Cihad kavramı

Vuslat 71

Çalışkan Üye
Kademeli
CİHAD KAVRAMI


Lugat olarak – başka bir ifadeyle – kelime olarak Cihad : “ cehd “ kelimesinden türemiştir.

El-Cehdu ve’l Cuhdu : Takat , meşakkat , nihayet ma’nalarınadır. Ve üçüncü babdan masdar olup,çalışıp çabalamak manasınadır.

El-İçtihad : Çalışıp bütün gücünü sarfetmek ma’nasınadır.

Istılahi – yani din’deki – manası ise : el-Cihad : Allah’ın sevdiğinin zuhuru, sev-mediğinin de def’i için sarfedilen çaba ve gayretin adıdır.

Diğer bir ifedeyle : Kelimetullahın yücelmesi için,yapılan bütün gayret ve çaba-ların adıdır.
KELİMENİN BU MANAYA DELALETİNİN DELİLLERİ

Mal ile,dil ile ve can ile verilen bütün mücadelelerin adının cihad olarak tesmiye edilmesi :
…..جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ….. …..

{ …. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edin ……. }
TEVBE : 41.AY.

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَاداً كَبِيراً

{ Kafirlere boyun eğme ve bununla – yani Kur’an ile – onlara karşı büyük bir cihad et. }
FURKAN : 52.AY.

عن أنس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : " جاهدوا المشر كين بأموا لكم وأنفسكم وألسنتكم".

{ … Enes r.a dan.Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Müşriklerle, mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin. }
EBU DAVUD : 3.C.2504.N
NESEİ : 6.C.3082.N


İNSANIN NEFSİ İLE MÜCADELESİ CİHAD OLARAK TESMİYE EDİLMİŞTİR


أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه و هواه
( ابن النجار ) عن أبي ذر ( صحيح )
{ …Ebu Zerr r.a dan. Resulullah s.a.v buyurdular ki : Cihad’ın efdalı,insanın heva ve arzularına karşı nefsine yönelik yaptığı cihad’tır. }

S. CAMİU’S SAĞİR : 1.C.1099.N
أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه و يده و أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا و أفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله تعالى عنه و أفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز و جل

{ … İbni Amr r.a dan. Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : İslamiyet açısından insan-ların en üstünü, diğer Müslümanların kendi dilinden ve elinden selamette kal- dığı kimsedir.İman bakımından insanların en üstünü,ahlakı en güzel olanıdır. Muhacirlerin en üstünü,Allah’ın yasaklarından kaçandır.Cihadın en üstünü, Aziz ve Celil olan Allah yolunda nefsiyle mücadele eden kimsenin yapdığı cihaddır. }
CAMİU’S SAĞİR : 1129.N

فضالةَ بنَ عُبيدٍ ...... وسمعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم يقول : المجاهدُ منْ جاهد نفسهُ .

{ … Fudale bin Ubeyd r.a dan.Ben Resulullah s.a.v den işittim şöyle diyordu : Mücahid,nefsine karşı cihad edendir. }
TİRMİZİ : 3.C.1671.N

Unutulmamalıdır ki nefisle cihad asıldır. Zira iç düşmanını mağlup edemeyenin, dış düşmanını mağlup etmesi imkansızdır.
 
Üst