Emir Sultan Hazretlerinin Duası

  • Konuyu başlatan Yolgezer
  • Başlangıç tarihi
Yolgezer

Yolgezer

KF Ailesinden
Özel Üye
Emîr Sultân Hazretlerinin Duâsı ..........


Şeyh Hazret-i Emîr Buhârî -kuddîse sirruh- buyurmuştur ki:


"Her kim, bu hizb-i şerifi sabah okusa akşama kadar gökten kaza yağmuru yağsa ânın bir kılına zarar gelmeye. Ve akşam okusa, yine kezâlik sabaha kadar bir kılına zarar gelmeye. Yetmiş bin melek bütün vakitlerinde muhafızı ola. Biiznillâhi Teâlâ.."
Yine Emîr-i Buhârî Hazretleri:
"Bu bizim hizbimizin evvelinde ve âhirinde salavât getirip okusa ve dahî kendi üzerine üfüre; gerek yer, gerek gök ehlinin zararı ona erişse bana lanet ede," demişler, "Gerek hayâtımızda ve gerek memâtımızda..."


diye ilâve etmişlerdir.


Dua şudur:
Allâhümme salli alâ seyyidinâ MUHAMMEDin ve alâ âli seyyi-dinâ MUHAMMED.. Yâ ıddetî inde şiddet! ve yâ gavsî inde kürbe-tî ve yâ hârisî inde külli musibet! ve yâ hâfızî inde külli beliyyetî.
Ve salli alâ MUHAMMED'in ve alâ cemfıl mürselîn, velhamdü-Hllâhi Rabbil alemin..


Manası:
Ey Allah’ım! Muhammed’e âline ve ashabına salât ve selâm kıl
Ey zor ve şiddetli hallerimde yegâne hazır makamım!
Ey gam ve kederimde yegane sığınağım!
Ey her musibetten koruyucum!
Ey her belâdan muhafızım!
Muhammed’e ve âline nebi ve resul bütün peygamberlere salât ve selam kıl.
Hamd ancak sana mahsustur. (Amin)


Faziletine inanarak okursanız,inanın çok faydasını göreceksiniz.Şahsen ben ne zaman başım sıkışsa, ne zaman darda kaldığımı hissettiğimde okusam, her okuduğumda kıl payı belalardan muhafaza edildim bi iznillah
ben çok faziletini yaşadım, bu yüzden sizlerlede paylaşmak istedim inşallah sizlerde faydalanırsınız...
 

H

hamit4565

Ziyaretçi
Ve salli alâ MUHAMMED'in ve alâ cemfıl mürselîn, velhamdü-Hllâhi Rabbil alemin..

duayı yanlış yazmışsınız cemfil değil cemiil olacak eşim bir senedir yanlış okumuş buradan . biraz daha dikkat. onu düzeltin kütfen.
 

Üst