Danimarkali şeytan

beyza-nur

Tecrübeli
DANıMARKALI şEYTAN
Danimarkalı şeytan
Ellerin kırılsın
Peygamberimizin resmini çizerken
MÜminlerin gönÜllerini kırdığın için
Sözlerin lanet olsun kendine

Siz bilmez misiniz?
Saygı nedir?
Sevgi nedir?
YÜrekleri yakan
Sevdamızı bilmez misiniz?
Siz kimsiniz?
Kocaman evrenin hÜkÜmdarının resmini çizin
KarikatÜr yapın sayfalarınıza
Siz nesiniz?
İstediğiniz gibi konuşun sultanımız hakkında
MÜrekkebiniz kan olsun
Kaleminizden kan damlasın
Bir an olsun
YÜzleriniz gÜlmesin
Bir tanemizin kalbini kırdığınız için
Siz bilmez misiniz
Cebrail(a.s)'ın peygamberimizin kanı damlarken tutuşunu
Eğer o kan yere dÜşseydi
Kerim Allah evreni yok edecekti
Onun sevgilisine bu hakarette neyin nesi
MÜslÜmanların nazarları bela olsun Üzerlerinize
Bu kadar insanı paramparça ettiğiniz için
Şefkat bulmasın yÜrekleriniz
O ağızlarınızdan dökÜlen sözcÜkler
Sevgilimize hakaretse
Bilesiniz
Biz MÜslÜmanÂ’ız
Hamd olsun
Böyle yıkamazsınız bu milleti
Bu sevgiyi hiçbir gÜç alamaz yÜreğimizden
Allah'ın izniyle
 
Üst