Domuz etine iş gereği dokunmak haram mı?

  • Konuyu başlatan Misafir Sorusu
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir Sorusu

Ziyaretçi
Arkadaşlar ben domuz eti üreten bir tesiste çalışmaktayım. Tabi müslümanım ve domuz etinin haram olduğunu her mümin gibi biliyorum. Fakat ekmek parası işte kader bizi buraya sevk etti ve çalıştığım işte domuz etine dokunuyorum. Üretim tesisinde çalışmam sebebiyle domuz etini yemesem de dokunmak caiz olur mu?
 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Kur'ân'da, hadis ve fıkıh kitaplarında "hınzır" olarak seçen domuz, "necisü'l-ayn"dir. Yani her yeri, her tarafı necistir. Ondan hiçbir şekilde istifade edilemez. Temiz bir yere temas etse, bir kuyuya düşse, ağzının suyu aksa, orayı tamamen pislettiği gibi, eti yenilen diğer hayvanlar gibi kesilmekle de temiz olmaz; eti yenmez, parçaları kullanılmaz, derisinden istifade edilmez.

Bu hususta Kur'ân'ın ifadesi çok açıktır. Kur'ân-ı Kerimin Bakara Sûresi, 173; Mâide Sûresi 3; En'âm Sûresi 145 ve Nahl Sûresi 115. âyet-i kerimelerinde domuzun necis olduğu ve etinin yenilmesinin haram olduğu bildirilir.

Bakara Süresindeki âyetin meali şöyle:
"O size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası için kesilen hayvanların etini haram kıldı. Her kim çaresiz kalır da bunlardan yemeye mecbur olursa, kendisi gibi zorda kalmış birisinin hakkına tecavüz etmeden ve zaruret miktarını aşmaksızın yemesinde günah yoktur..."

En'âm Sûresinde bu hayvanın necis olduğu bildirilerek meâlen şöyle buyurulur:
"De ki: Bana vahyolunanlar arasında yiyecek bir kimseye, sizin dediğiniz gibi yemesi haram edilmiş bir şey bulmuyorum. Ancak murdar oldukları için leş, akmış kan ve domuz eti ile, Allah'a itaatten çıkarak Allah'tan başkasının adına kesilen hayvanlar haramdır."
Âyet-i kerimede geçen şeylerin yenmesi haram olduğu gibi,satılması da haramdır: Müslümanlar bu işleri yapmaktan kesinlikle sakındırılmıştır.

Bu hususta Peygamber Efendimizin (a.s.m.) yasaklayıcı ifadeleri de kesinlik arz etmektedir.
Cabir bin Abdullah (r.a.) Peygamberimizin şöyle buyurduğunu rivayet eder:
"Resulullah (a.s.m.) Fetih yılı Mekke'de iken şöyle buyurdu:
"Şüphesiz Allah ve Resulü, içkinin, murdar hayvanın, domuzun ve putların satılmasını haram kıldı. (1)

Bu hadisin izahında İmam Nevevî şu açıklamayı getirir:
"Murdar hayvanın, şarabın ve domuzun satılmasının haramlığının hikmet ve sebebi, bunların necis olmasıdır. Sebep bu olunca, bu hüküm bütün necis maddeleri kaplar. Murdar hayvanın, şarabın ve domuzun satılmasının haramlığı hususunda Müslümanların icmâı vardır."
Bu durumda bir Müslümanın nerede ve hangi ülkede olursa olsun, domuz etini yemesi; gerek etini, gerekse etinden yapılmış olan ürünleri satması haramdır, ondan istifade etmesi caiz değildir. Çünkü "Haram her yerde haramdır" kaidesi İslâm hukukunun önemli bir prensibidir. Bunun için Müslümanlar kazançlarını meşru ve helâl yoldan temin etmeleri gerekir. Çünkü helâl dairesi ihtiyaca ve keyfe kâfidir, harama girmeye ihtiyaç yoktur.

Domuzun bir ücret karşılığında taşınması caiz midir?

Mevcut fıkhı kaynaklarda her ne kadar bu mesele ile ilgili bir kayda rastlamadıysak da, benzer fetva ve görüşlere yer verilmektedir. Çünkü, eskiden nakliye hizmetleri bugünkü kadar yaygın değildi.

Bu meseleye ışık tutacak bazı fetvaları zikredelim:

Bir kimse şarap taşıtmak için birisini tutsa, İmam-ı Azama göre işçinin bu taşımadan dolayı aldığı para helâldir, fakat İmam-ı Muhammed'le İmam-ı Ebû Yusuf a göre caiz değildir. Yine ehl-i kitap bir gayr-ı müslim, bir Müslümanın hayvanını veya gemisini şarap taşımak için kiralasa; Müslümanın aldığı para İmam-ı Azama göre helâl, İmameyne göre caiz değildir.

Tatbikatta görülmese de, kitaplarımızda şöyle bir fetvaya da yer verilmektedir:
Bir Müslüman gütmüş olduğu domuzların karşılığında ücret alabilir. Bu İmam-ı Âzamin görüşüdür, fakat İmameyne göre alması caiz olmaz. (2)

Bu fetvalar dikkate alınırsa, domuz eti pişirmek veya taşımak suretiyle alınan ücret, İmam-ı Azama göre caizdir denilebilir; fakat imameyne göre caiz değildir.

1. Buharı, Büyü: 102; Müslim, Müsakat: 71; Tirmizî, Büyü: 60; &m Mâce, Ticaret: 11.
2. el-Feteva'l-Hindiyye, 4:449-450.

Kaynak: sorularlaislamiyet.com
 

U

umutkural

Ziyaretçi
Arkadaşlar ben domuz eti üreten bir tesiste çalışmaktayım. Tabi müslümanım ve domuz etinin haram olduğunu her mümin gibi biliyorum. Fakat ekmek parası işte kader bizi buraya sevk etti ve çalıştığım işte domuz etine dokunuyorum. Üretim tesisinde çalışmam sebebiyle domuz etini yemesem de dokunmak caiz olur mu?
Arkadaşımız domuz etine dokunmayı sormuş, yöneticimiz taşımaktan tut da domuz gütmeye kadar herşey hakkında bişeyler yazmış...Arkadaşa cevap vermemiş.
Değerli arkadaşım; müslümana domuz etini yemek haramdır. Domuz adını zikretmenin haram olduğu gibi veya domuza veya etine dokunmanın haram olduğu gibi söylemlerin karşılığı yoktur. Kaldı ki mecbur kalırsan, bırak dokunmayı, uygun şartlarda yiyebilirsin bile... Günahı yoktur. Yüreğini ferah tut.
 

cenneteyn

cenneteyn

Yolcu..
Kademeli
Arkadaşımız domuz etine dokunmayı sormuş, yöneticimiz taşımaktan tut da domuz gütmeye kadar herşey hakkında bişeyler yazmış...Arkadaşa cevap vermemiş.
Değerli arkadaşım; müslümana domuz etini yemek haramdır. Domuz adını zikretmenin haram olduğu gibi veya domuza veya etine dokunmanın haram olduğu gibi söylemlerin karşılığı yoktur. Kaldı ki mecbur kalırsan, bırak dokunmayı, uygun şartlarda yiyebilirsin bile... Günahı yoktur. Yüreğini ferah tut.
kaynak?
sen ne değişiksin böyle kafana göre bu kadar rahat fetva verebiliyorsun, islamda bana göre böyle diye bir fetva vermek çeşidi yoktur, bu kadar rahat ve pervasız ancak cahil cesaretiyle konuşulabilir, sağlam bir kaynak belirtmeden hiç bir konuya cevap vermeyin bir daha
 

U

umutkural

Ziyaretçi
kaynak?
sen ne değişiksin böyle kafana göre bu kadar rahat fetva verebiliyorsun, islamda bana göre böyle diye bir fetva vermek çeşidi yoktur, bu kadar rahat ve pervasız ancak cahil cesaretiyle konuşulabilir, sağlam bir kaynak belirtmeden hiç bir konuya cevap vermeyin bir daha
Sevgili Cenneteyn;
1. Bana göre diye konuşmadım. Herkese göre kesin olan emirleri yazdım.
2. Fetva vermedim, ayrıca zorda kalanının "zaruret miktarını geçmeden, istismar etmeden ve başkasının hakkını gasbetmeden" bırak domuz etine dokunmayı, yiyebileceğini reddeden herhangibir fetva veya kaynak, duyar veya görürsem, fetvayı da kaynağı da yok hükmünde sayarım.
3. Kaynaksız asla konuşmam. Kaynaksız konuşmaktan Allah C.C. a sığınırım.
Kaynağım;

De ki: “Bana vahyolunan Kur’an’da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti -ki o şüphesiz necistir- ya da Allah’tan başkası adına kesilmiş bir (murdar) hayvandan başka, haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir.” Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok merhametlidir.. (Enam 6:145)

Yok siz bu kaynağa sağlam değil diyorsanız, benim yazdığım hiç bir konuya cevap vermeyin bir daha...
 

Üst