Cumamız Mubarek olsun

  • Konuyu başlatan ömr-ü diyar
  • Başlangıç tarihi
Muhtazaf

Muhtazaf

Kıdemli Üye
Kademeli
Rahmân, Rahîm Allah’ın Adıyla.
Övgü Allah’a mahsustur; alemi var etmeden, diriltmeden önce varolan en ilk ve her şey helak olduktan sonra var olacak en son O’dur. O kendisini ananları unutmayan bilgi sahibidir. O şükrünü yerine getirenlere nimetlerini azaltmaz. Kendisini çağıranı mahrum etmez ve kendisine ümit bağlayanın ümidini kırmaz.

Allah’ım! Şahadet ederim ki yegane mabut sensin; senden başka tapılacak hiçbir mabut yoktur; ortak ve benzerin yoktur. Senin sözünde hilaf ve değişiklik olmaz; bu şahadetime seni şahit kılıyorum ve senin şahitliğin de yeter. Yine tüm meleklerini, göklerin ehlini, arşını taşıyanları, peygamberlerini ve çeşitli yaratıklarını şahit kılıyorum. Şahadet ederim ki Muhammed (Allah’ın özel rahmet ve selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) senin kulun ve peygamberindir. O, peygamberlik görevini hakkıyla yerine getirdi. Allah yolunda İslam için hakkıyla çalıştı. Gerçekten o, Allah katındaki sevabı müjdeledi ve Allah’ın vaat ettiği azapla korkuttu.


Allah’ım! Yaşattığın sürece bana, dininde sebat ver; hidayete kavuşturduktan sonra kalbimi saptırma; katından bana rahmet ihsan et. Şüphesiz sen çok bağışlayansın. Muhammed ve Muhammed'in Ehl-i Beyt’ine özel rahmet gönder. Beni onun yolunda gidenlerden kıl ve kıyamet gününde onun grubuyla bir arada kıl. Beni, Cuma günlerinin farizalarını ve o günde üzerime farz kıldığın görevleri yerine getirmeye muvaffak eyle ve kıyamet gününde beni Cuma ehlinin mükafatıyla mükafatlandır. Şüphesiz sensin Aziz ve Hakimsin.

Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, mu’îd, Rahîm, Vedûd olan Allahım. Beni halâl ettiklerinle iktifâ ettir, haramlara düşürme. Fadlınla, ihsân ederek beni Senden başkasına muhtâc etme!

“Yâ Rabbi halal ni’metin yardımıyla haram olan şeylerden ve ikram ve ihsanın ile diğer mahlukatına boyun eğmekden beni müstağni kıl”

Amin inşaAllah.
Cumamız hayırlı olsun.
 

Muhtazaf

Muhtazaf

Kıdemli Üye
Kademeli
Lailahe illallah Cumanın sebebiyle, Muhammedün Resullullah gerek yüzün gölgesiyle dünya ve ahiret muradımı ver.
Melekler duasıyla, Ya vedüdüm, entel maksudum, Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, cennet kapılarını aç, benim günahımdan geç.
Benim günahım varsada senin gibi halikim var.

Muhammed Aleyhisselam dostum var. İlahi kabre vardım gece lütfeyle, yalnız kaldım gece bilmediğimi bildir. Kabrimi nur ile doldur. Kevser şarabına daldır, ulu cemalini göster.
Gece gündüz yalvarırım sana dünya ve ahiret muradımı ver bana. Rabbim Allah, fikrim zikrullah, kalbimin nuru Resullullah, evvelim Allah, ahirim Allah, La ilahe illallah Muhammedün Resullullah.
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi şahımız var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

Sırrım sübhanım Allah, derdim dermanım Allah, gafil kuluna gam düşmüş, yetiş imdadımıza ya Muhammed. Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, ya Allah, ya Muhammed umarız senden şefaat.

Lailahe illallahtır özüm, Muhammed Mustafadır sözüm, ihlas-ı şerif ile yıkadım yüzüm. Ayetele kürsü için sen kabul eyle sözüm. Bugün Cuma günüdür. Dinim İslam dinidir.
Dinimin İslam dini olduğuna, yetmiş binin nısfına, mühürledim üstüne. Lailahe illallah üç muradım var, biri cennet, bir ırmak diyarını görmek. Aç cemalini göster diyarını.
Ya Resullullah! Aman yarabbi ya rabbena her halimiz malumdur sana, gece gündüz yalvarırım sana. Her zaman sana muhtacım, cemalini göster bana.
Cennetine davet et Allahım kabrimizde rahatlık, sıratta selamet, tatlı canımız sana emanet, son nefesimizde selametler ihsan eyle.

Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle. Lailahe illallah selalar duası için, Muhammedün Resullullah arşı ala gölgesi için hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.
Elif Allah, Nur Muhammed tez selamet. Ya Celil, etme zelil, gönder delil. İlahi Yarabbi hacetimi rahmet deryasını ulaştır, duaya açılan elleri icabete eriştir. Allahım senden başka kimsemiz yoktur.

Lailahe illallah arşı alaya Muhammedün Resullullah şükür Mevlaya. Yarabbi yarabbena her halim malumdur sana, cenneti alada cemalini göster bana.
Lailahe illallah günahlarımız af eyle, Muhammedün Resullullah makamımı nur eyle. İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim.
Selatü selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradını ver gelecek Cumaya.

Lailahe illallah ve cellehü edası ile, Rabbim muradımızı ver melekler duası ile. Lailahe illallah kalbimizi karartma, rızkımızı azaltma, kabrimizi, daraltma, senden başka kapı aratma, muhannete muhtaç etme.
Lailahe illallah imanla sabır, Muhammedün Resullullah azapsız kabir. Allahım beni af eyle, her derdimi def eyle, rızkımızı bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabını muktedir eyle.
Evvelim Allah, ahirim Allah, kalbimde beytullah Lailahe illallah Muhammedün Resullullah. “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü†diyerek çene kapatmak nasip eyle Yarabbi.
Allahım şeytanın şerrinden, kabirdeki yılanlardan, çıyanlardan, ölümün dehşetinden, kabirin azabından, sıratın zulmetinden muhafaza eyle Allahım.
Ölümün hayırlısını, üç ayların birisini, Yasinin yarısını okurken ölmeyi nasip eyle Yarabbi.
Amin.
Hayırlı cumalar...
 

Muhtazaf

Muhtazaf

Kıdemli Üye
Kademeli
Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat.
Rabbim Üzüntülerimizi anlık, Sevinçlerimizi ömürlük, Dualarımızı tez zamanda kabul eyle.
Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et.
Allah’ım, nerede kin varsa, oraya sevgi götürme gücünü ver bize. Allah’ım, nerede darılma varsa, oraya barış götürme gücünü ver bize. Allah’ım, nerede inkar varsa, oraya iman götürme gücünü ver bize. Allah’ım, nerede umutsuzluk varsa, oraya umut götürme gücünü ver bize. Allah’ım, nerede karanlık varsa, oraya aydınlık götürme gücünü ver bize.
Hayırlı nurlu, bereketli cumalar.
 

Muhtazaf

Muhtazaf

Kıdemli Üye
Kademeli
Unuttum!
Dünya bi gölgelikti oysa, Yolcu olduğumu unuttum.
Yolumun buradan geçtiğini ve sadece yolcu olduğumu unuttum.
Yapmam gerekenler vardı.
Burası imtihandı, seyr-ü sefaya dalıp ahiretimi unuttum.
Rabbime verdiğim sözüm vardı.
Dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum.
Ne de çok unuttuk. Ne çabuk da unuttuk.
Rabbim bizi unuttmasın.
Cumamız mübarek olsun inşaAllah.
 

Muhtazaf

Muhtazaf

Kıdemli Üye
Kademeli
Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar.....
 

Muhtazaf

Muhtazaf

Kıdemli Üye
Kademeli
Allah'ım ! Rahmet, şefkat ve merhametine sığınarak huzurunda el açıyor, korku ve endişe içinde olan fakirlerin, yoksulların, ihtiyaçları ızdırar derecesine ulaşmış muhtaçların lisanıyla yalvarıyoruz: Bize dünyada tastamam bir afiyet ve ötelerde de Cennetini ve Rıdvanını ihsan eyle..ne nefsimizin ne de kullarından herhangi birisinin acımasızlığıyla bizi göz açıp kapayıncaya kadar olsun baş başa bırakma. Amin! Hayırlı Cumalar.
 

Muhtazaf

Muhtazaf

Kıdemli Üye
Kademeli
Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah.
Hayırlı cumalar dilerim.
 

Muhtazaf

Muhtazaf

Kıdemli Üye
Kademeli
Kuyuların ortasında yalnızız Yusuf gibi,
Ateşe atılmayı bekliyoruz korkusuzca İbrahim gibi,
Susuzuz kimsesiziz Kerbelada Hüseyin gibi,
Kayaların altındayız Bilali Habeşi gibi,
Fakir ve kimsesiziz Uhud Dağında Musab gibi,
Çaresiziz Filistin’de Mescid-i Aksa gibi,
Ama,
Allah’ın rahmeti aklımıza düşünce çok mutluyuz Medineli Ensar gibi,
Sen Bizi şerlerden koru yarabbi….
Dua ile hayırlı cumalar…
 

Muhtazaf

Muhtazaf

Kıdemli Üye
Kademeli
"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et.
Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl."
Amin!
Cumanız mübarek olsun.
 

Muhtazaf

Muhtazaf

Kıdemli Üye
Kademeli
Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.
 

Muhtazaf

Muhtazaf

Kıdemli Üye
Kademeli
Onlar; başlarına bir musibet gelince, "Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz" derler.
Bakara Suresi 156
Cumamızın hayrı Ümmetin uyanışına ve birliğine vesile olsun.
 

Muhtazaf

Muhtazaf

Kıdemli Üye
Kademeli
Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Cumamızın hayrından bizide nasiplendir Allah’ım. Amin.
 

SETR

SETR

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Hayırlı Cumalar @Muhtazaf
bir de sadece cuma günleri gidip gelmesen senden çok istikrarlı bir kunfeyekun üyesi olurdu.
 

Muhtazaf

Muhtazaf

Kıdemli Üye
Kademeli
Allah’ım!
Hakkı hak bilip hak yolunda yürüyenlerden eyle.
Allah’ım!
Ümmet-i Muhammed’e umûmî bir rahmet ile merhamet eyle!

Allah’ım!
Ümmet-i Muhammed’i mağfiret eyle!
Allah’ım!
Ümmet-i Muhammed’e rahmet eyle!
Allah’ım!
Ümmet-i Muhammed’e yardım eyle, zafer nasîb eyle!
Allah’ım!
Ümmet-i Muhammed’i muhâfaza eyle!
Allah’ım!
Ümmet-i Muhammed’i bir araya getir ve yekvücût eyle!
Allah’ım!
Ümmet-i Muhammed’i ıslah eyle!
Allah’ım!
Ümmet-i Muhammed’in sıkıntılarını gider!
Allah’ım!
Şu Cuma gününde ümmetin birlik beraberlik olmasını ve kardeş olabilmemizi bize nasip eyle.
Allah’ım!
Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda, günahkârlara tövbe etmeyi nasip eyle.
Amin…..
Cuma gününün hayrı ile hayırlı olun.
 

Similar threads


Üst