Erkeklerin kadınlara selam vermesi uygun mudur?

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
#1

Esma Bintu Yezid(ra) anlatıyor:

“Rasulullah (asm) biz bir grup kadına uğramıştı, Selam verdi.” (Ebu Davud, Tirmizi, Buhari)

Kadınlara selam konusunda Nevevi daha açık olarak şu açıklamayı yapar;

• Kadınlar cemaat halinde ise onlara selam verilir.

• Kadın tekse, ona kadın, kocası, efendisi, mahremi selam verir.

• Kadın kendine şehvet duyulmayacak kadar yaşlı ise yabancı erkeğin ona selam vermesi müstehabtır, kadının da erkeğe selam vermesi müstehabtır. Bunlardan hangisi önce vermişse, mukabele diğerine gerekli olur.

• Eğer kadın şehvet duyulacak biri ise genç de olsa yaşlı da olsa ona ecnebi erkek selam vermez, erkeğe de kadın vermez. Şayet biri selam verecek olsa, mukabeleye müstehak olmaz ve hatta mukabele mekruh olur. (Kütüb-i Sitte)