Denizli İlindeki Camiler

ömr-ü diyar

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
Yönetici
Boğaziçi Cami (Baklan)

Selçuklular Döneminde yapılan bu cami, Baklan ilçesi Boğaziçi Kasabası'ndadır. Ağaç direkli camilerdendir. Süslemesi bakımından oldukça zengin ve değişik ağaç motifleri görülmektedir.


Yeni Cami (Merkez)

Denizli Hürriyet Meydanı’nda bulunan bu cami, dikdörtgen planlı olup üzeri merkezi bir kubbe ile örtülmüştür. XX. yüzyılın sonlarında yapılmıştır.

Caminin önünde İki kalın paye arasında, yayvan kemerlerle birbirine bağlanan dört sütunun oluşturduğu beş bölümlü bir son cemaat yeri vardır. Bunun üzeri sekizgen kasnaklı üç kubbe ile örtülüdür. İbadet mekanı çevresinde pencerelerin bulunduğu yuvarlak kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür. İç mekan iki sıra halinde pencereler ile aydınlatılmıştır. Mihrap ve minberin mimarı bir özelliği görülmemektedir. Son cemaatin iki yanında kare taş kaideler üzerinde yükselen yuvarlak gövdeli, birer şerefeli iki minaresi bulunmaktadır.


Eskipazaryeri Camisi (Çal)

Denizli, Çal ilçesinin Bekili Bucağı dışında yol üzerinde bulunan Eskipazaryeri Camisi Osmanlı döneminde yapılmıştır. Kitabesi bulunmadığından ve kaynaklarda da ismi geçmediğinden yapım tarihi öğrenilememiştir.

Mimari yönden de caminin bir özelliği bulunmamaktadır.


Sultan II.Murad Camisi (Honaz)

Denizli, Honaz ilçesinde bulunan Sultan II.Murad Camisi’nin yazıtı bulunmadığından yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber yapı üslubundan Sultan II.Murad’ın yaptırmış olmasından ötürü XV.yüzyılda yapıldığı anlaşılmaktadır.

Kare planlı caminin üzeri Türk üçgenlerinin yardımıyla kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür. Önünde üç bölümlü bir son cemaat yeri, yanında da kare kaideli, yuvarlak gövdeli tek şerefeli bir minaresi vardır. Günümüze harap bir durumda gelmiştir.


Yazır Köyü Camisi (Acıpayam)

cami001.jpg


Denizli, Acıpayam İlçesine l5 km. uzaklıktaki Yazır Köyü’nde bulunan cami, kitabesinden öğrenildiğine göre Yazıroğullarından Ömer Ağa tarafından l802’de yaptırılmıştır.

Cami XIX.yüzyılın başlarında yapılmış olmasına rağmen Selçuklu mimarisi üslubunda yapılmıştır. Dikdörtgen planlı cami iki sıra halinde ahşap direklerin yardımıyla üç sahna ayrılmış, üzeri de ahşap bir tavanla örtülmüştür.

Selçuklu üslubundaki mimarisinin yanı sıra içerisi kalem işleri ve bezemesi ile tanınmıştır. İbadet mekanının duvarlarında kırmızı ve yeşil renklerin egemen olduğu görülmektedir. Burada barok üslupta motifler ve çeşitli manzaralar, cami içerisinde üç sıra halinde resmedilmiştir. XIX.yüzyıl da İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde kendini hissettiren barok üslubun değişik bir örneğinin Denizli’nin köyünde karşımıza çıkışı oldukça şaşırtıcıdır.


Savran Camisi (Çivril)

10nuyyu.jpg


Denizli, Çivril ilçesinde, Savranşah Köyü’nde bulunan Savran Camisi, kitabesinden öğrenildiğine göre l882’de Ömer Ağa isimli bir kişi tarafından yaptırılmıştır.

Kaba yontma taştan yapılmış olan caminin ahşap sütunlarla üç bölüme ayrılan ibadet mekanı kare planlıdır. Üzeri pantantıfli bir kubbe ile örtülmüştür.. Önünde bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Caminin dıştan oldukça sade bir görünümü olmasına rağmen iç duvarları bezemelerle kaplanmıştır. Bu bezemelerde özellikle çiçek ve dal motifleri dikkati çekmektedir. Bu bezemeler arasında yer yar cami resimleri görülmektedir


Dedeköy Camisi (Çivril)

1150.gif


Denizli Çivril ilçesinde, Emirhisar’daki Dedeköy Camisi’nin kitabesi bulunmadığından banisinin ismi ile yapım tarihi bilinmemektedir.

Cami 12,00x12.00 m. ölçüsünde kare planlı olup, üzeri sekizgen bir kasnağın taşıdığı tek kubbe ile örtülüdür. Yapımında kesme blok taşlar kullanılmış, bunların bir kısmı çevredeki antik kalıntılardan getirilmiştir. Kapı girişinin iki yanında ve duvarlarında ikişer sıra halinde sivri kemerli pencerelerle aydınlatılmıştır

 
Üst