Elhamdülillah (Risaleden)

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
“Elhamdülillah” gül


Yirmidokuzuncu Lem’adan İkinci Bab

(Bu İkinci Bab, “Elhamdülillah” hakkındadır.)

[İkinci Bab ile tabir edilen şu risalecikte “Elhamdülillah” cümlesini insanlara dedirten imanın sonsuz faide ve nurlarından, yalnız dokuz tane beyan edilecektir.]

Birinci Nokta: Evvela iki şey ihtar edilecektir:

1- Felsefe, her şeyi çirkin, korkunç gösteren siyah bir gözlüktür. İman ise, herşeyi güzel, ünsiyetli gösteren şeffaf, berrak, nurani bir gözlüktür.

2- Bütün mahlukatla alakadar ve herşeyle bir nevi alış-verişi olan ve kendisini abluka eden şeyler ile lafzan ve manen görüşmek, konuşmak, komşuluk etmeye hilkaten mecbur olan insanın sağ, sol, ön, arka, alt, üst olmak üzere altı ciheti vardır.

İnsan mezkur iki gözlüğü gözüne takmakla, mezkur cihetlerde bulunan mahlukatı, ahvali görebilir.

Sağ Cihet:Bu cihetten maksad, geçmiş zamandır. Binaenaleyh felsefe gözlüğüyle sağ cihete bakıldığı zaman, mazi ülkesinin kıyameti kopmuş, altı üstüne çevrilmiş, karanlıklı, korkunç büyük bir mezaristanı andıran bir şekilde görünecektir.
Ve bu görünüşte insan pek büyük bir dehşete, vahşete, me’yusiyete maruz kaldığında şübhe yoktur. Fakat iman gözlüğüyle o cihete bakıldığı zaman, hakikaten o ülkenin altı üstüne çevrilmiş bir şekilde görünürse de, fakat can telefi yoktur. Mürettebatı, sakinleri daha güzel, nurani bir aleme nakledilmiş oldukları anlaşılıyor.

Ve o kabirler, çukurlar da, nurani bir aleme girmek için kazılan yeraltı tünelleri şeklinde telakki edilecektir. Demek imanın insanlara verdiği sürur, ferahlık, itminan, inşirah, binlerce “Elhamdülillah” dedirten bir nimettir.


Sol Cihet: Yani, gelecek zamana felsefe gözlüğüyle bakıldığı zaman; bizleri çürütecek, yılan ve akreplere yedirip imha edecek, zulümatlı, korkunç, büyük bir kabir şeklinde görünecektir.

Fakat iman gözlüğüyle bakılırsa Cenab-ı Hakk’ın Halık-ı Rahman-ı Rahim’in insanlara ihzar ettiği çeşit çeşit nefis, leziz me’kulat ve meşrubata zarf olan bir maide ve bir sofra-i Rahmani şeklinde görünecektir. Ve binlerce “Elhamdülillah” okutturarak tekrar ettirecektir.

Üst Cihet: Yani, semavat cihetine felsefe ile bakan bir adam, şu sonsuz boşlukta, milyarlarca yıldız ve kürelerin (at koşusu gibi veya askeri bir manevra gibi) yaptıkları pek sür’atli ve muhtelif hareketlerinden büyük bir dehşete, vahşete, korkuya maruz kalacaktır.

Fakat imanlı bir adam baktığı vakit o garib, acib manevranın bir kumandanın emriyle nezareti altında yapıldığı gibi; semavat alemini tezyin eden o yıldızların bize de ziyadar kandiller şeklinde olduklarını görecek ve o atlar koşusunda korku, dehşet değil, ünsiyet ve muhabbet edecektir. alem-i semavatı şöylece tasvir eden iman nimetine elbette binlerce “Elhamdülillah” söylemek azdır.

Ramazan Risalesi : 73
 

Mu@YMe

Vip Üye
Özel Üye
emeğinize sağlık abi HAKK teala razı olsun:33439:
RABBIM ümmeti MUHAMMEDE yaradılanı görüp elhamdülillah demeyi
iman gözlüğüyle bakmayı ve görmeyi nasib etsin cümlemize inşeALLAH amin
 

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
Allah razı olsun , rabbim burada elhamdulillah diyen ahirde elhamdulillah yiyenlerden eylesin inşaAllah.
 
Üst