' Dua'dan B'aşk'a neyimiz varki.

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Ey Rabb-i Rahîmim ve ey Hâlık-ı Kerîmim!

Benim sû-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan, elem verici günahlar, zillet verici elemler, dalâlet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalb ve hacâletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bilmüşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbap ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum.

O kabir, bu dâr-i fâniden firâk-ı ebedî ile ebedü'l-âbâd yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dâr-ı dünya da, katî bir yakîn ile anladım ki, hâliktir gider ve fânidir ölür. Ve bilmüşahede, içindeki mevcudat dahi, birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefs-i emmâreyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkârdır. Bir lezzet verse, bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse, yüz tokat vurur.

Ey Rabb-i Rahîmim ve ey Hâlık-ı Kerîmim!

b658.gif
7("
Her gelecek şey yakındır." )sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki, yakın bir zamanda, ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken, Senin dergâh-ı rahmetinde, cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kâliyle bağırarak derim: "El-aman, el-aman! Ya Hannân! Yâ Mennân! Beni günahlarımın hacâletinden kurtar!"

İşte kabrimin başına ulaştım, boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerine durdum. Başımı dergâh-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryad edip nidâ ediyorum: "El-aman, el-aman! Yâ Hannân! Yâ Mennân! Beni günahlarımın ağır yüklerinden halâs eyle!"

İşte, kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşyîciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetini intizar ediyorum. Ve bilmüşahede gördüm ki, Senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve mâsiyetin vahşî şeklinden ve o mekânın darlığından, bütün kuvvetimle nidâ edip diyorum:

"El-aman, el-aman! Ya Rahmân! Yâ Hannân! Yâ Mennân! Yâ Deyyân! Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar! Yerimi genişlettir! İlâhî, Senin rahmetin melceimdir ve Rahmeten li'l-Âlemîn olan Habibin, Senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekvâ değil, belki nefsimi ve halimi Sana şekvâ ediyorum.

"Ey Hâlık-ı Kerîmim ve ey Rabb-i Rahîmim!

Senin Said ismindeki mahlûkun ve masnuun ve abdin, hem âsi, hem âciz, hem gafil, hem cahil, hem alîl, hem zelîl, hem müsi', hem müsin, hem şakî, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, kırk sene sonra nedamet edip Senin dergâhına avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatîatlarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlerle müptelâ olmuş, Sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemâl-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o Senin şânındır. Çünkü Erhamürrâhimînsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergâhına gidilsin. Senden başka hak mâbud yoktur ki ona iltica edilsin."
(
Lem'alar.17. Lem'a)İbn-i Mâce, Mukaddime:7.

said_nursinin_bilinmeyen_fotograflari_2.jpg
 

SevdamDavam

KF Ailesinden
Özel Üye
Dua gezicidir!!
Kalbden dile, dilden semaya, semadan Allaha ulaşır. ...
Hayırlı cumalar, bol ve bereketli dualar temennisiyle....

10172810_664038203650387_2518158256363574330_n.jpg
 

SevdamDavam

KF Ailesinden
Özel Üye
Sus gönlüm.
Bütün bu susmalarına karşılık her şeyin hayırlısının olacağına inanarak sus.
Her susuşun bir cevap olsun.
Her susuşun sabrın olsun
Her susuşun ''Dua''n olsun..
 

SevdamDavam

KF Ailesinden
Özel Üye
Ey Kuddûs-i Bâkî!
Sana kırık dökük yönelişlerimi tamama ve kemâle erdir!
Zikrimi makbul kıl! Sa’yimi meşkûr kıl!
Amelimi mağfur kıl!
Günahlarımı bağışla!
Hatalarımı ört!
Ayıplarımı setreyle!
Beni Sana mutî kıl!
Ben Seni unutursam, Sen beni unutma!
Âmin!
 

SevdamDavam

KF Ailesinden
Özel Üye
ALLAHım! Bizi, bize dönder. Bizi kapında durdur.
Bizi sana hizmetle bahtiyar eyle .
Almamız da vermemiz de yalnızca senin rızan için olsun .
İçimizi senden başkasının sevgisine mekan olmaktan temizle.
Nehyettiğin yerlerde bize gösterme .
Emrettiğin yerlerde bizi bize kaybettirme.
Zahirimizi sana ma’siyetten, batınımızı da sana şirkten koru.
Senden gafil olma medbahtlığından bizi uyandır.
bizi sana taat, ibadet ve münacat elbiseleriyle giydir.
Kalplerimize ve özlerimize sana yakınlık zevkini tattır.
Nasıl ki, gök ile yer arasını ayırdı isen, günahlarla bizim aramızı öylece ayır.
Nasıl ki , gözün siyahı ile beyazı arasını birbirine yakın ettiysen, bizi de sana kulluğa yakın et .
Amin...
 

sumeyyeenez

Yeni Üye
Üye
nerde görsen gönlü kırık öyle mazlum yolda kalsa yoldaşı ol mahşer günü dergahına yakın ol ben. Benlik güden kişilerden kaçtım Ben işte garip. Fakir yetim Resul sordu o gece mi raca çıkıp hak cemalini gördü geri gelip indiğinde fakirlerin halini sordu gariplerin izini arayıp. İndim ben işte .(hoca Ahmet yesevi
 

SevdamDavam

KF Ailesinden
Özel Üye
Bir kimse kardeşine gıyabında dua ettiği zaman, başında görevli bir melek:
‘Allah o kardeşin için istediğin şeyin aynısını sana da versin,’ diye dua eder”
[ Ebu Davud, Vitr, 29 (No: 1534)]

Hadis-i şerif bildiriyor ki; kendisini düşünen kimse, din kardeşine hayır dua etmelidir.
Çünkü, bu onun için daha kazançlı olacaktır.

Hadisin başka bir rivayetinde, din kardeşine dua eden kimseye, Allahu Teala şöyle buyurur:
“Ey kulum, istediğini vermeye önce senden başlarım”
[Zebîdî, İthâfu’s-Saâde, VII, 136]
Rabbim dua edenlerimizin ve dualarımızda yer verdiklerimizin sayısını artırsın inşaAllah...
 

SevdamDavam

KF Ailesinden
Özel Üye
Hiç duydunuz mu şu duayı..
"ALLAH seni toplasın!"
Eskiler böyle dua ederlermiş hep.
Ne güzel bir duadır bu..
hele ki bu çağa karşı!
ALLAH seni toplasın!
-Gözünü..
-Kulağını..
-Aklını..
-Yüreğini..
-Hayalini toplasın ağyardan..
Sana "el" olan sınırlardan."ALLAH seni toplasın"
Toplanmazsan dağılacaksın çünkü..
Dağılınca da dağıtacaksın!
10245408_1446426765601101_465673886142770379_n.jpg
 

SevdamDavam

KF Ailesinden
Özel Üye
Rabbim, Sıkıntıdan kurtuluşa giden gizli yolun, yine o sıkıntının içinden geçtiğini idrak ettir bize
 
Üst