CSMA/CD Nedir?

*Mujaahed*

KF Ailesinden
Özel Üye
#1
CSMA/CD Nedir?
Bu yazıda sizlere network’te sıkça karşımıza çıkan bir kavram olan CSMA/CD kavramını anlatmaya çalışacağım.CSMA/CD (Carrier Sense, Multiple Access/Collosion Detection) olarak adlandırılan protokol, Ethernet ve 802.3 networkler tarafından iletişim hatlarına erişim için kullanılan kontrol mekanizmasıdır. Başka bir deyişle, iletişim hattına data paketlerinin nasıl konuşlandırılacağını belirler. Bir birim network hattına bilgisini bırakmadan önce, başka bir birimin hatta bilgi bırakıp bırakmadığını anlamak amacıyla, hattı dinler.Bunu anayola çıkmak için kavşakta bekleyen aracın durumuna benzetebiliriz.Nasıl araç sürücüsü yola çıkmadan önce kaza yapmamak için sinyalini verip sağını veya solunu control etme gereği duyuyor ise bir network adaptörüde networke paketlerini göndermeden önce hattın kontrolünü yapma gereği duyar.
Ethernet networkleri belli bir anda kabloyu hangi bilgisayarın kullanacağını CSMA tekniğiyle belirler. Bu teknikte paket gönderilmeden önce kablo kontrol edilir. Eğer kabloda başka bir iletişim paketleri yok ise yani yollar boş ise iletişime izin verilir.
İki bilgisayarın aynı anda kabloyu kullanmaya çalışması collision olarak adlandırılır.Aynı anda very paketleri kabloya gönderlidiğinden dolayı very paketleri arasında çarpışma olur ve her ikisininde verileri kaybolur.Bu durumda network bir süreliğine trafiğe kapatılır ve oluşan bu kazanın geçmesi beklenir.Rastgele bir zaman beklendikten sonra bilgisayarlar gene rastgele bir zamanda verilerini kablo boş olduğu anda tekrar göndermeyi denerler.
CS (Carrier Sense): Bir networkte bir hat üzerine birden fazla network adaptorü bağlanmış ise bu adaptörün networke veri göndermeden önce kabloların durumunu dinlemesi gerekmektedir.Bu dinleme olayına Carrier Sense denilmektedir.Bu teknoloji tek hat kullanan eski yapılarda kullanılan bir teknoljidir.
MA (Multiple Access): Ağımızda bulunan bir network kartına aynı anda bir çok bilgisayardan veri paketlerigönderilmişse, gönderilen adaptor paketlerden hiçbirini alamaz.Bunu açık olan bir garaja kapıdan aynı anda girmeyeçalışan birden fazla araç durumu gibi düşünebiliriz.Bu durumda adaptörümüz networke bir broadcast paketi göndererek hiçbir paketi alamadığının yayınını yapar.Bunu duyan diğer adaptörler rastgele bir zamanda tekrar paketleri gönderirler.Bu olayların tümüne Multiple Access denir.
CD (Collision Detection): Ağımızda bulunan iki network adaptor karşılıklı olarak aynı anda birbirlerine very gönderimi yapabilirler.Bu durumda paketler arasında çarpışma meydana gelecek ve hiçbir adaptor veriyi alamayacaktır.Bu duruma networkte Collision Detection denir.Bu olay meydana geldiğinde networkte JAM sinyali diye bir sinyal üretilir ve ağ trafiğe bir süreliğine kapatılır.Kullanılabilir hale geldikten sonra verileri gönderemeyen adaptörler rastgele bir zamanda tekrar paketlerini yola çıkarırlar.Tabi bu olaylar milisaniyeler mertebesinde gerçekleşir.Aşağıda bu olayın temsili resimini görebilirsiniz.
alıntı