok malı olsa da."

Bekârlık kınanmıştır

İslâm'ın tavsiyesi, evlenme ve bekârlığı terk etme yönündedir. Resulullah (sav) bir adama şöyle buyurdu: "Evlen, yoksa hatalılardansın. Evlen, yoksa günahkârlardansın..."

İslâm, mevcut Hıristiyanlık gibi bekârlığı evliliğe tercih edip insanın tabii istekleri üzerine butlan çizgisi çekmemektedir. İslâm'da hiçbir şey evlenmek ve nesli sürdürmekten daha müstehap değildir. İslâm'a göre bekârlık bir eksiklik, evlilik ise bir kemal sayılmaktadır ve her Müslüman kemal peşinde olmak zorundadır.

Bekârlığın kınanması yönünde çok hadis vardır. Allah Resulü (sav) şöyle buyurmuştur: "Ümmetin en iyileri evliler, en kötüleri ise bekârlardır."

'Hayır' eşlerden görülür

Ebu Ümame (ra)'nın rivayetine göre: "Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Mü'min, Allah'a takvadan sonra en ziyade saliha bir zevceden hayır görür. Böylesi bir kadına emretse itaat eder. Ona baksa sürur duyar, bir şeyi yapıp yapmaması hususunda yemin etse, kadın bunu yerine getirerek onu yeminden kurtarır, kadınından ayrılıp uzak bir yere gitse, kadın hem kendi namusu ve hem de adamın malı hususunda hayırhah ve dürüst olur. [Kütüb-i Sitte, 6532]

Ahlakını sevdiğiniz biri, kız isterse onu evlendirin!

"Size, ahlak ve dininden hoşlandığınız biri gelirse onu evlendiriniz. Eğer evlendirmezseniz yeryüzünde fitne ve büyük bir fesad olur."

Dediler ki: Ey Allah'ın Resulü, onun herhangi bir kusuru olsa da mı?

"Dini ve ahlakı sizi memnun eden birisi gelirse (kız isterse) onu nikâhlayınız" sözünü üç kere tekrarladı.

Tirmizi bu hadisi Ebu Hureyre'den şu lafızla rivayet etmektedir: "Dini ve ahlakı sizi memnun eden birisi kız istemek üzere size gelirse onu evlendirin. Böyle yapmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat olur."

"Sünnetimden yüz çeviren benden değildir"

Enes'ten (ra) şöyle rivayet edilmiştir: "Hz. Peygamber'in ashabından bir gurup, onun özel olarak yaptığı iş ve ibadetlerini öğrenmek maksadıyla, zevcelerine müracaat etmişlerdi. Gerekli bilgileri aldıktan sonra, bunlardan birisi: Ben, kadınlarla evlenmeyeceğim; diğeri: Ben et yemeyeceğim; ötekisi de: Ben döşekte uyumayacağım, diye söylendiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) Allah'a hamd ve sena ettikten sonra: "Bazı kimselere ne oluyor ki, şöyle şöyle demişler. Ama ben hem namaz kılar, hem uyurum. Bazen oruç tutar bazen de tutmam. Kadınlarla da evlenirim. İşte her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir." [Müslim, 2487]

MİLLİ GAZETE
 
Üst