Dahve-i kübrâ vakti

 • Konuyu başlatan ma'vera
 • Başlangıç tarihi
ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
(Dahve-i kübrâ) vakti
Nehâr-ı şer’înin yarısına (Dahve-i kübrâ) vakti denir. Yani, İmsâkden, Akşam namazı vaktine kadar olan
şer’î gündüz müddetin yarısına denir.
Dört mezheb âlimleri sözbirliği ile bildiriyorlar ki, oruca fecr-i sâdık
(imsâk) denilen beyâzlığın, üfk-ı zâhirî (görünen ufuk) hattının bir noktasında ağarması ile başlanır.
(Mültekâ) kitâbında buyuruyor ki: (Oruc, fecrin ağarmasından, güneş batıncaya kadar, yimeği, içmeği
e cimâ’ı terk etmekdir.
Bir gün evvel güneş batmasından, oruc günü (Dahve-i kübrâ)ya kadar, Ramezân
orucuna kalb ile niyyet etmek de farzdır. İbâdetlerin sahîh olması için, Allahü teâlânın rızâsı için yapmağa
niyyet etmek lâzımdır. Niyyet, kalb ile olur. Yalnız söylemek ile niyyet edilmiş olmaz. Fecr, ya’nî imsâk
vaktinden evvel niyyet ederken, (Niyyet etdim, yarın oruc tutmağa) denir. İmsâkdan sonra niyyet ederken,
(bugün oruc tutmağa) denir.
Hanefî mezhebinde oruca niyyet etmek zemânı, bir gün evvel, güneşin batmasından başlayarak, ertesi gün, (Dahve-i kübrâ) vaktine kadardır.Belli gün olan adak orucunun ve nâfile orucun niyyet zemânı da böyledir.
Kazâ ve keffâret orucuna ve mu’ayyen olmayan adak oruclarına fecrden sonra niyyet edilemez.Hergün ayrı
niyyet etmek lâzımdır. (Hindiyye)de diyor ki, (Niyyet kalb ile olur. Sahura kalkmak, niyyet demekdir.)
Ramezân orucuna niyyet ederken, Ramezân demeyip, yalnız oruc demek de câizdir.

(Dahve-i kübrâ) vakti nasıl hesâblanır? • Meselâ, İstanbulda 13 Ağustos 2010 tarihinde, Dahve-i kübrâ vakti şöyle hesâb edilir;

  İmsâk (Fecr) 04:08, Akşam (Gurûb) 20:16 dır.
  Şer’î gündüz müddeti, 16 saat 08 dakikadır.
  Bunun yarısı, 8 saat 04 dakika bulunur.
  Bu müddet, İmsâk vaktine eklenince ( 4:08 + 8:04=12:12 ),
  Dahve-i kübrâ vakti. sâat 12:12 olur.

  Yahud müşterek sâata göre, gurûb (akşam) ve imsâk vaktleri toplamının yarısıdır.
  (20:16 + 4:08 = 24:24 ÷ 2 = 12:12) Dahve-i kübrâ vakti sâat 12:12 bulunur.

 • Dahve-i kübrâ vakti, oruc müddetinin, yarısıdır ki, zevâl vaktinden öncedir. Bu iki vaktin arasındaki
 • zemân farkı, güneşin tulû’ (doğuş) vakti ile fecr ya’nî imsâk vakti arasındaki zemân farkının ya’nî
 • (Hisse-i fecr)in yarısı kadar dakîkadır.

 • Ezânî zemâna göre, Dahve-i kübrâ=Fecr+(24-Fecr)÷2=Fecr+12-Fecr÷2=12+Fecr÷2 dir. Ya’nî Fecr
 • vaktinin yarısı, sabâh 12 den i’tibâren, Dahve-i kübrâ vakti olur.
 

Üst