Doğdu Gönlüme Güneş

  • Konuyu başlatan mehmetketenigi
  • Başlangıç tarihi
M

mehmetketenigi

Yeni Üye
Üye
Pır pır atar kalbim yâr pervâne-veş.
Yunus misal hanem balık ben serkeş.
Cismin zerre kalbim seyyâreye eş.
Bugün yine doğdu gönlüme güneş.

Sabâ okşar teni vakt-i seherde.
Bülbül terennümü gökte ve yerde.
Kulak duymaz sağır in göze perde.
Ağyar halin bilmez kulam ey güneş!

Zülf-i yârin zulmet ilinde esir.
Hüsn-i mushafını edeyim tefsir.
Kuran ayeti ki ol bende tesir.
Din günü habibim sâye-i güneş.

Hiç Kul dilteşnedir visale lebin.
Serhoştur uşşaklar bintü’l-inebin.
Yelkovan kovalar geçer akrebin.
Ömre katar ziya sermâye güneş.

Hiç Kul (Muhammet Ali Demir)
 

Üst