Eşsiz bir adalet sahnesi

kalpteniman

KF Ailesinden
Özel Üye
Eşsiz bir Adalet sahnesi.
(Gönül sohbetlerinden)

Fatih Sultan Mehmed İstambulun fethinden sonra, vazifesini emrinin hilafına yapan bir hıristiyan mimarın kolunu kestirmişti.
İstambul kadısı hızır bey,Fatihin yakın arkadaşı ve dostu idi. Eli kesilen hıristiyan mimar, Kadı hızır beye gidip Fatihi dava etti.
Kadı hızır bey, Tebanın herhangi bir insanına kullanılan bir hitapla,
Murad oğlu Mehmed şu saatte mahkemeye gelin! celbini gönderdi.
Fatih duruşma günü sıradan bir ferd gibi mahkemeye geldi. Maznun sandalyasına oturdu. Hızır bey yerini aldı ve Mahkeme başladı. Mahkemelerde hakim adalet tevzi ettiği için oturur.
Diğerleri ayağa kalkarak ayakta ifade verirdi. Hızır bey fatihi oturur görünce ona,
Suç duruşması üzeresin ayağa kalk diye ihtar etti. Bu ikaz üzerine Fatih,ifade için ayağa kalktı. Kadı hızır bey, Mahkeme neticesinde Fatihi suçlu hıristiyan mimarını mazlum buldu. Kıssas ayetini okudu ve Fatihin kolunun aynı şekilde kesilmesine karar verdi.
Fatih kararı sükünet ve tevekkülle karşılayarak Hüküm şerhi şerifindir dedi.
Hıristiyan mimar bu ulvi adalet sahnesinden fevkalade duygulanarak gözyaşları içinde, kıssas hakkımdan vaz geçiyor diyet kabul ediyorum dedi. İş bu şekilde tatlıya bağlandıktan sonra Fatih hızır beye, Benden değil de Allahtan kortuğun için seni tebrik ederim dedi.
Kadı hızır beyde, oturduğu minderin altından bir demir topuz çıkardı.
Eğer verdiğim hükmü kabul etmeseydin bununla başına vuracaktım dedi. Fatihte buna cevaben kaftanın altında sakladığı kılıcı çıkararak gösterdi.
Sende eğer adalet üzere hükmetmeseydin bununla kafanı uçuracaktım dedi.
Ayrıca Fatih şahsi malından hıristiyan mimara bir ev bağışladı.
Bu eşsiz adalet karşısında hıristiyan mimar kelime-i şahadet getirerek müslüman oldu. H.Z. Allah c.c. bu zamana da böyle idarecileri nasip etsin inşaallah...

.
 
Üst