Duha Suresi Tefsiri

  • Konuyu başlatan Ze'Mahşer
  • Başlangıç tarihi
Z

Ze'Mahşer

Ziyaretçi
besmele.gif

93-011.gif

SÛRE HAKKINDA ÖZET BİLGİ

Duha Sûresi, Mekke-i Mükerreme’de 11.sırada nazıl olmuştur… 11 ayettir… Adını, ilk ayetindeki “ed-Duha” (kuşluk vakti) kelimesinden alır…
Müddessir Sûresi’nin girişinde açıklandığı üzere, Hz.Rasûlullah’a OKU’nun/vahyin açılmasından sonra bir müddet vahiy meleği nüzül etmez… Bu durum Mekke müşriklerinin “Rabbi Muhammedi terketti” gibi, dedikodularına da sebep olur… Nihayet bu sûre nazıl olur… Bu sûre nazıl olduğunda Hz.Rasûlullah “Allahu Ekber” diyerek manevi hissiyatını, sevincini ifade eder… Bu nedenle Kur’an’ın mukabele hatimlerinde bu sûre’den itibaren “Allahu Ekber” denilmesi bize sünnettir…
Duha Sûresinde: Kur’an’ın Kitab tertibi itibarıyla “Leyl” sûresinden sonra gelen “Duha” sûresi, nüzül sırası itibarıyla da “Leyl” sûresinden sonra nazıl olmuştur (rivayetlere göre 9. ve 11. sıradalar)…
“Duha” sûresinde ise Efendimiz Hz.Muhammed s.a.v.in muhteşem kemalatına, habibullah oluşuna, nübüvvet ve velayet gibi özelliklerine işaret edilmektedir…

AYETLERİN MÂNÂSI

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


1-) VedDuha;
Kasem ederim Duha’ya (Güneş’in nurunun parladığı kuşluk’a),

2-) VelLeyli izâ seca;
Sükun bulduğunda (sükunet vaktinde) Gece’ye ki,

3-) Ma vedde’ake Rabbüke ve ma kala;
Rabbin sana veda etmedi/terketmedi ve darılıp buğzetmedi (sevgisi daim?).

4-) Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula;
Elbette Ahiret (sonrası) senin için Ula (ilk)’dan daha hayırlıdır.

5-) Ve lesevfe yu’tıyke Rabbüke feterda;
Elbette Rabbin sana verecek de razı-hoşnud olacaksın.

6-) Elem yecidke yetiymen fe ava;
(Rabbin) seni bir yetim (tek başına) bulmadı da barındırmadı mı (seni bir yetim olarak buldu da barındırdı) ?.

7-) Ve vecedeke da (aaa) llen feheda;
(Rabbin) seni dall (Zati hakikatından sapkın) bulup da hidayet etmedi mi?.

8-) Ve vecedeke’ailen fe eğna;
(Rabbin) seni ail (fakr içinde) bulup da zengin kılmadı mı?.

9-) Feemmel yetiyme fela takher;
O halde, yetimi sakın kahretme (zulmetme; ilim ve ma’rifetle muamele et) !.

10-) Ve emmessaile fela tenher;
Sail’i (isteyeni, soru soranı) sakın azarlama (kaba-ağır söz söyleme; sormasını-ilim öğrenmesini teşvik et, kesme) !.

11-) Ve emma Bi nı’meti Rabbike fe haddis;
Ve Rabbinin ni’metini (Rabbinin ni’meti-sıfatları olarak), tahdis et (dillendir; nübüvvet ve risaletin ile ihbar et, öğret) !.
 

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
:33439:
3.gif
:33439:

inşaAllah her cuma akşamı okuyanlardan oluruz :33439::33439::33439:
 
K

Kayıtsız Üye

Ziyaretçi
rabbin kim sorusuna kabirde doğru cevap verenlerden eylesin ümmeti muhammedi inşallah.
 
Üst