Eş'ari Mezhebi

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Eş'ari Mezhebi Hakkında Bilgiler

Eş’ari Mezhebi‘nin imamı, Ebul’l-Hasan Ali el-Eş’ari’dir. Hicri 260 (M. 873) yılında Basra’da doğmuş, 324 (M.936) yılında Bağdat’ta ölmüştür.

Mutezile bilginlerinden Ebû Ali el-Cübâî’nin talebesi olan el-Eş’ari, gördüğü bir rüya üzerine Mütezile’den ayrılarak Ehl-i Sünnete katılmıştır. Bundan sonra ömrünün tamamını Ehl-i Sünnet’e hizmet etmek için geçirmiştir.

Ehl-i Sünnet’i temsil eden bu iki mezhep, temelde aynı olmakla birlikte bazı konularda farklı görüşleri vardır.

Maliki ve Şafii olanlar, itikatta Eş’ari’dirler.

Kaynak: İslam ilmihali, Lütfi Şentürk, Seyfettin Yazıcı
 
Üst